Een manager moet de strategie en het management control system (MCS) kunnen verbinden. Een goed functionerend MCS levert een onmisbare bijdrage aan de borging en realisatie van de strategische doelen. Kennis van de onderwerpen die in deze mastermodule aan de orde komen behoren tot de benodigde knowledge om mee te kunnen beslissen op strategisch niveau in een organisatie.