Veelgestelde vragen

In deze Q&A staan nog enkele COVID-19 gerelateerde vragen. We hopen jouw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Voor vragen of afspraken rondom studie of werk wordt altijd doorverwezen naar de betreffende opleiding, afdeling of leidinggevende. Staat jouw vraag niet in deze Q&A? Kijk dan hier waar jij jouw vraag kunt stellen.

 

Studeren_2

Algemeen

Hygiënemaatregelen

 • De Haagse Hogeschool neemt hygiënemaatregelen conform de richtlijnen van het RIVM.
 • Bij binnenkomst en op meerdere plekken in de gebouwen staan desinfectiemiddelen om de handen extra te reinigen.
 • Voor medewerkers zijn er hygiënepakketten af te halen bij faculteitsbureaus en secretariaten.
 • Alle contactpunten worden regelmatig schoongemaakt.

Sinds 15 januari is het voor iedereen verplicht om binnen de gebouwen van onderwijsinstellingen te allen tijde een mondkapje te dragen. Deze uitbreiding van de mondkapjesmaatregel binnen het hoger onderwijs is de voorwaarde die hoort bij de versoepeling van de lockdown voor het hoger onderwijs, zoals door de regering bekend gemaakt op 14 januari. Waar het dragen van een mondkapje voordien alleen verplicht was in de algemene ruimtes van de hogeschool, en dan vooral bij het verplaatsen, geldt er vanaf zaterdag 15 januari voor studenten en medewerkers binnen álle ruimtes van De Haagse Hogeschool, inclusief de klaslokalen, een verplichting tot het dragen van een (bij voorkeur medisch) mondkapje

Hierop bestaan slechts enkele uitzonderingen: 

 • Als het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor een docent of onderzoeker bij de verzorging van een onderwijs- of onderzoeksactiviteit én er 1,5 meter afstand gehouden kan worden, mag deze het mondkapje afdoen. De docent/onderzoeker blijft dan vooraan in de klas. Dit geldt ook als een student bijvoorbeeld een presentatie moet geven voor de klas, deze mag met toestemming van de begeleidende docent of onderzoeker het mondkapje tijdelijk afzetten. 
 • Het mondkapje afdoen om iets te eten of drinken is alleen toegestaan op 1,5 meter afstand tot anderen. 
 • Voor medewerkers van De Haagse geldt nog steeds de norm: werk zoveel mogelijk thuis. Als medewerkers wel op de hogeschool werken, dragen zij uiteraard ook een mondkapje. Alleen in kantoorruimtes waar 1,5 meter gehandhaafd kan worden en/of waar mensen op een werkplek achter plexiglas zitten, mag het mondkapje worden afgedaan. 
 • Als er medische redenen zijn waardoor geen mondkapje gedragen kan worden. In dat geval moet men wel een ‘eigen verklaring uitzondering mondkapjesplicht’ kunnen overleggen. 

Wij begrijpen dat dit van jullie allemaal weer een aanpassing vraagt, een die bij sommigen van jullie ook vragen zal oproepen. Toch vragen we jullie met nadruk om deze wettelijke vereiste, die de overheid ons oplegt om de Omikron-variant beter tegen te kunnen gaan, na te leven en elkaar erop aan te spreken. Het is immers de voorwaarde waaronder wij ons reguliere onderwijs weer op locatie mogen aanbieden, en onze studenten weer op onze campussen mogen verwelkomen. En dat is ons heel veel waard. 

Ben jij je mondkapje vergeten op te zetten of zie je iemand die dit is vergeten? Help elkaar eraan herinneren, reageer respectvol en zet alsnog je mondkapje op. Als je je mondkapje bent vergeten, kun je er één ophalen bij de receptie van het gebouw.

Ook zal weer een maximale groepsgrootte van 75 mensen per zelfstandige ruimte gelden, met een uitzondering voor examens en tentamens. Deze beperking geldt helaas ook voor de ruimtes binnen onze bibliotheken

De ventilatiesystemen voldoen aan alle gestelde eisen, waarbij geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies worden gevolgd.

