Veelgestelde vragen
Werken

Werken_2

Aanwezigheid

Voor medewerkers geldt;
 • Werk zoveel mogelijk vanuit huis.
 • Kom alleen naar werk als het strikt noodzakelijk is.
 • Gemiddeld genomen zijn de helft van het aantal werkplekken beschikbaar.
 • Stem af met je team en leidinggevende hoe de werkplekken worden verdeeld.
 • Vergader zoveel mogelijk online.
 • Houd geen videocalls in open ruimtes die door meerdere mensen worden gebruikt.
 • Houd rekening met elkaar en blijf met elkaar in gesprek
 • Maak gebruik van hulp en ondersteuning die wordt aangeboden (HRBP, vitaal en verbonden gids.
 • Neem binnen de gestelde kaders je eigen verantwoordelijkheid en ruimte. We gaan ervan uit dat alle collega’s dat doen.
Medewerkers die niet kunnen of willen, maar wel aanwezig moeten zijn, dienen dit af te stemmen met hun leidinggevende.  
Er zijn bepaalde onderwijsactiviteiten die nu geroosterd worden op school. Bij de roostering is gekeken naar de maximaal toegestane bezetting per lokaal. 

Wij mogen nog steeds fysiek praktijkonderwijs geven, en hechten daar ook ontzettend veel waarde aan. Om dit beperkte fysieke onderwijs (en ook voor online-onderwijs) aan te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat sommige collega’s naar de hogeschool komen. Het gaat daarbij om de collega’s die voor die klassen staan, maar ook collega’s die het onderwijs ondersteunen en collega’s die onderwijs gerelateerde taken uitvoeren.

Voor alle collega’s voor wie dit niet opgaat, en voor alle activiteiten die niet direct onderwijs gerelateerd zijn, geldt dus: werk vanuit huis.  

Of jouw takenpakket het noodzakelijk maakt om op de hogeschool aanwezig te zijn, bepaal je zoals altijd in goed overleg met je team en je leidinggevende.  
Als je fysiek aanwezig moet zijn op De Haagse Hogeschool, maar dat niet wil of kan, bespreek de mogelijke alternatieven met je leidinggevende.
Onderzoeksactiviteiten kunnen alleen op de locatie van de instelling blijven plaatsvinden als deze strikt locatiegebonden zijn. Sommige onderzoeken kunnen niet vanuit huis worden verricht. In dat geval is het aan de onderzoeker samen met de direct leidinggevende om te bepalen of het noodzakelijk is dat het onderzoek aan De Haagse Hogeschool voortgezet wordt. Onderzoek dat op andere locaties moet worden uitgevoerd is afhankelijk van de richtlijnen van die specifieke locatie.

Overig onderzoek dient vanuit huis te gebeuren.  

Belangrijk om te melden is dat het werk gewoon door gaat. We hanteren daarbij het uitgangspunt kom alleen naar werk als het strikt noodzakelijk is. Is thuiswerken niet mogelijk? Neem dan contact op met je leidinggevende. 
Ja deze verklaring is beschikbaar en kan je via https://dehaagsehogeschool.sharepoint.com/sites/ServicePlein/SitePages/Werkgeversverklaring-cruciale-beroepgroep.aspx downloaden en zelf invullen. De Haagse Hogeschool gaat ervan uit dat medewerkers die deze verklaring invullen, dit doen in overleg met hun leidinggevende. En dat zij werkzaamheden moeten uitvoeren die cruciaal zijn voor het onderwijsproces, welke deze verklaring rechtvaardigt. De Haagse Hogeschool is niet verantwoordelijk voor eventueel misbruik van deze verklaring.

