Protocol 1,5 meter maatregelen binnen De Haagse Hogeschool 

In dit protocol vind je alle 1,5 meter maatregelen die De Haagse Hogeschool hanteert in het studiejaar 2020-2021. Dit protocol geldt voor medewerkers, studenten en alle overige bezoekers die de locaties van De Haagse Hogeschool bezoeken. Het protocol is een levend document en zal kunnen wijzigen indien De Haagse dat nodig acht of als de maatregelen vanuit de overheid dat van ons vraagt. Door middel van highlights maken we de wijzigingen duidelijk ten opzichte van de vorige versie. Wij adviseren al onze bezoekers om het protocol voor een eventuele komst naar een van onze locaties goed door te nemen.  


NL Richtlijnen met mondkapje