Stap voor stap naar een gezonde leefstijl van de jeugd

Het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving (GLSO) bestaat 10 jaar. En dat jubileum willen we graag met jou vieren!

Samen maken we graag de balans op van 10 jaar onderzoek voor en met de praktijk tijdens een actief en inspirerend symposium op donderdagmiddag 25 mei.

Programma

12.30 – 13.30 uur             Inloop met lunch en interactieve markt

13.30 – 13.45 uur             Welkom en opening, Sanne de Vries, lector GLSO

13.45 – 14.00 uur             Pauze

14.00 – 14.45 uur             Workshopronde 1

14.45 – 15.00 uur             Pauze

15.00 – 15.45 uur             Workshopronde 2

15.45 – 16.00 uur             Pauze

16.00 – 16.15 uur             Afsluiting, Sanne de Vries

16.15 – 17.30 uur             Netwerkborrel en interactieve markt

Ondertussen is de inschrijving voor dit event gesloten.

Workshopronde 1

1. Speelvriendelijke steden: waar, hoe en met wie spelen kinderen buiten?

Door: Gerben Helleman, onderzoeker lectoraat GLSO en Karlijn Sporrel, onderzoeker lectoraat GLSO, docent HALO

Buitenspelen is van grote meerwaarde voor kinderen. Bewegen in de buitenlucht is gezond en via het buitenspelen leren kinderen vaak nieuwe vaardigheden. Maar naast dat buitenspelen leerzaam is, is het vooral ook leuk. Om deze voordelen te benutten, is het van belang om meer kennis te krijgen waar kinderen buitenspelen en waarom ze op bepaalde plekken spelen. In deze workshop worden de eerste resultaten gepresenteerd van het tweejarig onderzoek ‘Speelvriendelijke Steden’ naar het buitenspeelgedrag van basisschoolkinderen in Delft en Den Haag. Deze informatie is verzameld middels verschillende vernieuwende manieren van data verzameling, waaronder observaties, GIS-analyses en photo-voice met kinderen. Tijdens de workshop gaan we samen met de deelnemers op zoek naar handvatten voor het ontwerpen, programmeren en beheren van kindvriendelijke steden. 

2. Blended Care - Better Care voor kinderen met overgewicht? Waarom en hoe?

Door: Machteld van Lieshout, senior onderzoeker lectoraat GLSO, hogeschoolhoofddocent Voeding & Diëtetiek, Wendy Scholtes-Bos, Living Lab Regisseur Medical Delta Living Lab VIT for Life, liaison officer Westland, Maria Arias Arias, onderzoeker lectoraat GLSO, docent User Experience Design, Katja Bel, junior onderzoeker lectoraat GLSO

Eén op de vijf kinderen in Nederland heeft overgewicht. Volgens zorgverleners kunnen de periodes tussen de consulten voor deze doelgroep efficiënter en effectiever ingericht worden om deze kinderen te helpen gezondere voedings- en beweegpatronen te ontwikkelen en een gezonder gewicht te bereiken.  Uit eerdere projecten weten we dat het voor kinderen met overgewicht moeilijk is om de aanbevelingen en opdrachten van zorgverleners in hun dagelijks leven in te passen. Op hun beurt is het voor zorgverleners ook moeilijk om de naleving van hun adviezen en opdrachten bij te houden. Het overbruggen van de kloof tussen het gezondheidscentrum (‘on-site’) en thuis (‘off-site’) zou de zorg voor kinderen met overgewicht en hun ouders kunnen ondersteunen. Digitale ondersteuning via een applicatie is een logisch instrument om ondersteuning 'on- en off-site', zogenoemde Blended Care, te combineren. Mits het voldoet aan de behoeften van alle betrokkenen.

De afgelopen maanden hebben we behoeften en wensen van alle betrokkenen verzameld en een hifi klikbaar prototype ontworpen met aparte interfaces voor zorgprofessionals en kinderen. Daarnaast zijn de perspectieven van zorgprofessionals over het gebruik en de implementatie van digitale toepassingen gericht op kinderen met overgewicht in kaart gebracht.

