De digitalisering van de glastuinbouwsector is in volle gang en een belangrijke stap richting duurzame productie van gezond en veilig voedsel. Optische sensoren spelen een grote rol bij het verzamelen van data die hiervoor nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan het meten van de rijpheid van vruchten of het waarnemen van ziektes door naar het reflectiespectrum (de kleur) van gewassen te kijken. Ook de toepassing van LED voor de belichting van gewassen en sturen van de groei heeft een grote vlucht genomen.

Maar in hoeverre matchen de technische mogelijkheden die er nu al zijn en die nog ontwikkeld worden met de behoeftes vanuit de sector? Hierover gaan we graag in gesprek tijdens de themabijeenkomst ‘Optische Technologie voor de Glastuinbouw’ die wij op donderdag 30 maart 2023 organiseren voor technologieontwikkelaars, onderzoekers & docenten, eindgebruikers en andere geïnteresseerden.

Deze workshop is een vervolg op de succesvolle workshops ‘Fotonica voor Agri&Food’ en ‘Photonics for plant phenotyping’ die De HHS, respectievelijk WUR in 2022 organiseerden. Dit jaar richten wij ons specifiek op het gebruik van optische technologie in de glastuinbouw.

Diverse sprekers zullen verschillende toepassingen van fotonica in de glastuinbouwsector aan bod laten komen, waarna er een paneldiscussie zal worden gehouden over kansen en mogelijkheden van fotonica en de behoeftes vanuit de sector.

Programma

13:00-13:30

Inloop

13.30-13.45

Welkom

13:45-14:15

Fotonische ontwikkelingen voor de glastuinbouw

Peter Offermans, imec/OnePlanet 

14:15-14:45

Optische sensor data in vertical farming 

Job Tiel Groenestege, GROWy

14.45-15:15

Pauze + demo’s, posters

15:15-15:45

Impact van belichting en gewasmonitoring op het bedrijfsresultaat van de kweker, ofwel: wat levert investeren in extra technologie de kweker op

Peter Klapwijk – 2 Harvest

15:45-16:30

Round table / paneldiscussie

16.30-17.30

Netwerkborrel + rondleiding/demo’s, posters

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Hedde van Hoorn en Steven van den Berg van het lectoraat Fotonica van De Haagse Hogeschool en Gerrit Polder en Selwin Hageraats van Wageningen University & Research, als onderdeel van het Groenpact project 'Fotonica voor Tuinbouw'.

Eigen demo en/of poster

Wanneer u een eigen demo en/of poster wilt meebrengen en wilt exposeren, dan kan dat. Wilt u dat bij het aanmeldformulier aangeven?

Locatie

De Haagse Hogeschool, Rotterdamseweg 137, 2628 AL Delft

Aanmelden

Via dit aanmeldformulier kunt u zich aanmelden t/m 24 maart. Maar let op! Er is ruimte voor 50 deelnemers, vol is vol. Wij hopen u op 30 maart te mogen begroeten.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de managementassistente Ellen Richter, e.m.richter@hhs.nl of 06 - 28 83 78 62.

 

 

Themabijeenkomst tuinbouw