Veelgestelde vragen

In deze Q&A staan nog enkele COVID-19 gerelateerde vragen. We hopen jouw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Voor vragen of afspraken rondom studie of werk wordt altijd doorverwezen naar de betreffende opleiding, afdeling of leidinggevende. Staat jouw vraag niet in deze Q&A? Kijk dan hier waar jij jouw vraag kunt stellen.

Heb je vragen over de antwoorden op deze vragen uit de Q&A? Die kun je stellen via anderhalvemeter@hhs.nl.

 

Studeren_2

Algemeen

Hygiënemaatregelen

 • De Haagse Hogeschool neemt extra hygiënemaatregelen conform de richtlijnen van het RIVM.
 • Bij binnenkomst en op meerdere plekken in de gebouwen staan desinfectiemiddelen om de handen extra te reinigen.
 •  Voor medewerkers zijn er hygiënepakketten af te halen bij faculteitsbureaus en secretariaten.
 • Alle contactpunten worden regelmatig schoongemaakt.
 • Er zijn looproutes.

Het dragen van mondkapjes is vanaf 30 augustus weer verplicht binnen onze hogeschool. Hierin geldt hetzelfde uitgangspunt als van voor de versoepelingen: een mondkapje moet alleen gedragen worden als men zich verplaatst in de gebouwen van De Haagse Hogeschool, dan wel verblijft in verplaatsingsruimten. Bijvoorbeeld in de gangen, bij het binnengaan en verlaten van lokalen, bij de liften, in kantines en in wachtrijen. Als de plaats van bestemming bereikt is, kan het mondkapje afgezet worden. Wie uit eigen beweging tijdens het onderwijs een mondkapje wil dragen, blijft daarin vrij.

De ventilatiesystemen voldoen aan alle gestelde eisen, waarbij geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies worden gevolgd.

Al onze luchtbehandelingssystemen, dus ook die van het Johanna Westerdijkplein 75, hebben GEEN recirculatie. De lucht die uit het gebouw wordt gezogen, wordt dus niet gerecirculeerd.

In onze luchtbehandelingskasten zitten de verbeterde “F7” filters die beter de aangezogen buitenlucht filtert dan de standaard voorgeschreven “F5” filters (zie tabel).

Je kunt stellen dat de lucht die in het gebouw geblazen wordt, schoner is dan de buitenlucht.

Elke zomervakantie worden deze filters vervangen, ondanks dat deze nog niet vervuild zijn. Tevens worden dan de kasten van binnen gedesinfecteerd, wat overigens geen eis is, maar we wel standaard laten uitvoeren. Ook monstername binnen en buiten de kasten door een lab maakt daar onderdeel vanuit.

Zelftesten

Op het online bestelportaal van SURF www.zelftestonderwijs.nl kun je in elk geval tot in september zelftesten bestellen door in te loggen met jouw eigen hogeschoolaccount. 
Op de website van de Rijksoverheid vind je meer algemene informatie over zelftesten.

Nee, het gebruik van de zelftest is altijd vrijwillig en gebeurt zelfstandig. Het afnemen van een zelftest is niet voorwaardelijk voor de individuele student of docent voor toegang tot het onderwijs. Studenten hoeven dan ook geen bewijs van een test te overleggen om toegang te krijgen tot De Haagse Hogeschool.

Nee, het afnemen van de zelftest is altijd vrijwillig en het hebben van een testresultaat is niet voorwaardelijk voor toegang tot het onderwijs. Het is dus niet nodig dat studenten en medewerkers die aanwezig zijn op de instelling een negatieve test kunnen overleggen en De Haagse zal dan ook niet controleren op het wel of niet hebben van een negatieve testuitslag.

Zelftesten worden door de overheid kosteloos beschikbaar gesteld aan alle studenten en medewerkers in het bekostigde en het geaccrediteerde niet-bekostigde hoger onderwijs.

In het hoger onderwijs worden zelftesten voor zowel studenten als medewerkers preventief ingezet. Dit betekent dat het testen zijn die uit voorzorg thuis kunnen worden afgenomen zonder dat er sprake is van klachten. Geadviseerd wordt om een zelftest af te nemen voordat er wordt deelgenomen aan het fysieke onderwijs.

Het is niet de bedoeling om een zelftest pas te doen als je al klachten hebt. Als je klachten hebt of als nauw contact naar voren komt uit bron-en contactonderzoek moet je jezelf, net zoals voorheen, laten testen in een GGD-teststraat. Voor meer informatie bezoek deze pagina op de website van de Rijksoverheid.

De zelftest is eenvoudig af te nemen, doordat ze niet diep de neus in hoeven te gaan. In de gebruiksaanwijzing bij elke test zullen instructies zijn opgenomen voor de afname. Om bij te dragen aan het zorgvuldig af kunnen nemen van de zelftesten komt er ook landelijk ontwikkeld instructiemateriaal beschikbaar over hoe deze gebruikt moeten worden. Dit materiaal zal zowel in het Nederlands als het Engels beschikbaar zijn.

