Het is bekend dat een vroegtijdige ontdekking van borstkanker en baarmoederhalskanker een grotere kans op genezing geeft. Daarom is het erg belangrijk dat de uitnodiging voor de bevolkingsonderzoeken alle vrouwen bereikt. De gestandaardiseerde methode, waarin Nederlandstalige brieven worden verstuurd, is helaas niet op iedereen afgestemd. Denk hierbij aan vrouwen met een lage sociaaleconomische status en/of vrouwen met een migratieachtergrond. Dit project wil deze vrouwen toch bereiken en de taalbarrière overschrijden, zodat iedere vrouw een geïnformeerde keuze kan maken. De nadruk ligt hierbij op informeren, niet op overtuigen.  

Stichting Mammarosa 

Stichting Mammarosa is in 2006 opgericht en organiseert bijeenkomsten en activiteiten voor vrouwen rondom het thema borstkanker. Dankzij haar vele vrijwilligers met verschillende culturele achtergronden, kunnen vrouwen hier terecht ook wanneer ze geen Nederlands of Engels spreken. Zo wordt gewerkt aan een eerlijke kans voor iedereen op het gebied van preventieve zorg. 

Participatief actieonderzoek 

In Den Haag zijn verschillende wijken waarin de opkomst voor de bevolkingsonderzoeken erg laag is. Via het netwerk van Mammarosa legt De Haagse Hogeschool, middels een participatief actieonderzoek, de eerste contacten met de vrouwen die in die wijken wonen. Door dit netwerk verder uit te breiden wordt een ‘ripple effect’ gecreëerd waardoor steeds meer vrouwen bereikt worden.  

Door gesprekken te voeren, wordt kennis gedeeld omtrent borstkanker, baarmoederhalskanker en bevolkingsonderzoeken. Deze gesprekken vinden plaats in buurthuizen, zorginstellingen en huisartspraktijken, maar ook midden op straat, in het park of op de markt.  

Duur 

Dit project is in 2023 gestart en loopt tot in 2025. 

Meer informatie 

Op de website van ZonMW wordt dit project ook beschreven. 

Samenwerking  

Vanuit De Haagse Hogeschool is docent-onderzoeker Anita Ham betrokken. Van de andere partners zijn dat: 

TNO: Nicole van Kesteren en Zeena Harakeh 

Mammarosa: Samia Kasmi en Daniëlla Gidaly 

LUMC: Matty Crone 

Suikerhuis: Younes Bouadi 

AMAN: Ali Lahdidioui 

Daarnaast zijn ook verschillende buurthuizen en sleutelfiguren uit Den Haag betrokken, evenals studenten van de minor Oncologie van De Haagse Hogeschool.  

Contact 

Anita Ham (a.ham@hhs.nl