Learning community Integraal, wijk- en vraaggericht werken

Duur van het project: studiejaar 2017 – 2018

Deelnemers

Studenten van de opleidingen Social Work, HBO-V en de huisartsenopleiding, de betrokken docenten, de praktijkorganisatie De Haagse Sociale Wijkteams en andere professionals onder leiding van een learning community docent namens de samenwerkende hogescholen.

Het project

Professionals in het sociaal domein hebben hun eigen specialisme, positie en uitvoeringspraktijk in de wijk. Zij spreken vaak dezelfde cliënten en/of patiënten. Van deze professionals wordt verwacht dat zij vanuit hun verschillende disciplines, domein overstijgend en op lokaal niveau met elkaar samenwerken, in het belang van de cliënt en/of patiënt. Het integraal, wijk- en vraaggericht werken vraagt om specifieke vaardigheden en competenties van (toekomstige) professionals. 

Naast het optimaliseren van de samenwerkingsstructuur en het creëren van de juiste  attitude en een gezamenlijk referentiekader van uitvoerende professionals, is het fris en scherp houden van alle betrokken in een learning community een belangrijke pijler.

In de learning community integraal, wijk- en vraaggericht werken staat de rol van de (uitvoerende) professional in het Sociaal Wijkteam centraal, naast de rol van het wijkteam zelf in het sociaal domein.

Het doel

Stip op de horizon is een integrale leeromgeving waarvan opbrengsten in de regio gedeeld worden met  beleidsafdelingen, instellingen en opleidingen onder de noemer toegang Wmo.

Wat levert het op?

Na decentralisatie van de Wmo werken professionals in het sociaal domein met een vernieuwd, gemeenschappelijk referentiekader. Het terugkoppelen van de opbrengsten draagt bij aan ontwikkeling van de professionals werkzaam in het sociaal domein en de verbetering van het onderwijs naar de laatste inzichten.

Contact

Voor meer informatie neemt u per e-mail contact op met Joost van Vliet, hogeschooldocent.
e-mail:
j.vanvliet@hhs.nl