Vluchtelingenbeleid

Er is een sterke groei van het aantal vluchtelingen in Nederland. Deze mensen hebben hulp nodig, maar hebben Nederland ook veel te bieden. Het gaat immers deels om talentvolle jongeren en hoger opgeleiden. Vluchtelingen kunnen dus ook (tijdelijke) kennismigranten zijn. Het hoger onderwijs speelt dan ook een onmisbare rol om vluchtelingen voor te bereiden op een waardevolle rol in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

Vluchteling-studenten hebben extra behoefte aan taallessen, bij- en omscholing, studiebegeleiding en hulp bij de overstap naar de arbeidsmarkt. Hogescholen en universiteiten willen hierin voorzien en worden daarbij ondersteund door verschillende partijen, waaronder het ministerie van OCW, Vereniging Hogescholen, VSNU, Stichting UAF, ECHO, Nuffic en andere organisaties. Deze partijen werken samen in de Taskforce Vluchtelingen Hoger Onderwijs.

Taskforce Hoger Onderwijs

In september 2015 is door De Haagse hogeschool het initiatief genomen om organisaties, die nodig zijn bij het bevorderen van de doorstroom in het hoger onderwijs, bij elkaar te brengen. Met als doel de verwachte instroom van statushouders die student-vluchtelingen zijn, efficiënt te laten verlopen en bestaande knelpunten tijdig weg te nemen. Uit dit initiatief ontstond de Taskforce Hoger Onderwijs.

Doorstroom hoger onderwijs

De Haagse Hogeschool, heeft naast de landelijke en de interne taskforce vluchtelingen en de activiteiten die daarbij horen, een intentieovereenkomst getekend met Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Het UAF ondersteunt hoogopgeleide vluchtelingen bij het starten, volgen en realiseren van hun studie en bij het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten.

Veel vluchtelingen hebben al een studie afgerond in hun land van herkomst, maar opnieuw studeren of bijscholen is vaak noodzakelijk om in Nederland een nieuw leven op te kunnen bouwen.

De intentieovereenkomst bestaat uit 4 hoofdlijnen:

  • Ondersteuning en begeleiding vluchtelingstudenten;
  • Scholars at Risk programma: biedt wetenschappers een tijdelijke veilige plek om hun werk voort te zetten;
  • Diversiteit op de werkvloer;
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid, draagvlak en bewustwording.