Veelgestelde vragen
Algemeen

Algemeen-1

Maatregelen in en om de hogeschool

Wij volgen de website van het RIVM en Buitenlandse zaken (reisadviezen), naast alle bekende nieuwssites. Daarnaast is er voortdurend contact met alle andere instellingen voor hoger onderwijs in Nederland.
De gebouwen van De Haagse Hogeschool zijn alleen geopend voor studenten, (externe) medewerkers en derden van De Haagse Hogeschool die de panden willen bezoeken voor praktijkonderwijs-, toetsing- en/of onderzoeksactiviteiten of noodzakelijke werkzaamheden.

Leerlingen en studenten van andere instellingen zonder afspraak zijn in deze periode niet welkom in de gebouwen van de hogeschool vanwege het geringe aantal beschikbare werkplekken. Er wordt gecontroleerd.

Onderstaand de openingstijden van de vestigingen van De Haagse Hogeschool.

Openingstijden De Haagse Hogeschool
 Hoofdvestiging
 ma  8.00 - 23.00 uur
 di  8.00 - 23.00 uur
 wo  8.00 - 23.00 uur
 do  8.00 - 23.00 uur
 vr  8.00 -19.00 uur (bieb 's avonds open tot 22.30 u) 

 Poseidon  
 ma  8.00 – 21.00 uur (pashouders tot 22.30 uur)
 di  8.00 – 21.00 uur (pashouders tot 22.30 uur)
 wo  8.00 – 21.00 uur (pashouders tot 22.30 uur)
 do  8.00 – 21.00 uur (pashouders tot 22.30 uur)
 vr  8.00 – 21.00 uur (pashouders tot 21.00 uur)

 Sportcampus  
 ma  8.00 - 19.00 uur
 di  8.00 - 19.00 uur
 wo  8.00 - 19.00 uur
 do  8.00 - 19.00 uur
 vr  8.00 - 19.00 uur 

 Delft  
 ma  8.00 - 22.30 uur 
 di  8.00 - 19.30 uur
 wo  8.00 - 22.30 uur 
 do  8.00 - 19.30 uur
 vr  8.00 - 18.00 uur

 Zoetermeer  
 ma  8.00 - 18.00 uur
 di  8.00 - 18.00 uur
 wo  8.00 - 18.00 uur
 do  8.00 - 18.00 uur
 vr  8.00 - 18.00 uur

 Bibliotheek                  (alleen toegankelijk op basis van reservering)
 ma  9.00 - 22.30 uur 
 di  9.00 - 22.30 uur 
 wo  9.00 - 22.30 uur 
 do  9.00 - 22.30 uur
 vr  9.00 - 22.30 uur 
 za - zo 10.00 - 22.30 uur 
 

Ingang en uitgang 
• Per locatie is er minimaal één ingang en één uitgang beschikbaar. 
• Daarnaast kunnen op locaties tijdelijk extra uitgangen aangewezen worden om de eenrichting verkeerroutes mogelijk te maken.

Mondkapjes

 • De Haagse Hogeschool verplicht iedereen tot het dragen van mondkapjes in de algemene ruimtes.  

 • Een mondkapje moet alleen gedragen worden als men zich verplaatst in de gebouwen van De Haagse Hogeschool, dan wel verblijft in verplaatsingsruimten. Bijvoorbeeld in de gangen, bij het binnengaan en verlaten van lokalen, bij de liften, in kantines en in wachtrijen. Als de plaats van bestemming bereikt is, kan het mondkapje afgezet worden. De onderwijsruimten, collegezalen, studieplekken en kantoorruimtes zijn volgens de veiligheidsprotocollen ingericht, hier kan goed anderhalve meter afstand gehouden worden. Wie uit eigen beweging tijdens het onderwijs een mondkapje wil dragen, blijft daarin echter vrij.  

 • Ben je een mondkapje vergeten, dan kun je er één ophalen bij de receptie of de beveiligingsbalie.   

Eenrichtingsverkeer 
• Er wordt gebruik gemaakt van eenrichtingsverkeer in de verkeersruimtes (hier vallen de trappenhuizen, hallen en gangen onder). 
• Geef elkaar de ruimte om elkaar veilig te passeren.

Looproutes 
• De aangepaste looproutes in gangen en trappenhuizen worden duidelijk aangegeven, waarbij op alle locaties uniforme markeringen en aanwijzingen in het Nederlands en Engels worden gebruikt.
Download de plattegronden: Plattegronden met looproutes alle vestigingen.

Liften 
• Om het gebruik van liften zoveel mogelijk beschikbaar te hebben voor mindervaliden, diensten en goederenvervoer met trolleys wordt normaal gebruik van de liften zoveel mogelijk ontmoedigd. 
• In een lift mogen maximaal 2 personen tegelijkertijd. 
• Minder validen hebben voorrang op het gebruik van de liften. 

