Het is onmogelijk elke calamiteit te voorkomen. Buiten interne bedrijfsrisico’s zijn er ook altijd externe risico’s die de bedrijfsvoering kunnen bedreigen. Verstandig management betekent ook nagedacht hebben over maatregelen die de continuïteit van de bedrijfsvoering borgen ook in geval van een calamiteit. Deze mastermodule leert de student na te denken over de risico’s van (externe) calamiteiten en de bijpassende beheersmaatregelen.