Al onze luchtbehandelingssystemen, dus ook die van het Johanna Westerdijkplein 75, hebben GEEN recirculatie. De lucht die uit het gebouw wordt gezogen, wordt dus niet gerecirculeerd.

In onze luchtbehandelingskasten zitten de verbeterde “F7” filters die beter de aangezogen buitenlucht filtert dan de standaard voorgeschreven “F5” filters (zie tabel).

Je kunt stellen dat de lucht die in het gebouw geblazen wordt, schoner is dan de buitenlucht.

Elke zomervakantie worden deze filters vervangen, ondanks dat deze nog niet vervuild zijn. Tevens worden dan de kasten van binnen gedesinfecteerd, wat overigens geen eis is, maar we wel standaard laten uitvoeren. Ook monstername binnen en buiten de kasten door een lab maakt daar onderdeel vanuit.

Toegang en Corona QR-code

Voor het volgen van onderwijs en onderwijsgerelateerde activiteiten heb je momenteel geen QR-code nodig. Een uitzondering hierop is de toegang tot de algemene fitnessruimte en andere sportfaciliteiten, zoals yoga en basketbal; deze activiteiten zijn niet onderwijsgerelateerd en hierin zijn wij verplicht de landelijke maatregelen van het kabinet te volgen. Bij de entree zal om een QR-code worden gevraagd. 

Faciliteiten

Catering en bedrijfsrestaurants 

Catering en de bedrijfsrestaurants zijn vooralsnog geopend. Kijk hier voor de meest recente openingstijden

Balies 

 • Frontoffice FZ&IT is geopend voor vragen. 
 • Openingstijden en/of bereikbaarheid van specifieke balies zijn te vinden op de intranetpagina van je eigen faculteit of opleiding. 
 • De balies zijn ingericht conform de richtlijnen van het RIVM. 

Sport

Sporten is onder voorwaarden weer mogelijk. Houd de HHs-sportapp in de gaten voor het aangepaste rooster. 

Werkplekken studenten voor zelfstudie in de bibliotheek

De bibliotheek werkt momenteel met plaatsbewijzen die je bij de balie kunt verkrijgen. Meer informatie over plaatsbewijzen, maar ook over de openingstijden vind je op de website van de bibliotheek.

Zelftesten

Op het online bestelportaal van SURF www.zelftestonderwijs.nl kun je in zelftesten bestellen door in te loggen met jouw eigen hogeschoolaccount. 
Op de website van de Rijksoverheid vind je meer algemene informatie over zelftesten.

Nee, het gebruik van de zelftest is altijd vrijwillig en gebeurt zelfstandig. Het afnemen van een zelftest is niet voorwaardelijk voor de individuele student of docent voor toegang tot het onderwijs. Studenten hoeven dan ook geen bewijs van een test te overleggen om toegang te krijgen tot De Haagse Hogeschool.

Nee, het afnemen van de zelftest is altijd vrijwillig en het hebben van een testresultaat is niet voorwaardelijk voor toegang tot het onderwijs. Het is dus niet nodig dat studenten en medewerkers die aanwezig zijn op de instelling een negatieve test kunnen overleggen en De Haagse zal dan ook niet controleren op het wel of niet hebben van een negatieve testuitslag.

Zelftesten worden door de overheid kosteloos beschikbaar gesteld aan alle studenten en medewerkers in het bekostigde en het geaccrediteerde niet-bekostigde hoger onderwijs.

De hogeschool hanteert de uitgangspunten van de overheid. Dat betekent dat je voor de laatste stand van zaken altijd naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/  kunt gaan. Zeker nu de situatie weer erg veranderlijk blijkt, is het verstandig deze website altijd in de gaten te blijven houden voor de meest actuele uitgangspunten.

De zelftest is eenvoudig af te nemen, doordat ze niet diep de neus in hoeven te gaan. In de gebruiksaanwijzing bij elke test zullen instructies zijn opgenomen voor de afname. Om bij te dragen aan het zorgvuldig af kunnen nemen van de zelftesten komt er ook landelijk ontwikkeld instructiemateriaal beschikbaar over hoe deze gebruikt moeten worden. Dit materiaal zal zowel in het Nederlands als het Engels beschikbaar zijn.