Mindervalide personen 
• Voor mindervalide personen geldt dat zij de kortste of gemakkelijkste route mogen volgen, ook als dat tegen eenrichtingverkeer ingaat.

Noodsituatie 
• In het geval van een noodsituatie waarbij een ontruiming plaats moet vinden, kan worden afgeweken van de richtlijnen in dit protocol. 

Vaklokalen 
• In vaklokalen kunnen aanvullende maatregelen van toepassing  noodzakelijk zijn zoals beschermings- of reinigingsmiddelen bij contactvakken nodig zijn. 
• Daarnaast kunnen in vaklokalen ten behoeve van het onderwijs de richtlijnen van de branche waarvoor wordt opgeleid gehanteerd worden 

Handhaving: een verantwoordelijkheid van iedereen 
• De Haagse Hogeschool verwacht dat studenten, medewerkers en bezoekers elkaar aanspreken wanneer de richtlijnen van het RIVM en/of van De Haagse Hogeschool niet opgevolgd worden. 
• Spreek iemand respectvol aan. 
• Toon begrip als iemand zich per ongeluk niet aan de richtlijn houdt. 
• Wanneer iemand zich herhaaldelijk niet aan de regels houdt en ook niet wil luisteren naar de waarschuwingen van omstanders, bel dan de beveiliging op 070 - 445 80 01. 
• De beveiliging kan overgaan tot ontzegging van de toegang. Ook zal er melding gemaakt worden bij de betreffende faculteit of dienst. 

De genomen maatregelen gelden voor alle locaties van De Haagse Hogeschool.
 • De Haagse Hogeschool hanteert de richtlijnen van het RIVM.  

 • De Haagse Hogeschool verplicht iedereen tot het dragen van mondkapjes in de algemene ruimtes.  

 • Een mondkapje moet alleen gedragen worden als men zich verplaatst in de gebouwen van De Haagse Hogeschool, dan wel verblijft in verplaatsingsruimten. Bijvoorbeeld in de gangen, bij het binnengaan en verlaten van lokalen, bij de liften, in kantines en in wachtrijen. Als de plaats van bestemming bereikt is, kan het mondkapje afgezet worden. De onderwijsruimten, collegezalen, studieplekken en kantoorruimtes zijn volgens de veiligheidsprotocollen ingericht, hier kan goed anderhalve meter afstand gehouden worden. Wie uit eigen beweging tijdens het onderwijs een mondkapje wil dragen, blijft daarin echter vrij. 

 • Als je een mondkapje vergeten bent, dan kun je er één ophalen bij de receptie of de beveiligingsbalie.  

 • Het is op de werkplekken en in onderwijsruimtes niet verboden om een mondkapje te dragen.  

 • In vaklokalen kunnen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn zoals beschermings- of reinigingsmiddelen.  

 

 
De Haagse Hogeschool neemt extra hygiënemaatregelen conform de richtlijnen van het RIVM. Alle contactpunten worden regelmatig schoongemaakt. Helaas is het niet mogelijk om de klapdeuren structureel open te houden, aangezien deze ook de functie van branddeur hebben.

Handen reinigen
 • Bij binnenkomst en op meerdere plekken in de gebouwen staan desinfectiemiddelen om de handen extra te reinigen.
 • Voor medewerkers zijn er hygiënepakketten af te halen bij faculteitsbureaus en secretariaten
Schoonmaak
 • Er worden extra schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd aan o.a. sanitair en contactoppervlakten en er worden extra schoonmaakmiddelen ter beschikking gesteld op plekken waar dit gezien het gebruik noodzakelijk wordt geacht.
Op basis van de huidige inzichten zijn aanpassingen van ventilatiesystemen niet nodig. De ventilatiesystemen voldoen aan alle gestelde eisen, waarbij geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies worden gevolgd. 

Al onze luchtbehandelingssystemen, dus ook die van het Johanna Westerdijkplein 75, hebben GEEN recirculatie. De lucht die uit het gebouw wordt gezogen, wordt dus niet gerecirculeerd.
In onze luchtbehandelingskasten zitten de verbeterde “F7” filters die beter de aangezogen buitenlucht filtert dan de standaard voorgeschreven “F5”filters (zie tabel).

Je kunt stellen dat de lucht die in het gebouw geblazen wordt, schoner is dan de buitenlucht. Elke zomervakantie worden deze filters vervangen, ondanks dat deze nog niet vervuild zijn. Tevens worden dan de kasten van binnen gedesinfecteerd, wat overigens geen eis is, maar we wel standaard laten uitvoeren. Ook monstername binnen en buiten de kasten door een Lab maakt daar onderdeel vanuit.
 

