Gelijkspanning

Gelijkspanning in plaats van wisselspanning

Gelijkspanning-1

Over het project Gelijkspanning

Ons elektriciteitsnet is gebaseerd op wisselspanning. Tot voor kort een logische keuze; wisselspanning is eenvoudig te transformeren naar hoge waardes, waardoor de transportverliezen minimaal zijn. Dankzij vermogenselektronica is het nu ook mogelijk om gelijkspanningstransformatoren te bouwen. Zo kunnen we het elektriciteitsnet baseren op gelijkspanning en dat is handiger, want de gebruikers van elektriciteit werken daar vrijwel allemaal mee. Ook de vele zonnepanelen op onze daken produceren gelijkspanning. Niet zo vreemd dus dat onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven samen aan het onderzoeken zijn hoe we gelijkspanning kunnen toepassen.

De Haagse Hogeschool ondersteunt deze ontwikkeling. We doen onderzoek naar slimme toepassingen van gelijkspanning in bijvoorbeeld apparaten en woningen. Dat doen we samen met partners als de TU Delft, TNO en Siemens. We passen ons technisch onderwijs continu aan, zodat onze studenten goed zijn voorbereid op een toekomst met gelijkspanning.

Kennis over gelijkspanning is nu nog niet breed beschikbaar. Dat maakt onze opleidingen waardevol voor studenten én voor bedrijven.

Johan Woudstra, projectleider

Wat levert het op?

Gelijkspanning biedt veel voordelen ten opzichte van wisselspanning. Apparaten gebruiken vaak minder energie en gaan langer mee. Ook is er minder ijzer en koper nodig. Gelijkspanning maakt bovendien nieuwe producten mogelijk. Allemaal belangrijke voorwaarden voor bedrijven om mee te doen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de glastuinbouw. Daar levert verlichting met gelijkspanning een jaarlijkse besparing op van € 15.000 tot € 20.000 per hectare. De Haagse Hogeschool investeert in onderwijs en onderzoek om ook in andere sectoren zulke doorbraken te bereiken.

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Ook De Haagse heeft in het verleden subsidie ontvangen voor het SIA-RAAK-MKB project ‘Gelijkspanning breng(t) je verder’. Op dit moment neemt De Haagse deel in twee lopende subsidieprojecten en gaan we gebruik maken van een nieuwe regeling.

Management samenvatting Project Gelijkspanning (pdf)

RAAK Top-up regeling


Op 20 juli kreeg de opleiding Elektrotechniek goed nieuws van Regieorgaan SIA. In 2015 hebben diverse docent-onderzoekers het SIA-RAAK project ‘Gelijkspanning breng(t) je verder’ goed opgeleverd.

Project DC-Flexhouse

In dit project werken alle partners aan het ontwikkelen, implementeren en testen van gelijkspanningscomponenten en een gelijkspanningssysteem, voor toepassing in renovatieprojecten in de woningbouw.

Regeling: iDEEGO regeling van ministerie Economische Zaken, uitgevoerd door RVO

project USB-(D)C

USB type C technologie wordt de nieuwe standaard voor het aansluiten, opladen en verbinden van onder meer smartphones, tablets, laptops en schermen. USB kan met 1 aansluiting zowel tot 100 Watt elektrische energie overdragen, als high-speed data verzenden en ontvangen.
 
Regeling: iDEEGO regeling van ministerie Economische Zaken, uitgevoerd door RVO

Contact

Johan Woudstra | LinkedIn
Pepijn van Willigenburg | LinkedIn 

De Haagse Hogeschool
Faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving
Rotterdamseweg 137
2628 AL Delft

E-mail: gelijkspanning@hhs.nl
Telefoon: 015 - 2606 318