(Bij)scholen & Leven Lang Ontwikkelen

Professionals zijn nooit uitgeleerd. Ze willen bijblijven en voorop lopen zodat ze veerkrachtig kunnen meebewegen en voorbereid zijn op de wereld van nu én in de toekomst. Het ontwikkelen van nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden is belangrijk om relevant te blijven voor het werkveld dat continu in beweging is. Naast of als onderdeel van hun werk. De Haagse Hogeschool zet daarom uit volle overtuiging in op Leven Lang Ontwikkelen (LLO).  

Onderwijspartner van de regionale arbeidsmarkt 

We zien grote ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Zuid-Holland en verandering in de behoefte van het werkveld. Daarnaast is er ook een tekort aan geschikt en duurzaam inzetbaar personeel. De Haagse Hogeschool anticipeert met Leven Lang Ontwikkelen op deze veranderingen en dus op de toekomst. Door actieve samenwerking met het werkveld, professionals en verschillende faculteiten en diensten binnen De Haagse Hogeschool ontwikkelt De Haagse Hogeschool leer- en ontwikkelmogelijkheden voor professionals die aansluiten op hun behoeften en van het werkveld. Wij zijn de onderwijspartner voor de regionale arbeidsmarkt. 

Flexibel deeltijdonderwijs 

Het flexibiliseren van ons Bachelor en Associate degree deeltijdonderwijs is één van de activiteiten die onder Leven Lang Ontwikkelen valt. Dit betekent kwalitatief hoogstaand en flexibel onderwijs voor professionals dat samen met het werkveld is gecreëerd. Hierin volgen we ontwikkelingen op de voet en integreren dit in ons onderwijs, kiest de professional een eigen leerpad en bieden we gedeeltelijk tijd- en plaats onafhankelijk onderwijs. Met een Leven Lang Ontwikkelen bereidt de professional zich voor op de continue veranderingen die op ons afkomen. Op een manier waar zowel de professional als zijn of haar werkgever direct van profiteert.   

Voor meer informatie neem contact met ons op via e.j.delangen@hhs.nl ! 

The Hague Graduate School 

The Hague Graduate School biedt een veelzijdig programma voor werkende professionals met een praktijkgericht én internationaal karakter. Met een ruim aanbod van post-hbo- en masteropleidingen, mastermodules en masterclasses kan iedere professional zich volop door ontwikkelen. Hierin bieden we ook maatwerk en incompany opleidingen voor bedrijven aan. Kijk voor meer informatie op de website van The Hague Graduate School.

WE-IT 

Zuid-Holland kampt met een groot tekort aan ICT’ers. Daarom heeft een consortium van overheden, opleiders en het bedrijfsleven WE-IT opgericht, met het doel de komende jaren ruim 3.000 extra ICT’ers op te leiden naar werk in de ICT. Dit betreft om- en bijscholing van werkenden, werkzoekenden en studenten; op alle niveaus, van starter tot expert, naar werk in de ICT in de breedste zin van het woord. De Haagse Hogeschool is programma manager en penvoerder van WE-IT. Meer weten? Neem dan contact op met Remco Engels of bekijk Zuid-Hollandse samenwerking voor opleiden 3.000 extra IT-ers.

Leven Lang Ontwikkelen bij De Haagse Hogeschool: door actieve samenwerking en onderwijsvernieuwing zijn we samen klaar voor de toekomst.