Na een positieve uitslag van een zelftest, geldt het advies om ter controle zo snel mogelijk nog een test bij een GGD-teststraat af te nemen en tot die tijd contacten zoveel mogelijk te vermijden.

Het is niet gewenst om een zelftest pas te doen wanneer er al sprake is van klachten. In dat geval dient gebruik te worden gemaakt van de reguliere testprocedure in een GGD-teststraat. Dit betekent dat zelftesten testen zijn die uit voorzorg thuis kunnen worden afgenomen zonder dat er sprake is van klachten.

Een zelftest moet worden bewaard bij een temperatuur tussen de 2 en 30 graden Celsius en niet in direct zonlicht. Zie de bijsluiter van de test voor extra informatie.

COVID-19 Gezondheidsklachten en quarantaine

Mocht je positief getest worden op COVID-19 en ben je recent op school geweest neem dan direct contact op met je opleiding en/of leidinggevende. Bekijk dit overzicht met stappenplan.

In geval van een geconstateerde COVID 19-besmetting op De Haagse Hogeschool zal in samenwerking met de GGD geïnventariseerd worden wie er in contact is geweest met de betrokkene in de tijd dat hij/zij besmettelijk was. Deze mensen zullen worden geïnformeerd en krijgen het advies zichzelf goed te monitoren.

Studenten en medewerkers zijn het wettelijk niet verplicht om een positieve test te melden aan de hogeschool. Zonder melding kan de hogeschool echter geen actie nemen om verdere uitbraken te voorkomen. Daarom wordt iedereen gevraagd dit in de persoonlijke overweging mee te nemen, en wordt iedere melding zeer gewaardeerd.

Hieronder de definities van het RIVM voor nauw en overig contact.
 • Nauwe contacten
  • Iemand, buiten je huisgenoten, met wie je langer dan 15 minuten contact had op minder dan 1,5 meter afstand. Of iemand met wie je binnen 24 uur – bij elkaar opgeteld - langer dan 15 minuten contact had op minder dan 1,5 meter afstand.
  • Iemand met wie je minder dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact had met een groot risico op besmetting. Bijvoorbeeld als iemand je in het gezicht hoest, of als je lichamelijk contact had zoals knuffelen of zoenen.
 • Overige contacten
  • Iemand met wie je langer dan 15 minuten contact had, op meer dan 1,5 meter afstand in een binnenruimte. Bijvoorbeeld in een ruimte op kantoor, in de klas of tijdens een vergadering
  • Iemand met wie je minder dan 15 minuten contact had op minder dan 1,5 meter afstand, waarbij het risico op besmetting klein is. Bijvoorbeeld bij een korte ontmoeting op minder dan 1,5 meter afstand.

Bekijk het Handelingskader besmetting COVID-19.

 Ben jij recent in een van de oranje regio’s geweest waarvoor de overheid nu het dringende advies geeft om na terugkomst in quarantaine te gaan? 

Of is je dat gevraagd naar aanleiding van een contact met iemand die positief getest is op het COVID-19 virus? Dan vragen we je om je ook echt aan dat dringende advies te houden, en dus ook niet naar De Haagse Hogeschool te komen. Dat doe je niet voor jezelf, maar juist ook voor je naasten, je medestudenten en de kwetsbaren van onze samenleving. Alleen door alle maatregelen, waar de zelfquarantaine onderdeel van uitmaakt, goed op te volgen, kunnen we voorkomen dat het virus zich nog verder verspreid. Maak je je zorgen over het missen van (delen van) je studieprogramma die alleen fysiek worden aangeboden? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je opleiding, zij kunnen je helpen met zoeken naar mogelijke oplossingen en alternatieven.

Medewerkers

Thuiswerkplek

Wil jij jouw thuiswerkplek verbeteren? Via iFrontoffice > Werkplek medewerker is een extra optie toegevoegd, te weten: Thuiswerkplek. Via deze optie kun je verschillende items in bruikleen aanvragen:

 • Een standaard bureaustoel.
 • Diverse IT-middelen, zoals een beeldscherm, replicator of muis. Ook is het mogelijk om werkplekadvies-advies (op afstand) aan te vragen. Wil je meer weten over deze bruikleenopties? Ga naar iFrontoffice > Werkplek medewerker > Thuiswerkplek.
Het is mogelijk om een standaard bureaustoel in bruikleen te bestellen. Dit kan via iFrontoffice > Werkplek medewerker > Thuiswerkplek. Hier vind je alle benodigde informatie over deze bruikleenregeling. Heb je aan het begin van de thuiswerkperiode een stoel of een beeldscherm van jouw fysieke werkplek meegenomen, dan hoef je die in dit stadium niet om te ruilen of te retourneren.

Reizen voor werk

(Buitenlandse) reizen zijn toegestaan naar landen met een code groen of geel, hierbij gelden de maatregelen van de overheid in het thuisland en het land van de bestemming.

Studenten

Zelfstudieplek

Kijk op de website van de bibliotheek voor informatie over een zelfstudieplek.