De Haagse Onderzoekt

Onze regio staat voor grote maatschappelijke opgaven. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat onze grote steden leefbaar blijven voor jong en oud? Of hoe creëren we een economie die draait op duurzame grondstoffen? En zetten we technologie in om mensen langer thuis te laten wonen?

Met praktijkgericht onderzoek werkt De Haagse aan oplossingen voor deze en vele andere problemen. Denk aan (digitale) veiligheid, inclusief onderwijs of de inzet van data. We werken bij ons onderzoek samen met partners uit de samenleving: bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en beroepspraktijk. De resultaten van ons onderzoek zijn nieuwe kennis, producten of diensten: altijd direct toepasbaar en met impact. Zo versterken we de innovatiekracht en kwaliteit van ons onderwijs en krijgen studenten de kennis en vaardigheden waarmee zij goed voorbereid zijn op de vraagstukken uit de beroepspraktijk.

Geïnteresseerd?

Kijk op de webpagina's van onze zeven kenniscentra.