Na een positieve uitslag van een zelftest, geldt het advies om ter controle zo snel mogelijk nog een test bij een GGD-teststraat af te nemen en tot die tijd contacten zoveel mogelijk te vermijden.

De hogeschool hanteert de uitgangspunten van de overheid. Dat betekent dat je voor de laatste stand van zaken altijd naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/  kunt gaan. Zeker nu de situatie weer erg veranderlijk blijkt, is het verstandig deze website altijd in de gaten te blijven houden voor de meest actuele uitgangspunten.

Een zelftest moet worden bewaard bij een temperatuur tussen de 2 en 30 graden Celsius en niet in direct zonlicht. Zie de bijsluiter van de test voor extra informatie.

COVID-19 Gezondheidsklachten en quarantaine

Mocht je positief getest worden op COVID-19 en ben je recent op school geweest neem dan direct contact op met je opleiding en/of leidinggevende. Bekijk dit overzicht met stappenplan.

In geval van een geconstateerde COVID 19-besmetting op De Haagse Hogeschool zal in samenwerking met de GGD geïnventariseerd worden wie er in contact is geweest met de betrokkene in de tijd dat hij/zij besmettelijk was. Deze mensen zullen worden geïnformeerd en krijgen het advies zichzelf goed te monitoren.

Studenten en medewerkers zijn het wettelijk niet verplicht om een positieve test te melden aan de hogeschool. Zonder melding kan de hogeschool echter geen actie nemen om verdere uitbraken te voorkomen. Daarom wordt iedereen gevraagd dit in de persoonlijke overweging mee te nemen, en wordt iedere melding zeer gewaardeerd.

Bekijk het Handelingskader besmetting COVID-19.

Hieronder de definities van het RIVM voor nauw en overig contact.
 • Nauwe contacten
  • Iemand, buiten je huisgenoten, met wie je langer dan 15 minuten contact had op minder dan 1,5 meter afstand. Of iemand met wie je binnen 24 uur – bij elkaar opgeteld - langer dan 15 minuten contact had op minder dan 1,5 meter afstand.
  • Iemand met wie je minder dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact had met een groot risico op besmetting. Bijvoorbeeld als iemand je in het gezicht hoest, of als je lichamelijk contact had zoals knuffelen of zoenen.
 • Overige contacten
  • Iemand met wie je langer dan 15 minuten contact had, op meer dan 1,5 meter afstand in een binnenruimte. Bijvoorbeeld in een ruimte op kantoor, in de klas of tijdens een vergadering
  • Iemand met wie je minder dan 15 minuten contact had op minder dan 1,5 meter afstand, waarbij het risico op besmetting klein is. Bijvoorbeeld bij een korte ontmoeting op minder dan 1,5 meter afstand.

 Ben jij recent in een oranje of rode regio geweest waarvoor de overheid nu het dringende advies geeft om na terugkomst in quarantaine te gaan? 

Of is je dat gevraagd naar aanleiding van een contact met iemand die positief getest is op het COVID-19 virus? Dan vragen we je om je ook echt aan dat dringende advies te houden, en dus ook niet naar De Haagse Hogeschool te komen. Dat doe je niet voor jezelf, maar juist ook voor je naasten, je medestudenten en de kwetsbaren van onze samenleving. Alleen door alle maatregelen, waar de zelfquarantaine onderdeel van uitmaakt, goed op te volgen, kunnen we voorkomen dat het virus zich nog verder verspreid. Maak je je zorgen over het missen van (delen van) je studieprogramma die alleen fysiek worden aangeboden? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je opleiding, zij kunnen je helpen met zoeken naar mogelijke oplossingen en alternatieven.

