De MBA, uitstroomprofiel Big Data Analytics, legt de verbinding tussen de harde data-analyse en de bedrijfskunde. Een verbinding die hard nodig is om de enorme hoeveelheden beschikbare data om te zetten in relevante en toegankelijke informatie voor iedereen die bij de besluitvorming van een organisatie betrokken is. Alleen door samenwerking van bedrijfskundigen en data-analisten kan een bedrijf waarde genereren uit de data. De professional die bij The Hague Graduate School de master MBA, uitstroomprofiel Big Data Analytics, succesvol heeft afgerond spreekt de taal van beide groepen en is bij uitstek de verbindende schakel tussen die twee groepen.