Healthpoint

Heeft u al eens kennisgemaakt met het Healthpoint van De Haagse Hogeschool? Het is hét Haagse onderzoekscentrum waar studenten, docenten, gezondheidsorganisaties en bedrijven in een praktijkgerichte omgeving werken aan vraagstukken rondom de voedingstoestand van mensen. Healthpoint draagt bij aan het opleiden van studenten tot kritische professionals. Zij ontwikkelen competenties op het gebied van evidence-based handelen en onderzoeksvaardigheden. 

QuarkRMR

 

Healthpoint maakt onderdeel uit van de opleiding Voeding & Diëtetiek. Eén van de uitgangspunten van het diëtistisch handelen is het verzamelen van informatie over de huidige voedingsstatus en leefstijl van cliënten. Daarom heeft de opleiding Voeding en Diëtetiek de afgelopen jaren geïnvesteerd in state-of-the-art technologie om zo op gestructureerde wijze de voedingstoestand te bepalen van bijvoorbeeld sporters, ouderen en patiënten. 

Voor het bepalen van lichaamssamenstelling heeft Healthpoint de beschikking over een BodPod (densitometrie), verschillende impedantiemeters, software voor het analyseren van CT-scans en verschillende antropometrische instrumenten, zoals huidplooimeters.  Voor de bepaling van het rustmetabolisme is een indirecte calorimeter, die zowel O2 als CO2 meet (Quark RMR) aanwezig. Daarnaast is er een eenvoudige draagbare calorimeter, die het zuurstofverbruik meet (Fitmate), aanwezig. 

Studenten uit het tweede en derde studiejaar maken gebruik van deze technologie als aanvulling op praktijkstages. Ook afstudeerders voeren praktijkonderzoek uit voor Healthpoint.

Contact

Interesse in samenwerking of heeft u ideeën voor een onderzoek die u samen met studenten wilt uitvoeren voor uw praktijk/instelling? Het docententeam van het Healthpoint denkt graag mee. U kunt contact met ons opnemen via healthpoint@hhs.nl

Bodpod

De Bodpod

De BodPod meet door middel van luchtverplaatsing nauwkeurig het lichaamsvolume van een proefpersoon. Aan de hand van de massa (kg) kan de dichtheid van het lichaam worden bepaald. Vervolgens wordt het onderscheid tussen vetmassa (%) en vetvrije massa (%) berekend. Momenteel wordt de BodPod gezien als goede methode voor het meten van het lichaamsvolume en densiteit.

Quark RMR en Fitmate

De Quark RMR en de Fitmate worden gebruikt voor het bepalen van het rustmetabolisme aan de hand van indirecte calorimetrie. Dit houdt in dat het zuurstofverbruik (bij de Quark RMR ook CO2) wordt gemeten gedurende 15 minuten, nadat de cliënt eerst 15 minuten geheel lichamelijk tot rust is gekomen. Aan de hand van deze metingen geeft de calorimeter het energieverbruik in kcal/dag aan dat correspondeert met het gemeten verbruik van O2 (Fitmate) of O2 en CO2 tezamen (Quark RMR).