In deze workshop tonen we een object dat de bevindingen van dit project samenvat. Het object is ook getoond op de Dutch Design Week 2022. We delen de geleerde lessen en gaan met elkaar in gesprek over jouw ideeën of ervaringen met blended care ter bevordering van een gezondere leefstijl.

3. Meten van motoriek in het voortgezet onderwijs; de Athletic Skills Track

Door: Joris Hoeboer, onderzoeker lectoraat GLSO, hogeschoolschoolhoofddocent en teamleider HALO, Bart van Adrichem, student HALO en Antoin Hoovers, docent Bewegingsonderwijs, Segbroek College Den Haag

Het beweeggedrag van de jeugd is de laatste decennia hard achteruitgegaan. Zo haalt van alle kinderen tussen de 4 en 18 jaar nog maar 50% de landelijke beweegrichtlijnen. In het voortgezet onderwijs haalt nog maar 20% van de jongeren (12 – 18 jaar) deze richtlijnen.

Vanuit tal van onderzoeken blijkt dat motoriek een van de voorspellers is van beweeggedrag. Om meer inzicht te krijgen in het beweeggedrag van jongeren is behoefte aan een meetinstrument om de motoriek objectief te meten. Hiertie is een motoriektest ontwikkeld specifiek voor het voortgezet onderwijs: de Athletic Skills Track-4. Deze test is gebaseerd op de Athletic Skills Tracks voor het basisonderwijs. Bij deze test is het uitgangspunt dat alle leerlingen van één klas in één gymles gemeten kunnen worden. In deze workshop nemen we jullie mee in de ontwikkeling van de Athletic Skills Track- 4 en gaan we de test ook uitvoeren in de zaal.

4. Gezonde leefstijl, gezonde toekomst: kennis- en innovatieagenda van het lectoraat voor de komende 10 jaar

Door Sanne de Vries, lector GLSO, directeur kenniscentrum Health Innovation, associate professor LUMC Health Campus Den Haag en Joan Dallinga, senior onderzoeker lectoraat GLSO

In deze interactieve workshop willen we met jou in gesprek over de kennis- en innovatieagenda van het lectoraat. Waar moeten we ons de komende tien jaar op richten? Welke vragen leven er rondom de leefstijl van de jeugd, waar loop je tegenaan in de praktijk of in het onderwijs, waar moeten we meer onderzoek naar doen en wat weten we wel maar krijgen we niet geïmplementeerd in de praktijk? Aan de hand van een aantal stellingen gaan we met elkaar in gesprek en stippelen we samen de koers uit voor een gezonde toekomst van de jeugd.

Workshopronde 2

1. Kleuters in beweging: breed motorische ontwikkeling bij 4 tot-6-jarigen

Door: Pim Koolwijk, onderzoeker lectoraat GLSO, hogeschooldocent HALO en Bente van Dijk, junior onderzoeker lectoraat GLSO, docent HALO

Er is een toenemend aantal jonge kinderen (4-6 jaar) waarbij de fundamenteel motorische vaardigheden achterblijft. Deze negatieve trend onderschrijft de noodzaak voor het ontwikkelen van een beweeginterventie voor jonge kinderen om vroegtijdige beweegachterstanden te voorkomen. In het project Start(V)aardig hebben we een breed motorische beweeginterventie ontwikkeld ter bevordering van de beweegvaardigheid van jonge kinderen. Tijdens deze interactieve workshop nemen we jou mee in het ontwerpen van ‘de ideale kleuterles’ en zullen we praktische voorbeelden geven van de breed motorische beweegprincipes uit de beweeginterventie.

2. Het oog van de meester: perceptuele vaardigheden van docenten Lichamelijke Opvoeding

Door: Jonas Leenhouts, onderzoeker lectoraat GLSO, docent HALO, Annemarie de Witte, onderzoeker lectoraat GLSO, hogeschoolhoofddocent HALO en Mariëtte van Maarseveen, docent-onderzoeker hogeschool Windesheim

Om goed te kunnen lesgeven moet een docent zien wat er gebeurt in de les. Op basis daarvan beslist de docent óf hij/zij iets moet doen en zo ja, wat hij/zij moet doen. Goed kijken is dus cruciaal voor goed onderwijs. Tijdens deze interactieve workshop worden de eerste resultaten van het onderzoekproject ‘Het oog van de meester’ gepresenteerd, zal met eye-trackers het kijkgedrag worden gemeten tijdens het begeleiden van een beweegactiviteit en zullen we met elkaar in gesprek gaan over de verschillen in perceptuele vaardigheden tussen deelnemers en hoe docenten Lichamelijke Opvoeding (LO) en studenten betere perceptuele vaardigheden kunnen aanleren.