Werkplek (op hogeschool en thuis)

 • Werkplekken die niet gebruikt mogen worden zijn bestickerd
 • Kies voor werkplekken die zo ver mogelijk uit elkaar liggen.
 • Er worden geen stoelen weggehaald
 • Leen geen attributen uit zoals whiteboard markers etc
 • Medewerkers worden voorzien van hygiënemiddelen om zelf voor en na gebruik de werkplek schoon te maken. Deze zijn op te halen bij faculteitsbureaus en secretariaten
 • Loop zo min mogelijk door een bezet onderwijsruimte
 • Deel geen hand-outs of documenten uit, doe dit online

Wil jij jouw thuiswerkplek verbeteren? Via iFrontoffice > Werkplek medewerker is een extra optie toegevoegd, te weten: Thuiswerkplek. Via deze optie kun je verschillende items in bruikleen aanvragen:

 1. Een standaard bureaustoel;
 2. Diverse IT-middelen, zoals een beeldscherm, replicator of muis.
Ook is het mogelijk om werkplekadvies-advies (op afstand) aan te vragen. Wil je meer weten over deze bruikleenopties? Ga naar iFrontoffice > Werkplek medewerker > Thuiswerkplek
Het is mogelijk om een standaard bureaustoel in bruikleen te bestellen. Dit kan via iFrontoffice > Werkplek medewerker > Thuiswerkplek. Hier vind je alle benodigde informatie over deze bruikleenregeling. Heb je aan het begin van de thuiswerkperiode een stoel of een beeldscherm van jouw fysieke werkplek meegenomen, dan hoef je die in dit stadium niet om te ruilen of te retourneren.

Omdat fysiek laten ondertekenen van de declaraties momenteel lastig is vanwege het zo veel mogelijk thuiswerken, hebben we het proces rondom de aanlevering tijdelijk aangepast c.q. versoepeld. Wat hebben wij nodig:

Op deze wijze hopen wij het voor jullie toch mogelijk te maken om voorgeschoten kosten te kunnen (laten) declareren in de periode waarin thuiswerken de norm is. Dit zal vooralsnog het geval zijn tot en met 15 juli 2021.

Ja, dat kan; een nieuwe medewerker kan contact opnemen (070-4457777) met de IT frontoffice. De frontoffice verifieerd het mobiele nummer van de medewerker. Daarna ontvangt de medewerker per sms zijn inloggegevens. 
Ja medewerkers die door de Corona maatregel ‘thuiswerken’ en aantoonbaar zakelijk bellen met hun privé mobiel krijgen de ‘meerkosten’ (buiten de bundel) vergoed en kunnen deze declareren. Je vult hiervoor een declaratieformulier ‘voorgeschoten kosten’ in en laat deze ondertekenen door je budgethouder. Het getekende declaratieformulier wordt inclusief de specificatie waar zichtbaar is dat er meerkosten (buiten je bundel) zijn gemaakt door jouw budgethouder ingeleverd via declaratiedesk@hhs.nl.
Ja maar alleen als je geen mobiele telefoon van De HHs hebt en aantoonbaar is dat je de telefoon voor 90% zakelijk gebruikt.

(Online) onderwijs en toetsen

Op de site van De Haagse Blend staat veel informatie over het geven van onderwijs vanuit huis.  

Wil je meer lezen over blended learning in het algemeen, kijk dan ook nog eens verder op de site van De Haagse Blend
In dit artikel op intranet vind je tips voor het inrichten van onderwijs op 1,5 meter afstand.
Op intranet bij het thema Toetsing staat veel informatie en diverse tips en richtlijnen.
Het is niet uit te sluiten dat de afwijkingen op het OER en OLP aanleiding zijn voor discussie. Alle afwijkende maatregelen zijn echter uitvoerig gecheckt met het juridisch team en met de examencommissies. Lees hier welke wijzigingen zijn doorgevoerd. 
De overstap van fysiek naar meer digitaal is een belangrijke ontwikkeling voor hoe wij ons onderwijs aanbieden. Al langer werd er gekeken naar manieren om meer Blended Learning mogelijk te maken. In de afgelopen periode is daar al vooruitgang in geboekt. Wij willen deze voortgang niet alleen vasthouden, maar verstevigen en uitbouwen.   

Er is al veel informatie en expertise beschikbaar over Blended Learning. Klik hier voor de pagina op Medewerkersnet. En/of neem contact op met de onderwijsadviseurs van OKC.

Online thuiswerken

We hebben vanuit het Office 365 Team binnen Educational Services een site waarop heel veel informatie te vinden is over het gebruik van Office 365 (inclusief Teams).

