Richtlijnen om nieuw geldstelsel te ontwerpen

Handshake promotie

Waarom komen we keer op keer terecht in financiële crises? En kunnen we digitale technologie niet inzetten om systeemproblemen op te lossen? Deze vragen waren reden voor Martijn van der Linden, lector New Finance bij kenniscentrum Digital Operations & Finance, om zich de afgelopen jaren vast te bijten in de systeemproblemen van het huidige monetair en financieel systeem. Hij wijdde er zijn proefschrift ‘Design guidelines for the monetary and financial system in the digital age’ aan.

Al snel constateerde Martijn in zijn literatuuronderzoek dat de invloed van digitale technologie op het systeem nog weinig werd onderzocht in economische wetenschap. Ook bleken eisen waaraan het monetair en financieel systeem zou moeten voldoen nog niet expliciet geformuleerd te zijn.

Ontwerprichtlijnen

Het onderzoek resulteerde in een set van 7 vereisten die de ontwerpruimte afbakenen. Daarnaast definieerde Martijn ook 3 richtlijnen die richting kunnen geven aan de ontwikkeling van het monetair en financieel systeem in het digitale tijdperk:

  1. Ontwikkel en voer geleidelijk publiek digitaal geld in, bijvoorbeeld de digitale euro. Dit zorgt voor meer stabiliteit.
  2. Beweeg het financiële systeem richting financiering op basis van effecten die marktliquiditeit bieden. In het digitale tijdperk zijn markten toegankelijker en meer liquide geworden. Dit biedt mogelijkheden om risico en beloning op één lijn te krijgen.
  3. Beweeg financiële regelgeving richting transparantie. Partijen zullen dan de regels naleven omdat hun acties zichtbaar zijn en ze ervoor verantwoordelijk voor gehouden kunnen worden door investeerders.

Om een complex systeem zoals het monetair en financieel systeem te veranderen, zijn vele, kleine stappen gedurende een lange periode nodig. De ontwikkelde richtlijnen kunnen gebruikt worden om te kijken of de bedachte stappen (wet- en regelgeving, hervormingsvoorstellen, etc.) het systeem op de lange termijn in de gewenste richting bewegen.

Kenmerkend onderzoek

Martijn’s onderzoek is innovatief te noemen. Zo is de methodologie die hij toepaste niet gebruikelijk in de economische wetenschap. Vaak proberen wetenschappers vooral het huidige te begrijpen, maar ‘design science’ biedt de mogelijkheid om ook bij te dragen aan het formuleren van  oplossingen voor maatschappelijke problemen. Daarmee is dit proefschrift niet alleen analyserend geworden, maar ook richtinggevend en oplossingsgericht met focus op de lange termijn.

Meer weten?

Wil je meer weten over zijn onderzoek? Klik hier voor het proefschrift of bekijk hier de opname van de verdediging die start met het ‘lekenpraatje’ (een simpele samenvatting in een half uur door Martijn).