Aanwezigheid

 • Beperk reisbewegingen
 • Kom alleen naar de hogeschool als dat nodig is
En houd je altijd aan de basismaatregelen.
Houd anderhalve meter afstand. Was en desinfecteer je handen met grote regelmaat. Hoest en nies in je elleboog. Blijf thuis als je klachten hebt of in contact bent geweest met iemand die besmet is, laat je testen als daar aanleiding toe is. Draag een mondkapje.
Voor iedereen geldt: blijf niet onnodig op de hogeschool hangen. 
Behoor je tot één van de risicogroepen, heb je een huisgenoot in een risicogroep, angst om zelf besmet te raken of heb je een andere reden en wordt er van je verwacht om aanwezig te zijn, neem dan contact op met je studentendecaan of leidinggevende om op individuele basis afspraken te maken.
In de media wordt veel het (foutieve) beeld geschetst dat het afnemen van zelftesten voorwaardelijk wordt voor het mogen volgen van fysiek onderwijs. Dat klopt niet, de introductie van zelftesten in het hoger onderwijs is niet gekoppeld aan de verruiming van de mogelijkheden voor fysiek onderwijs.
Lees meer over de zelftesten onder ‘Zelftesten’ in deze Q&A.

Zelftesten

De testen zijn gratis aan te vragen via http://www.zelftestonderwijs.nl/, het online bestelplatform van SURF. Op deze website kun je inloggen met jouw eigen HHs-inloggegevens en zo de zelftest bestellen. Houd er rekening mee dat de zelftest naar jouw huisadres wordt verzonden. Controleer dus goed of de (adres)gegevens nog juist zijn en vraag de zelftest tijdig (niet één dag van tevoren) aan.
Op https://www.zelftestonderwijs.nl/ vind je een overzicht van veel gestelde vragen over de zelftest in relatie tot het onderwijs. Op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus vind je meer algemene informatie over zelftesten.
Nee, het gebruik van de zelftest is altijd vrijwillig en gebeurt zelfstandig. Het afnemen van een zelftest is niet voorwaardelijk voor de individuele student of docent voor toegang tot het onderwijs. Studenten hoeven dan ook geen bewijs van een test te overleggen om toegang te krijgen tot De Haagse Hogeschool.

Nee, het afnemen van de zelftest is altijd vrijwillig en het hebben van een testresultaat is niet voorwaardelijk voor toegang tot het onderwijs. Het is dus niet nodig dat studenten en medewerkers die aanwezig zijn op de instelling een negatieve test kunnen overleggen en De Haagse zal dan ook niet controleren op het wel of niet hebben van een negatieve testuitslag.

Zelftesten worden door de overheid kosteloos beschikbaar gesteld aan alle studenten en medewerkers in het bekostigde en het geaccrediteerde niet-bekostigde hoger onderwijs.

In het hoger onderwijs worden zelftesten voor zowel studenten als medewerkers preventief ingezet. Dit betekent dat het testen zijn die uit voorzorg thuis kunnen worden afgenomen zonder dat er sprake is van klachten. Geadviseerd wordt om een zelftest af te nemen voordat er wordt deelgenomen aan het fysieke onderwijs.

Het is niet de bedoeling om een zelftest pas te doen als je al klachten hebt. Als je klachten hebt of als nauw contact naar voren komt uit bron-en contactonderzoek moet je jezelf, net zoals voorheen, laten testen in een GGD-teststraat. Voor meer informatie bezoek deze pagina op de website van de Rijksoverheid.

De zelftest is eenvoudig af te nemen, doordat ze niet diep de neus in hoeven te gaan. In de gebruiksaanwijzing bij elke test zullen instructies zijn opgenomen voor de afname. Om bij te dragen aan het zorgvuldig af kunnen nemen van de zelftesten komt er ook landelijk ontwikkeld instructiemateriaal beschikbaar over hoe deze gebruikt moeten worden. Dit materiaal zal zowel in het Nederlands als het Engels beschikbaar zijn.

Na een positieve uitslag van een zelftest, geldt het advies om ter controle zo snel mogelijk nog een test bij een GGD-teststraat af te nemen en tot die tijd contacten zoveel mogelijk te vermijden.

Een zelftest moet worden bewaard bij een temperatuur tussen de 2 en 30 graden Celsius en niet in direct zonlicht. Zie de bijsluiter van de test voor extra informatie.

Het is niet gewenst om een zelftest pas te doen wanneer er al sprake is van klachten. In dat geval dient gebruik te worden gemaakt van de reguliere testprocedure in een GGD-teststraat. Dit betekent dat zelftesten testen zijn die uit voorzorg thuis kunnen worden afgenomen zonder dat er sprake is van klachten.

