Hoe komt het dat wij een crisis niet zien aankomen? Hoe kunnen wij een volgende systematic risk voorkomen? De afgelopen crises hebben alle vaste waarden in het vakgebied op hun kop gezet. We hebben nieuwe modellen nodig die verder reiken dan spreadsheets. Risicomanagement heeft baat bij creatief denken, de menselijke maat en een kritisch oog voor de omgeving. Daar speelt de Master Risicomanagement uitstekend op in. Gebeurtenissen in de praktijk worden vertaald naar didactische modellen waar u direct van profiteert.