Ik ben de opleiding begonnen met de module Adviseren bij organisatieverandering. Dat paste bij de leervraag die ik destijds had. Ik was senior procesvertegenwoordiger (advocaat) bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en kreeg te maken met veranderingsprocessen. Ik moest daarover adviseren en miste een inhoudelijk theoretisch kader. Hoe geef je veranderingsprocessen bijvoorbeeld vorm in een organisatie en wat doet verandering met mensen? Ik wilde meer tools. Die kreeg ik zeker aangereikt gedurende deze opleiding. En meer. De opleiding bevat de nodige theorie, maar bovendien leer je ook over mensen. Dat was niet primair waarnaar ik op zoek was, maar het bleek essentieel te zijn. Als adviseur moet je goed weten wie je bent, wat je kunt en hoe je aansluit bij je omgeving. Advieskunde was onderdeel van curriculum. Je leert je eigen profiel en competenties kennen. Nu ik erop terugkijk snap ik ook waarom. Hoe beter je jezelf kent, je sterke en zwakke punten, hoe beter je kunt adviseren. De opleiding heeft me geholpen in mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ik weet meer van organisatiekunde, heb een theoretisch kader en ben uitgegroeid tot een volwaardig gesprekspartner van het hoger management. Ik ben vakkundiger en een beter adviseur.