Projecten en eerdere samenwerkingen

De Haagse wisselt kennis, kunde en ervaring uit met het werkveld op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau. Dat doen we op diverse manieren.

Voorbeelden

Als netwerkhogeschool heeft De Haagse rond haar zeven Kenniscentra verschillende strategische samenwerkingsverbanden die zijn gericht op kennisdeling. Onze samenwerking met The Hague Security DeltaMedical Delta en HighTechCentreDelft zijn voorbeelden daarvan. De binding met de stad krijgt gestalte door samenwerkingen met wijkateliers. Voorbeelden zijn het WOW Leefstijlcentrum en het project Gymzaal van de Toekomst. Naast regionale en nationale verbindingen heeft De Haagse internationale partners, onder andere in Europa, de Verenigde Staten, Brazilië en China.

Andere voorbeelden van onze projecten zijn URBINN, Gelijkspanning, Skills4Life, Healthpoint en BB-8 droid.

Ook onze faculteiten en lectoraten gaan samenwerkingsverbanden aan. Het Centre of Expertise Cyber Security is zo’n voorbeeld. Het is een centrum waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen werken aan innovatie in het cyber security onderwijs. Verder is de opleiding Sportmanagement onderdeel van het Olympisch Netwerk en heeft de Faculteit Sociaal Werk & Educatie een convenant gesloten met Stichting Jeugdformaat op het gebied van stages voor studenten en scholing van medewerkers van Jeugdformaat.

Team Externe Relaties

Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden die er zijn om met uw bedrijf samen te werken of wilt u hierover van gedachten wisselen, neem dan contact op met het team Externe Relaties. 

tel: 070 - 445 88 35
e-mail: externerelaties@hhs.nl