STAP is een regeling van de overheid. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Het STAP-budget is een vergoeding van de overheid van maximaal € 1.000,- die volwassenen kunnen inzetten voor het volgen van een opleiding, cursus of training. Je kunt het STAP-budget aanvragen en één keer per kalenderjaar toegekend krijgen via het UWV. Deze nieuwe STAP-regeling vervangt de belastingaftrek voor scholingskosten.

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor studenten die nog niet gestart zijn met de opleiding op het moment van de STAP-aanvraag. Wil je meer weten over het STAP-budget, kijk op de website van het UWV of de website van de Rijksoverheid.

STAP en De Haagse Hogeschool

Op dit moment is het nog niet mogelijk om gebruik te maken van de STAP-regeling voor het opleidingsaanbod van De Haagse Hogeschool. De Haagse werkt er hard aan om het gebruik van STAP mogelijk te maken voor onze deeltijdopleidingen en een deel van ons cursorisch aanbod. Het streven is dit voor het einde van 2022 gereed te hebben. Zodra daar nieuws over is publiceren we dat op onze website. 

Heb je vragen over dit bericht of over aanmelden, kijk dan op onze website bij FAQ’s.