Daarop vind je ook een pagina met de optie om een kwartiertje in te plannen met iemand uit ons team voor vragen/advies bij het gebruik van Office 365:
Op het intranet lees je hoe De Haagse Hogeschool jou kan ondersteunen een balans te vinden tussen werk en privé.
Vitaal Werken heeft alles te maken met competent, productief, gemotiveerd en fit aan het werk zijn en blijven. Juist nu, in coronatijd, is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Op intranet vind je tips om vitaal te blijven werken
Het is vooral van belang dat je in deze situatie contact houdt met je leidinggevende en zo mogelijk collega’s. Mocht je extra ondersteuning wensen dan voorziet De Haagse hierin. Onze vaste Bedrijfsmaatschappelijk werker (Valerie Graglia van GIMD) biedt persoonlijke hulpverlening en begeleiding ‘op afstand’. Vul samen met je leidinggevende het Livvit online aanvraagformulier in. De bedrijfsmaatschappelijk werker neemt binnen een paar dagen telefonisch of per mail contact met je op.

Kijk voor meer informatie over Livvit ook op intranet

Zoom is een applicatie waarmee je via internet kunt videobellen met PC, laptop of smartphone. Binnen De Haagse Hogeschool wordt Microsoft Teams gebruikt voor alle door ons geïnitieerde online vergaderingen en evenementen. Dat maakt dat Zoom als applicatie niet wordt ondersteund door de Dienst FZ&IT. Stel dat een andere organisatie je uitnodigt voor een Zoom-meeting, dan kan je alsnog deelnemen door deze stappen te volgen:

Uitnodiging
Wanneer je wordt uitgenodigd voor een Zoom-meeting of evenement zal je een e-mail ontvangen vanuit de organisator. Deze e-mail bevat een meeting link, meeting ID en passcode. Deze heb je nodig om deel te kunnen nemen. Deelnemen Volg de volgende stappen om deel te nemen aan de vergadering of het evenement:

 • Stap 1: Wanneer je wilt deelnemen, klik je op de link in de e-mail. Deze opent een webpagina*. Deze webpagina zal je vragen om een bestand te downloaden, annuleer deze download.
 • Stap 2: Op de webpagina vind je de ‘Launch Meeting’ knop. Klik hierop.
 • Stap 3: Na het klikken verschijnt de optie ‘Having issues with Zoom Client? Join from Your Browser’. Klik hierop.
 • Stap 4: De nieuw geopende pagina bied je de mogelijkheid om een naam in te voeren. Dit is de naam die de andere deelnemers van de vergadering te zien krijgen. Nadat je een naam hebt ingevoerd, bevestig je dat je geen robot bent door de reCAPTCHA te voltooien.
 • Stap 5: Klik nu op de ‘Join’ knop. Je zal nu toetreden tot de vergadering of het evenement. Afhankelijk van de instellingen van de organisator kan je voor het toetreden in een wachtrij worden geplaatst. In dat geval moet de organisator je deelname eerst goedkeuren.

Binding met studenten en studentenwelzijn

Op Medewerkersnet vind je informatie die je kan ondersteunen bij het begeleiden van studenten, zowel op inhoudelijk vlak als persoonlijk vlak. 
We weten dat de binding met de studenten heel belangrijk is. Daar wordt ook rekening mee gehouden met de roostering. Introductieactiviteiten zijn weer toegestaan, mits dit dagactiviteiten betreffen (geen overnachtingen of kampen). Ook hierbij geldt dat je moet voldoen aan de geldende maatregelen, zoals groepsgrootte.

Ter inspiratie hierbij een artikel Online binding creëren - hoe doen we dat? met een aantal voorbeelden hoe je aan binding kunt werken in het onderwijs.

Voor alle evenementen en bijeenkomsten, óók de P-uitreikingen en diplomeringen, geldt dat deze door kunnen gaan, mits er rekening wordt gehouden met de geldende maatregelen, zoals groepsgrootte. Zie voor meer informatie over diplomeringen en P-uitreikingen het kopje Studeren > Stage en afstuderen op deze informatiepagina.

Reizen voor werk

(Buitenlandse) reizen zijn toegestaan naar landen met een code groen of geel, hierbij gelden de maatregelen van de overheid in het thuisland en het land van de bestemming.