Deze werkwijze is een vervolg op de eerste studie van ‘Het oog van de meester’. Daarin hebben 175 LO-docenten, studenten en turntrainers videobeelden bekeken waarin leerlingen een wendsprongactiviteit deden. De deelnemers gaven aan óf, wanneer en welke doceerinterventie ze zouden doen (m.a.w. wat zij zouden doen als zij de les zouden geven). Daarbij werd ook het kijkgedrag gemeten. Met behulp van vragenlijsten werd de beroepservaring, conceptuele kennis, eigen vaardigheid en vakvisie in kaart gebracht.

We presenteren de voorlopige resultaten en gaan hier graag met jou over in gesprek. We bespreken de implicaties van de onderzoeksbevindingen voor LO-docenten, LO-opleidingen en sporttrainers. Deze interactieve werksessie is gebaseerd op het onderzoeksproject ‘Het oog van de meester’ van de CALO, HALO, ALO en VU, naar de perceptuele bekwaamheid van LO-docenten.

3. Beter in je vel met Positieve Gezondheid: een nieuwe benadering voor studieloopbaanbegeleiding op het hbo

Door: Astrid Doorduijn, senior onderzoeker, kenniscentrum Health Innovation en Diana Eijgermans, onderzoeker lectoraat GLSO, docent Voeding & Diëtetiek

De Haagse Hogeschool leidt de professionals van de toekomst op. Wij dragen niet alleen zorg voor een goede opleiding, maar kijken ook breder naar de algehele ontwikkeling van de student. Hbo-studenten zijn een lange tijd een doelgroep geweest die (te) weinig aandacht heeft gekregen als het om hun gezondheid gaat, omdat zij het altijd relatief goed deden. Uit verschillende onderzoeken blijkt echter dat het beperkte contact op school tijdens de COVID-19 pandemie veel uitdagingen met zich heeft meegebracht voor studenten. Niet alleen op het gebied van studieprestaties, maar ook op andere gebieden zoals welzijn en zelfmanagement. 

Studieloopbaanbegeleiders (SLB’ers) zijn essentieel in de begeleiding en ondersteuning van studenten. Waar zij van origine studenten hielpen bij het maken van studiekeuzes, zijn zij in de loop der tijd meer betrokken geraakt bij het ondersteunen van de persoonlijke ontwikkeling van studenten. Momenteel doet elke SLB’er dit op zijn/haar eigen manier en ontbreekt een leidraad. Hierbij kan het concept Positieve Gezondheid uitkomst bieden. Dit concept kijkt naast de afwezigheid van ziekte ook naar elementen als veerkracht, zingeving en zelfmanagement. Daarom zien wij potentie in het verweven van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid in SLB.

In deze workshop gaan we in op het concept Positieve Gezondheid en hoe we dit kunnen toepassen in de begeleiding van studenten. We behandelen de zes dimensies van Positieve Gezondheid, we kijken samen naar onze eigen Positieve Gezondheid en we onderzoeken de voor- en nadelen van Positieve Gezondheid op het hbo. 

4. Ontwerpen van en voor interactieve speelervaringen

Door:  Danica Mast, senior onderzoeker lectoraat GLSO, hogeschooldocent CMD User Experience Design, gast onderzoeker (PhD) Universiteit Leiden

Het lectoraat GLSO ontwerpt, ontwikkelt en onderzoekt interactieve technologie. Deze toepassingen dragen bij aan een gezonde leefstijl door te motiveren, uit te dagen, te verrijken enz. In deze sessie laten we zien welke speelse interfaces en inzichten hierover hieruit zijn voortgekomen.  De recent ontwikkelde Participant Journey Map speelt hierin een prominente rol en in de sessie kijken we samen wat er nodig is om deze door te ontwikkelen als praktijk tool.

logo 10 jaar GLSO