‘Wat geven we water en wat niet?’, zei minister van Financiën Sigrid Kaag in 2021. In het project ‘De ontrafeling van ons geldstelsel’ staan de volgende vragen centraal ‘Wie maakt ons geld? Waar stroomt het naartoe? Hoe komt het dat grote gedeeltes van onze maatschappij droog staan? En hoe kunnen we de inrichting van ons geldstelsel verbeteren?’. 

Het project is een samenwerking tussen cartograaf Carlijn Kingma, financieel onderzoeksjournalist Thomas Bollen en lector new finance Martijn van der Linden. Met behulp van de metafoor ‘geld als water’ hebben ze de afgelopen 2,5 jaar de werking van het huidige geldstelsel, de belangrijkste problemen en alternatieve inrichtingen in kaart gebracht. 

Tijdens deze 3-daagse conferentie gebruiken we de ontwikkelde materialen (tekeningen, videoanimaties, audiotours en geschreven teksten) om toekomstscenario’s te verkennen en beleidsaanbevelingen te formuleren in termen van de watermetafoor.  

De ontrafeling van ons geldstelsel

Publieksevenement woensdag 6 september 

Locatie: Kunstmuseum Den Haag 
Organisator: Follow the Money & Kunstmuseum 
Voertaal: Nederlands 

Dit publieksevenement is toegankelijk voor iedereen.  

Tijdstip Activiteit
13:30 Inloop en tentoonstellingsbezoek mogelijk
14:00 Introductie, vraaggesprek met Sigrid Kaag
15:00 Makers "pitchen" toekomstscenario's
15:30 Discussie over toekomstscenario's
16:15 Borrel en tentoonstellingsbezoek mogelijk
18:00 Einde 

Aanmelden

Het geldstelsel en (on)gelijkheid

Dialoogsessie donderdag 7 september

Locaties: Kunstmuseum Den Haag & Museon 
Organisator: Rabobank  
Voertaal: Nederlands (en Engels) 

Als deelnemer aan deze dialoog gaat u, samen met andere belanghebbenden uit het geldsysteem, aan tafel in gesprek. Gezamenlijk reflecteren we vanuit verschillende perspectieven op waar we nu staan, verdiepen we verder en kijken naar de toekomst. In hoeverre staat dit systeem nog wel in dienst van de samenleving? Hoe kan het bijvoorbeeld dat niet de hele ‘toren’ bewaterd is? Welke kansen zien we om een geldstelsel te vormen dat gelijkheid bevordert? 

Dit is een bijeenkomst op uitnodiging. 

Tijdstip Activiteit
12:00 Inloop tentoonstelling Kunstmuseum in Den Haag 
12:30 Uitleg Carlijn Kingma ‘het waterwerk van ons geld’ 
13:00 Lunch in Museon-Omniversum 
13:30 Inleiding Menno Middeldorp (Global Head RaboResearch) 
14:00 In dialoog over het geldstelsel en (on)gelijkheid 
16:30 Gezamenlijke afsluiting en informele borrel 
18:00 Einde 

De uitkomsten van de dialoogsessie worden gedeeld met alle deelnemers en zijn inbreng voor het vervolg op verschillende manieren. RaboResearch en het lectoraat New Finance van de Haagse Hogeschool analyseren de verschillende bijdragen die worden opgehaald in de dialoogsessie. Deze inzichten zijn weer input voor financiële instellingen, workshops op Springtij Festival, en uiteindelijk ook om (beleids)aanbevelingen te formuleren. 

Geld als de grote gelijkmaker: realiteit of toekomstmuziek?

Publieksavond donderdag 7 september   

Locatie: Museon 
Organisator: Triodos 
Voertaal: Nederlands 

Deze avond gaan we in gesprek over wat ons geldstelsel doet met onze samenleving. Hoe stroomt het geld door onze samenleving? Hoe komt het dat grote gedeeltes van onze maatschappij droog staan? En hoe kunnen we de inrichting van ons geldstelsel verbeteren? Samen met o.a. Carlijn Kingma (cartograaf van de maatschappij), Hans Stegeman (hoofdeconoom van Triodos Bank), Vera Vrijmoeth, onderzoeker bij FNV, en Jens van ’t Klooster, assistent hoogleraar politieke economie, gaan we op reis door ons geldstelsel. Ga je met ons mee? 

Deze publieksavond is toegankelijk voor iedereen.  

Tijdstip Activiteit
19:30 Inloop                                                                                                                                                      
20:00 Publieksprogramma
21:30 Borrel
22:30 Einde

Aanmelden 

Towards a just monetary and financial system in the digital age

Publieksevenement vrijdag 8 september 

Locaties: De Haagse Hogeschool & Kunstmuseum Den Haag 
Organisator: De Haagse Hogeschool  
Voertaal: Engels 

Dit publieksevenement is toegankelijk voor iedereen.  

In de ochtend, van 10:30 tot 12:00,  zijn er workshops en rondetafels. Hier vindt u meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden.

Tijdstip Activiteit
13:00 Inloop 
13:30 Welkomstwoord door Deborah Mevissen (directeur van de faculteit Business, Finance & Marketing) en Arend Hardorff (lid van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool) 
13:40 Het waterwerk van ons geld door Carlijn Kingma (cartograaf) en Thomas Bollen (financieel onderzoeksjournalist) 
14:30 Publieke lezing over de digitalisering van geld door Martijn van der Linden (lector New Finance, onderdeel van het kenniscentrum Digital Operations & Finance)
15.15 Pauze
15:45 Panels over de digitale euro en de internationale dimensie van het geldstelsel met Menno Middeldorp (Global Head RaboResearch), Jacqueline Haarsma (Ons Geld), Mahir Alkaya (Tweede Kamerlid SP en rapporteur digitale euro), Michiel Hoogeveen (Europees Parlementslid JA21 en medeonderhandelaar digitale euro), Paul Tang (Europees Parlementslid PvdA en medeonderhandelaar digitale euro) en Theo Kocken (hoogleraar risk management VU, Cardano Development). 
17:00 Drankjes, eten en muziek 
19:00 Einde

Aanmelden