Citylab

Duur van het project is in ieder geval tot en met schooljaar 2017

Deelnemers

Citylab is een samenwerking van vier Haagse onderwijsinstellingen ROC Mondriaan, Universiteit Leiden- Campus Den Haag, Hogeschool Inholland en Haagse Hogeschool. Citylab wordt ondersteund de Gemeente Den Haag vanuit de Haagse Educatieve Agenda.

Het project

De 21ste eeuw vraagt om nieuwe ondernemende vaardigheden. Onderwijsinstellingen in Den Haag willen hierop inspelen door de bestaande samenwerking verder te professionaliseren. Samenwerking, informatie-uitwisseling, delen van kennis en onderwijsinnovatie is wat er wordt beoogd. Met als doel de studenten nog beter voor te bereiden op vervolgstudies en het creëren van een beter arbeidsmarktperspectief.

Het doel

Citylab heeft als doel ondernemend gedrag te borgen in onderwijs.

Contact

Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van Citylab