Paarse Vrijdag bij De Haagse

Op 10 december 2021 was het Paarse Vrijdag, een dag waarop iedereen solidariteit kan tonen met LHBTIQ+ ’ers, simpelweg door het dragen van een paars kledingstuk. Dit initiatief is komen overwaaien vanuit de Verenigde Staten en Canada waar Spirit Day voor het eerst plaatsvond, als middel om het pesten van LHBTIQ+-jongeren tegen te gaan. Ook De Haagse sloot zich aan bij dit initiatief, en riep al haar studenten en medewerkers die de queer-community een warm hart toedragen ook paars te dragen op 10 december.

Regenboogvlag

Op Paarse Vrijdag lanceerde de gemeente Den Haag bij De Haagse Hogeschool de website 'Queer Support in Den Haag', een digitale sociale kaart met een overzicht van organisaties die informatie en advies bieden aan queer personen in Den Haag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het melden van straatintimidatie en informatie over ondersteuning voor slachtoffers. Professionals kunnen de sociale kaart inzetten om passende informatie te bieden aan cliënten en met andere professionals in contact te komen.

Queer support in het onderwijs

‘s Middag vond bij De Haagse Hogeschool een online panelgesprek plaats over het belang van queer support in het onderwijs. Naomi van Stapele, lector Inclusieve Education bij het kenniscentrum Global & Inclusive Learning was een van de sprekers: “GSA's (Gender and Sexuality Alliance’s) en soortgelijke bondgenootschappen zijn zo belangrijk in het onderwijs, van primair tot hoger onderwijs, omdat samenwerken de sleutel is om tegen de bestaande dominante norm in te gaan. Dit werk is collectief werk, een continu proces dat doorlopend aandacht behoeft. Uiteindelijk wil je dat de norm geen norm meer is, dat juist verscheidenheid de norm wordt en iedereen gewoon zichzelf mag zijn. Daar ruimte voor maken en veiligheid voor bieden, dat kun je alleen maar samen doen!”

Terugkijken?

Lees verder:
  • Blog 'Jezelf zijn', Elisabeth Minneman, voorzitter College van Bestuur, De Haagse
  • Gemeente lanceert sociale kaart queer support, website gemeente Den Haag