Onderzoek, projecten en samenwerkingen

De Haagse wisselt kennis, kunde en ervaring uit met het werkveld op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau. Dat doen we op diverse manieren. Enkele voorbeelden:

Als netwerkhogeschool heeft De Haagse rond haar vier onderzoeksplatsforms verschillende strategische samenwerkingsverbanden die zijn gericht op kennisdeling. Onze samenwerking met The Hague Security Delta, Medical Delta en City Lab zijn voorbeelden daarvan. De binding met de stad krijgt gestalte door samenwerkingen met wijkateliers. Voorbeelden zijn het WOW Leefstijlcentrum en het project Gymzaal van de Toekomst. Naast regionale en nationale verbindingen heeft De Haagse internationale partners, onder andere in Europa, de Verenigde Staten, Brazilië en China.

Ook onze faculteiten en lectoraten gaan samenwerkingsverbanden aan. Het Centre of Expertise Cyber Security is zo’n voorbeeld. Het is een centrum waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen werken aan innovatie in het cyber security onderwijs. Verder is de opleiding Sportmanagement onderdeel van het Olympisch Netwerk en heeft de Faculteit Sociaal Werk & Educatie een convenant gesloten met Stichting Jeugdformaat op het gebied van stages voor studenten en scholing van medewerkers van Jeugdformaat.

Expertise delen

Onze docenten en lectoren delen graag hun expertise. Zij leggen op maatschappelijk relevante terreinen de verbinding tussen onderwijs, praktijk en toegepast onderzoek. Dat doen zij binnen de lectoraten of expertisecentra.

Lees alles over onze lectoraten en expertisecentra.