Technologie kan een grote rol spelen als instrument voor een inclusieve samenleving en bijdragen aan duurzame zorg die toegankelijk is voor iedereen. Tijdens het symposium ‘Technologie als instrument voor een inclusieve samenleving en duurzame zorg’ wordt de mogelijke rol van technologie vanuit verschillende perspectieven besproken.

Programma & aanmelden

Het volledige programma is inmiddels bekend en is hieronder te bekijken. We kijken ernaar uit om u te zien op 6 oktober, bent u erbij? Aanmelden kan via deze link.

13.00 – 13.30  Inloop

13.30 – 13.35  Welkom door de dagvoorzitter, Dr. Sanne de Vries, Directeur van kenniscentrum Health Innovation

13.35 – 13.45  Dr. Elisabeth Minneman, voorzitter College van Bestuur, De Haagse Hogeschool: De rol van de hogeschool in de regionale, nationale en internationale kennisinfrastructuur

13.45 – 14.10  Dr. Wei Zhang, World Health Organisation: Assistive Technology; a global challenge (Engelstalig)

14.10 – 14.15  Muzikaal intermezzo (Solomon)

14.15 – 14.40  Dr. Irene Kitsara, European Standardization Initiative Director Global Business Development, IEEE Vienna: Emerging Technologies and their potential for the field of Assistive Technology (Engelstalig)

14.40 – 14.50  Questions from the audience (Engelstalig)

14.50 – 15.00  Muzikaal intermezzo (Solomon)

15.00 – 15.15  Damiët Groen, Opgavemanager Zorg & Tech Innovatie, namens de gemeente Den Haag: Het belang van technologie voor thuis en de uitdagingen voor de gemeente

15.15 – 15.30  Dr. Hemanth Ramanna, cardioloog HagaZiekenhuis: Het belang van technologie voor thuis voor goede medische zorg

15.30 – 16.15  Pauze met kennismarkt

16.15 (in aula)  Muzikaal intermezzo (Solomon)

16.20 – 16.30  Drs. Nellie van de Griend, directeur faculteit TIS: Onderzoek als een van twee kerntaken van een hogeschool

16.30 – 17.15  Inaugural lecture Dr. Luc de Witte: Harnessing the potential of technology to support persons with disabilities and functional limitations to live their lives to the fullest (Engelstalig)

17.15 – 17.30  Reflectie en afsluiting door Dr. Sanne de Vries

17.30 – 18.00  Borrel