COVID-19 gezondheidsklachten

Mocht je positief getest worden op COVID-19 en ben je recent op school geweest neem dan direct contact op met je opleiding en/of leidinggevende.
Bekijk dit overzicht met stappenplan

In geval van een geconstateerde COVID 19-besmetting op De Haagse Hogeschool zal in samenwerking met de GGD geïnventariseerd worden wie er in contact is geweest met de betrokkene in de tijd dat hij/zij besmettelijk was. Deze mensen zullen worden geïnformeerd en krijgen het advies zichzelf goed te monitoren. 

Studenten en medewerkers zijn het wettelijk niet verplicht om een positieve test te melden aan de hogeschool. Zonder melding kan de hogeschool echter geen actie nemen om verdere uitbraken te voorkomen. Daarom wordt iedereen gevraagd dit in de persoonlijke overweging mee te nemen, en wordt iedere melding zeer gewaardeerd. 
Ben jij recent in een van de oranje regio’s geweest waarvoor de overheid nu het dringende advies geeft om na terugkomst in quarantaine te gaan?Of is je dat gevraagd naar aanleiding van een contact met iemand die positief getest is op het COVID-19 virus? Dan vragen we je om je ook echt aan dat dringende advies te houden, en dus ook niet naar De Haagse Hogeschool te komen. Dat doe je niet voor jezelf, maar juist ook voor je naasten, je medestudenten en de kwetsbaren van onze samenleving. Alleen door alle maatregelen, waar de zelfquarantaine onderdeel van uitmaakt, goed op te volgen, kunnen we voorkomen dat het virus zich nog verder verspreid. 

Maak je je zorgen over het missen van (delen van) je studieprogramma die alleen fysiek worden aangeboden? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je opleiding, zij kunnen je helpen met zoeken naar mogelijke oplossingen en alternatieven.
 
Alleen de GGD kan jou verplichten om mee te werken.
 • Van een ieder wordt verwacht zich aan de richtlijnen te houden om niet naar de hogeschool te komen als men klachten heeft. Bekijk hiervoor de flowchart.
 • Indien je klachten hebt maar je negatief getest bent op COVID-19 geldt nog steeds dat je niet naar locatie kan komen. 
 • Bij chronische klachten stem je af met de decaan of leidinggevende voor eventueel maatwerk. 
 • Als er wordt geconstateerd dat iemand met klachten toch aanwezig is, zal deze persoon worden gevraagd het pand te verlaten. 
Meld je ziek bij je leidinggevende en volg de ziekmeldingsprocedure. Je hoeft de medische diagnose niet te geven. Je bent wel verplicht om je besmetting te melden bij de GGD en je te houden aan de richtlijnen van de GGD en het RIVM.

Faciliteiten

Catering en bedrijfsrestaurants

 • Salad & Sandwich is van 9.00 – 16.00 uur geopend.

 • Foodcourt is van 10.00 – 14.30 uur geopend.

 • De catering in Delft is open van 10.00 - 14.00 uur.

 • Andere outlets zijn gesloten.

 • Take Away artikelen Too Good To Go tasjes zijn beschikbaar.

 • Ook kan er gebruik worden gemaakt van de vending- en koffiemachines. Het advies luidt om voor en na gebruik van de machines je handen goed te wassen.

Kopieermachines
 • Er kan gebruik worden gemaakt van de kopieerfaciliteiten. Het advies luidt om voor en na gebruik van de machines je handen goed te wassen.
Balies
 • Frontoffice FZ&IT is geopend voor vragen.
 • Openingstijden en/of bereikbaarheid van specifieke balies zijn te vinden op de intranetpagina van je eigen faculteit of opleiding.
 • De balies zijn ingericht conform de richtlijnen van het RIVM.
Bibliotheek
 • De Bibliotheek en de zelfstudieplekken in De Haagse Hogeschool zijn alleen toegankelijk voor studenten met een reservering. 
 • Voor het gebruik van een zelfstudieplek in de bibliotheek dien je gebruik te maken van een reserveringssysteem, zie voor meer informatie de website van de bibliotheek.
Sport
 • De hogeschool volgt de landelijke richtlijnen: binnen is alleen de fitness geopend met tijdslots en een maximaal aantal deelnemers. Groepslessen worden alleen buiten gegeven.
Werkplekken studenten voor zelfstudie
 • Er is een beperkt aantal studentwerkplekken voor zelfstudie beschikbaar. Deze dienen vooraf gereserveerd te worden. 
Kijk op de website van de bibliotheek voor informatie over een zelfstudieplek.