Studeren

Onderwijs

De Haagse Hogeschool heeft al bij het ingaan van de lockdown in december gekozen om ons reguliere onderwijs in ieder geval tot 7 februari, de start van het tweede semester, vooral online aan te bieden. Dit houden wij aan, om onze organisatie en onze studenten stabiliteit en helderheid te kunnen bieden. Daarbij hebben opleidingen ook enige vrijheid om waar mogelijk en gewenst al fysieke lessen aan te bieden. Tentamens, praktijkonderwijs en de begeleiding van kwetsbare studenten, waar ook tijdens de lockdown een uitzondering voor gold, gaan zoals gepland op locatie door. Vanaf maandag 7 februari, de start van semester 2, wordt het reguliere rooster weer gevolgd, uiteraard binnen de dan geldende voorwaarden en maatregelen.
 

 

Ja, de bibliotheek blijft geopend. Er is echter wel beperkte beschikbaarheid van zelfstudieplekken vanwege de geldende coronamaatregelen. Daarom werkt de bibliotheek momenteel met plaatsbewijzen die je bij de balie kunt verkrijgen. Meer informatie over plaatsbewijzen, maar ook over de openingstijden vind je op de website van de bibliotheek.

Sporten is onder voorwaarden weer mogelijk. Houd de HHs-sportapp in de gaten voor het aangepaste rooster.

Toetsing

Ben je vanwege corona(beleid) niet in staat zijn om deel te nemen aan de fysieke toets op school, neem dan deel aan de eerstvolgende reguliere herkansing als die in dit studiejaar nog wordt aangeboden. Als die reguliere herkansing in dit studiejaar niet meer wordt aangeboden, neem dan contact op met je opleiding en vraag naar de mogelijkheden om je toets alsnog dit studiejaar te maken. Als die mogelijkheid niet wordt geboden, ga dan langs de decaan en neem indien mogelijk bewijs mee van het feit dat je bij de eerdere toetsgelegenheid niet aanwezig kon zijn vanwege coronagerelateerde redenen (bijvoorbeeld een herstelbewijs, uitslag coronatest van jezelf dan wel huisgenoten).

Dien vervolgens via Osiris Zaak een verzoek tot een extra kans in bij de examencommissie. De examencommissie weegt vervolgens het belang en neemt een besluit. Je wordt daarvan via OsirisZaak op de hoogte gesteld.

Let op: heb je coronagerelateerde symptomen tijdens het afnemen van de toets, dan heb je kans dat je van het examen wordt verwijderd.

Het reguliere beleid zoals beschreven in artikel 4.11 lid 5 van de OER is dan van toepassing.

Werken

Thuiswerken

Voor onze medewerkers blijft thuiswerken de norm. Kom alleen naar het werk als dit noodzakelijk is voor het geven of mogelijk maken van online of offline onderwijs. Wat dit in individuele gevallen betekent, bespreek je binnen het team en met je direct leidinggevende. 
 
Het antwoord op deze vraag vind je onder Studeren > Onderwijs > Wat is de laatste stand van zaken voor het onderwijs? in deze Q&A.

Thuiswerkplek

Wil jij jouw thuiswerkplek verbeteren? Via iFrontoffice > Werkplek medewerker is een extra optie toegevoegd, te weten: Thuiswerkplek. Via deze optie kun je verschillende items in bruikleen aanvragen:

 • Een standaard bureaustoel.
 • Diverse IT-middelen, zoals een beeldscherm, replicator of muis. Ook is het mogelijk om werkplekadvies-advies (op afstand) aan te vragen. Wil je meer weten over deze bruikleenopties? Ga naar iFrontoffice > Werkplek medewerker > Thuiswerkplek.
Ook is het mogelijk om werkplekadvies-advies (op afstand) aan te vragen. Wil je meer weten over deze bruikleenopties? Ga naar iFrontoffice > Werkplek medewerker > Thuiswerkplek.
Het is mogelijk om een standaard bureaustoel in bruikleen te bestellen. Dit kan via iFrontoffice > Werkplek medewerker > Thuiswerkplek. Hier vind je alle benodigde informatie over deze bruikleenregeling. Heb je aan het begin van de thuiswerkperiode een stoel of een beeldscherm van jouw fysieke werkplek meegenomen, dan hoef je die in dit stadium niet om te ruilen of te retourneren.

Reizen voor werk

(Buitenlandse) reizen zijn toegestaan naar landen met een code groen of geel, hierbij gelden de maatregelen van de overheid in het thuisland en het land van de bestemming.