Skills4Life

Duur van het project: 4 jaar

Deelnemers

De Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, TNO, Centrum 16:22, Stichting Haagbouw, 6 scholen in Den Haag en omstreken.

Het project

Skills4Life draagt bij aan de ontwikkeling en evaluatie van een programma om leerlingen in het praktijkonderwijs en vmbo-basis-kader leerroutes te ondersteunen bij het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden die ze nodig hebben op school, op hun stage en in hun latere werk. Denk daarbij aan: samenwerken met anderen, sturen van je eigen gedrag, gedachten en gevoelens, je verplaatsen in een ander en zelfbeheersing. Onderzoek laat zien dat dergelijke programma's substantieel bijdragen aan preventie van mentale problemen (depressie), agressief gedrag en schoolprestaties.

Wat levert het op

Een lesprogramma gericht op school en stage, dat docenten op praktijkscholen en in het vmbo kunnen gebruiken tijdens de mentor lessen en begeleiding van stages.

Contact

Voor meer informatie neemt u per e-mail contact op met hogeschooldocent Marion van de Sande.
e-mail:
m.c.e.vandesande@hhs.nl