Privacy statement

Als je bij De Haagse Hogeschool solliciteert, vragen we je om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Wij hechten grote waarde aan je privacy. De Haagse Hogeschool gaat dan ook uiterst zorgzaam om met je sollicitatie gegevens.

Je persoonsgegevens worden, na je sollicitatie, door ons verwerkt voor werving- en selectiedoeleinden. Als je een sollicitatieformulier op de website invult en bijlagen zoals een Curriculum Vitae toevoegt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je De Haagse Hogeschool toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier, de duur van de vacature of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Normaliter bewaart De Haagse Hogeschool waar je solliciteert je persoonsgegevens tot maximaal 4 weken na sluiting van de vacature. In voorkomende gevallen kan het voor De Haagse Hogeschool en jou wenselijk zijn je gegevens langer te bewaren als een passende vacature vacant is of wordt.

    Voor deze doeleinden geef je toestemming
  1. om je persoonsgegevens gedurende 1 jaar na verstrekking ervan te bewaren
  2. om je gegevens te gebruiken voor andere (toekomstige) vacatures dan de vacature waar je origineel op hebt gesolliciteerd
  3. voor het verstrekken van bepaalde gegevens aan derde partijen die diensten aan De Haagse Hogeschool leveren voor bijvoorbeeld een screening, assessment of een werving & selectiebureau
  4. om je gegevens te gebruiken om pro-actief te informeren over het werken bij De Haagse Hogeschool.