De Raad van Toezicht van De Haagse Hogeschool zoekt:

Voorzitter Raad van Toezicht

&

Lid Raad van Toezicht

Portefeuille Onderwijs en Onderzoek

- Sluitingsdatum: vrijdag 23 april 2021 -

Let’s change. You. Us. The world. De Haagse Hogeschool daagt studenten uit om de wereld, waarin zij leven, te veranderen en te verbeteren. De Haagse Hogeschool tekent er daarom voor dat studenten, docenten en onderzoekers zich in nauwe samenwerking met het werkveld samen ontwikkelen tot wereldburgers. Grenzeloos denkende mensen, die stevig in hun schoenen staan en zo uit eigen overtuiging de wereld tegemoet treden. Zich daarbij realiserend dat de eigen vakkundige inzet het verschil maakt en samenwerking nodig is om creatieve oplossingen te ontwikkelen en toe te passen. De Haagse Hogeschool creëert het veilige en betrokken klimaat waarin studenten zich als wereldburgers kunnen ontplooien door het delen van ontwikkeling, netwerk en praktijkervaringen. Dit vormt en verandert de kijk op de werkelijkheid en biedt de kennis en vaardigheden om daadwerkelijk waarde toe te voegen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet als interne toezichthouder toe op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de hogeschool. De bestuursstructuur van De Haagse Hogeschool is gebaseerd op de overtuiging dat goed bestuur zich kenmerkt door duidelijkheid, integriteit en verantwoording over strategie, resultaten en risico’s. Er bestaat een strikte scheiding van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen toezicht, bestuur en directie. Dat zorgt er mede voor dat het samenspel tussen bestuur en toezichthouder effectief en efficiënt verloopt. De cultuur in dit overleg is informeel-zakelijk en open.

Vacatures Raad van Toezicht

De voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht nemen reglementair afscheid na twee termijnen als lid van de Raad van Toezicht van De Haagse Hogeschool. Hierdoor ontstaan vacatures voor Voorzitter van de Raad van Toezicht en Lid van de Raad van Toezicht (portefeuille Onderwijs en Onderzoek).

Profielschets en procedure

Het uitgebreide profiel voor beide vacatures is hier terug te vinden. De procedure wordt namens De Haagse Hogeschool begeleid door Chasse Executive Search. Geïnteresseerde kandidaten dienen zich rechtstreeks te melden bij Chasse Executive Search via het sturen van een motivatiebrief en actueel cv aan info@chassesearch.nl. Deadline voor kandidaatstelling is vrijdag 23 april 2021.

Chasse-logo300x100-1