Op 28 juni organiseert het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie een symposium over het Boemerangbeleid waarin Sharon Stellaard vertelt over de aanhoudende tragiek in passend onderwijsbeleid en jeugdzorgbeleid. 

In haar onderzoek naar 50 jaar hervormingen op de beleidsterreinen passend onderwijs en jeugdzorg constateert Sharon Stellaard dat er sprake is van ‘boemerangbeleid’: pogingen om tot verbeteringen te komen worden primair ingegeven door de onbedoelde gevolgen van eerder beleid. Daarbij wordt deels terug gegrepen op beleidsinstrumenten die al eerder zijn geprobeerd, vaak met beperkt succes. Bestuurders kijken onvoldoende naar fundamentele oorzaken van beleidsfalen. Ondanks goede intenties zijn de pijnpunten voor kinderen de afgelopen vijftig jaar nauwelijks veranderd. 

In dit symposium presenteert Sharon Stellaard haar analyse. Zij constateert ook dat er geen makkelijke oplossingen zijn. Een fundamentele bezinning op de uitgangspunten van het beleid is nodig. Met die bezinning willen we in het symposium een start maken, toegespitst op de Haagse regio.  

Wij hopen u te verwelkomen op het symposium.  

Meld je aan

 

Aan goede bedoelingen geen gebrek. Zie ook de Jeugdwet. Maar het is duidelijk dat dat niet genoeg is. We moeten, hoe moeilijk ook, echt anders gaan denken over hulp bij opgroeien en opvoeden.

 

SYMPOSIUMPROGRAMMA 

13:15 

Ontvangst/ inloop in het Atrium 

14:00-14:05 

Openingswoord door Lector Jeugdhulp in Transformatie Rob Gilsing 

14:05-14:45 

Presentatie Boemerangbeleid door Sharon Stellaard 

14:45-15:00 

Reflectie door Bert Wienen 

15:05-15:25 

Interview praktijkperspectieven door Rob Gilsing met: 

Mirjam Heemskerk en Irene de Brauw-Pedroz 

15:25-16:00 

Pauze, koffie en thee in het Atrium 

16:00-17:00 

Panelgesprek met publieksvragen Joëlle Gooijer, René Peeters, Astrid Rotering, Inez Laarhoven  en Sharon Stellaard 

17.00 

Netwerkborrel in het Atrium 

 

Bekijk hier de officiële uitnodiging