Het met elkaar verbinden van de doelstellingen van de organisatie, de strategie en de daarmee verbonden risico’s is de kern van deze mastermodule. De student wordt geleerd en uitgedaagd om op strategisch niveau mee te denken over risicomanagement binnen de eigen organisatie.