Heb jij een passie voor onderwijs en onderzoek en een heldere visie op kwaliteit? Wil jij, samen met ons breed samengestelde team, de partners in de hogeschool ondersteunen bij het ontwikkelen en monitoren van een actueel (flexibel) onderwijsaanbod van hoge kwaliteit en het onderzoek in onze kenniscentra ondersteunen? Dan pas jij goed bij onze hogeschool!

Wat ga je doen?
Het team Kwaliteit en Beleid bestaat uit deskundige collega’s op het gebied van onderwijs- en onderzoeksbeleid, ontwikkelen van nieuwe opleidingen, kwaliteitszorg en wet- en regelgeving. Dit team verzorgt een groot deel van de (beleids-)advisering op onderwijs en onderzoek voor De Haagse Hogeschool. 
Samen met je team kom je de gemaakte afspraken (bijvoorbeeld uit het jaarplan) na. Daarin werk je nauw samen met je collega’s uit de unit Onderwijs en Onderzoek van de Dienst Onderwijs, Kennis en Communicatie. Het instellingsplan vormt ons kader.  
Als leidinggevende heb je een scherp oog voor welke ontwikkelingen relevant zijn voor De Haagse Hogeschool. Ook heb je een sterk ontwikkeld gevoel voor de dynamiek tussen onderwijs, onderzoek en praktijk. Je hebt een overwegend coachende rol naar je teamleden en het vieren van successen staat bij jou hoog in het vaandel. 


Jouw profiel
Wij zijn op zoek naar een meewerkend teamleider die snel kan schakelen en weet te verbinden.
Wij denken dat je daarvoor het volgende nodig hebt:
 • Je bezit een relevant masterdiploma; 
 • Je kent het (hoger) onderwijs en specifiek de terreinen kwaliteitszorg van onderwijs en onderzoek, besturings- en besluitvormingsprocessen; 
 • Kennis van regelgeving is een pré, eveneens ervaring in het hoger onderwijs; 
 • Je hebt ervaring met het leidinggeven aan professionals; 
 • Je hebt een heldere en inspirerende spreek- en schrijfstijl, zowel in het Nederlands als in het Engels. 
 • Je weet hoe je met je teamleden kunt komen tot goede (beleids)notities en –adviezen; 
Als wij met jou in gesprek gaan, dan weet jij ons te overtuigen met voorbeelden uit jouw werkervaring waaruit duidelijk wordt dat:
 • Een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen hebt. Jij bent een volwaardige gespreks- en sparringpartner op directie- en managementniveau; 
 • Actief bijdraagt aan de kwaliteitscultuur van een organisatie; 
 • Over een sterk analytisch en probleemoplossend vermogen beschikt; 
 • Een faciliterend leidinggevende bent, gericht op het versterken van eigenaarschap, het uitdagen van medewerkers en het coachen van hun ontwikkeling. 
Wat bieden wij:
 • Een arbeidsovereenkomst van 1 jaar (D4) met mogelijkheid van verlenging, met een omvang van 0,8-1,0 FTE, 32 – 40 uur per week; 
 • Een salaris van minimaal € 4.715,81 en maximaal € 6.064,86 bruto per maand (schaal12) bij een volledige werkweek; 
 • Lees meer over onze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 
Unit Onderwijs & Onderzoek 
De Unit Onderwijs & Onderzoek ondersteunt de hogeschool en daarbinnen de opleidingen en de kenniscentra bij het opstellen en realiseren van het onderwijs- en onderzoeksbeleid. We adviseren het CvB en het management over nieuwe kansen en regelgeving. We stellen data, instrumenten en begeleiding beschikbaar om de kwaliteit van opleidingen en onderzoek te monitoren en te borgen.
We hebben als ambitie:
“In 2025 zijn we in staat om alle behoeften vanuit de hogeschool op het terrein van onderwijs en onderzoek responsief en proactief, tijdig en adequaat in te vullen binnen bruikbare kaders”

De Dienst Onderwijs, Kennis & Communicatie 
De Dienst Onderwijs, Kennis & Communicatie initieert en stimuleert hogeschoolbrede strategische ontwikkelingen. OK&C draagt bij aan de ontwikkeling en positionering van De Haagse Hogeschool als kennisinstelling. Richting de faculteiten en kenniscentra richt OK&C zich op het onderwijs- en onderzoeksproces en ondersteunt bij de vervulling van de kernopdrachten. Daarnaast levert OK&C voor studenten specifieke diensten om de studenten zich thuis te laten voelen op de hogeschool en om zo prettig mogelijk te studeren. De dienst werkt vanuit vier verschillende units: Unit Bibliotheek, Unit Marketing & Communicatie, Unit Onderwijs & Onderzoek en Unit Studentenservices. Iedere unit heeft verschillende teams met een eigen expertise en dienstverlening.  
 

De Haagse Hogeschool
De Haagse Hogeschool wil een inclusieve campus zijn. Daarom staan gelijke kansen bij ons centraal en streven we naast een diverse studentenpopulatie naar een grote diversiteit aan medewerkers. Als hogeschool staan we immers midden in de samenleving en zijn wij een afspiegeling van die lokale samenleving. Daarom hechten wij veel waarde aan het optimaal benutten van verschillende perspectieven en achtergronden van onze medewerkers. Zo vinden we nog meer aansluiting bij onze studenten en de veranderende wereld om ons heen. 
 
Ben jij onze nieuwe collega?
Je kunt tot en met zondag 5 februari 2023 uitsluitend direct, online solliciteren via de sollicitatiebutton op de website van De Haagse Hogeschool. De gesprekken vinden plaats in de week van 6 februari 2023. Een casus voorbereiden is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Wil je meer informatie?
Inhoudelijk? Neem contact op met de unitmanager Onderwijs & Onderzoek,a.i., mevr. Inge van Berkel via e-mail: C.M.C.vanBerkel@hhs.nl
Informatie over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Rash Mokiem, Adviseur Resourcing, 070-4458612 of vacatures@hhs.nl  

Solliciteren kun je doen via de sollicitatiebutton, op deze emailadressen worden geen sollicitaties in behandeling genomen.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.