Wat is het vak internal auditing en de opleiding Internal Auditing aan de Haagsche Hogeschool interessant en prachtig. Als lijnmanager heb ik niet altijd zo naar de processen gekeken. Deze opleiding heeft een veranderingsproces bij mij aangewakkerd. Denk nu meer vanuit waarom doen we dingen zoals we doen? Sta je nog wel eens stil bij je doelstellingen en realisatie daarvan.  Als lijnmanager ben je vaak aan het ‘overleven’,  maar je maakt je keuzes vaak op automatisme, bewust bekwaam of onbewust bekwaam. Deze opleiding heeft mij meer bewust gemaakt van bedrijfsprocessen, normen en achtergronden. Verlopen de processen wel zoals beoogd en bedoeld door de leiding, gegeven de wettelijke kaders en de interne spelregels? Een positief kritische houding is daarbij zeer waardevol.