In de jaren dat ik aan de opleiding Advies & Verandermanagement verbonden ben, heb ik de opleiding zich zien ontwikkelen tot een heel complete opleiding die zich steeds aanpast aan de actualiteit zonder daarbij aan degelijkheid in te boeten. Theorie en praktijk worden steeds gecombineerd. Er is aandacht voor individuele verandering, verandering van teams, van afdelingen en van de organisatie. En dat in onderlinge samenhang. Daarbij besteden we veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling. Je bent als adviseur of begeleider van veranderingsprocessen tenslotte je eigen instrument. Wij vinden het van belang dat je weet waar je 'van bent', waar je kwaliteiten liggen, wat je opvattingen zijn, zodat je ook kunt motiveren en verantwoorden wat maakt dat je doet wat je doet. Van studenten hoor ik terug dat gedurende deze opleiding puzzelstukjes op hun plaats vallen: dingen die je eerder geleerd hebt in workshops en trainingen, krijgen een theoretisch fundament en een praktisch kader waardoor je bewust en gericht aan het werk kunt in een veranderende organisatie.