Veel deelnemers uit de (semi) overheid en het bedrijfsleven zijn u al vooraf gegaan. Wij als opleiding zijn ervan overtuigd dat Bedrijfsmaatschappelijk Werk bij uitstek een discipline is om op de snijvlakken van organisatie, medewerker en vooral maatschappij effectief en flexibel te acteren. De opleiding speelt vanuit bedrijfskundig perspectief in op de noodzaak om de behoeften van de organisatie in balans te brengen met die van de medewerkers. Het verlangt van de student entre (of intra) preneurschap, initiatief, proactiviteit en strategisch multidisciplinair samenwerken. Deze opleiding is blijvend in ontwikkeling en wij actualiseren de opleiding aan de hand van interne en externe input waardoor de deelnemer de opgedane kennis vanaf de eerste dag kan toepassen in zijn of haar werksituatie.