Veelgestelde vragen
Studeren

Studeren_2

Onderwijs

Er vinden vanwege de geldende anderhalvemeter-samenleving beperkte onderwijsactiviteiten plaats op de locaties van De Haagse. Voorrang wordt gegeven aan practica en tentamens waar geen alternatief voor gevonden kan worden. Dat betekent dus ook dat een groot  deel van ons onderwijs vooralsnog afstands- of online onderwijs zal blijven.

Toetsing

Het is mogelijk voor het hoger onderwijs om fysieke activiteiten plaats te laten vinden. Sommige toetsen en (praktijk)vakken vinden weer plaats op onze hogeschool. Voor sommige toetsen is een alternatieve wijze van afronding mogelijk.  Als er sprake is van een grote wijziging in de toetsvorm, is de richtlijn om je hierover uiterlijk 10 werkdagen van tevoren te informeren. Online toetsen gaan ook gewoon door.  Neem contact op met je opleiding voor specifieke informatie.
Ben je door beperkingen niet in staat zijn om deel te nemen aan de fysieke tentamens op school, dan dien je dit zoals gebruikelijk via een verzoek in Osiris Zaak kenbaar te maken bij de examencommissie. Hiertoe is het noodzakelijk om bij de decaan bewijs te overleggen. De examencommissie weegt vervolgens het belang en neemt een besluit.
Wanneer je klachten vertoont tijdens een tentamen kan de surveillant een medewerker van het faculteitsbureau oproepen om met jou in gesprek te gaan aan de hand van standaard RIVM vragen. Dit doen wij om te achterhalen of jouw klachten duiden op een gezondheidsrisico voor je omgeving. Je zal voor dit gesprek apart worden genomen om te voorkomen dat andere studenten gestoord worden tijdens het maken van hun tentamen. Indien uit het gesprek blijkt dat jouw klachten mogelijk kunnen duiden op COVID-19 klachten (en bijv. geen uiting zijn van allergieën of hooikoorts) dan zal je het tentamen moeten verlaten. De medewerker zal jouw spullen voor je ophalen. Jouw toets wordt wel ingenomen en nagekeken. Mocht je deze toets willen herkansen dan kun je een herkansing aanvragen bij de examencommissie via Osiris Zaak.
Studenten die door beperkingen niet in staat zijn om deel te nemen aan de fysieke tentamens op school, dienen dit zoals gebruikelijk via een verzoek in Osiris Zaak kenbaar te maken bij de examencommissie. Hiertoe is het noodzakelijk om bij de decaan bewijs te overleggen. De examencommissie weegt vervolgens het belang en neemt een besluit.
Studenten die vanwege persoonlijke omstandigheden geen goede plek kunnen vinden om deel te nemen aan digitale toetsen kunnen bij uitzondering gebruik maken van een gereserveerde ruimte op De HHs. De student dient hiervoor een afspraak te maken bij de decaan.

Stage en afstuderen

Overleg eerst met de organisatie waar je stageloopt of en zo ja hoe je je stage kunt voortzetten. Kan dat niet, overleg dan met je stagebegeleider.
Omdat de doorstroomvoorwaarden van een hbo-bachelor naar een master sterk verschillen per opleiding, is er geen vast format voor dit advies. Als je je inschrijft bij een universiteit zal de universiteit je verzoeken extra informatie aan te leveren. We adviseren je om tijdig contact te zoeken met de universiteit om jouw specifieke situatie uit te leggen. Op jouw verzoek zal je opleiding voor een advies op maat zorgen. Ook hiervoor moet je zelf contact opnemen met je opleiding. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het opleidingsmanagement.
Het is mogelijk om kleinschalige diploma-en P-uitreikingen te organiseren. Vraag hiernaar bij jouw opleiding.

(Studie)activiteiten in buitenland

Het College van Bestuur heeft besloten alle fysieke exchanges voor het eerste semester 2020/2021 te annuleren. Je bent/wordt hierover geïnformeerd door je opleiding. Houd de communicatiekanalen van je opleiding alsjeblieft in de gaten. Hier worden verdere updates gedeeld.
 
We vragen je dit te bespreken met je opleiding. Aan de opleidingen is het advies gegeven om op individuele basis af te wegen of de student in het eerste semester in het buitenland stage kan lopen. Hierbij wordt rekening gehouden met de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM en het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De opleiding en de student maken vooraf afspraken voor het geval dat voor het land van bestemming het reisadvies negatief wijzigt of vanuit de overheid de richtlijnen worden aangescherpt.
  • Binnen of buitenlandreizen zijn niet toegestaan.  
  • Groepsovernachtingen of kampen zijn niet toegestaan.  
Kosten worden niet vergoed; dit is overmacht.
Als je een Holland Scholarship, Hogeschoolfonds- of Erasmus+ beurs hebt gekregen, mag je onder bepaalde voorwaarden je beurs (deels) houden. Studenten die een beurs hebben ontvangen, worden hierover geïnformeerd. Neem contact op met scholarships@hhs.nl voor vragen.
Ja, de hogeschool al haar opleidingen gevraagd regelmatig contact te onderhouden met de studenten in het buitenland. 
LET OP: zorg dat je buitenlandverblijf te allen tijde in OSIRIS is geregistreerd.
Wanneer het je studievoortgang betreft, maar je niet direct in gevaar bent, kun je contact opnemen met je opleiding om naar een oplossing te zoeken. Wanneer het een crisis betreft waarin je je ook zorgen maakt over je fysieke veiligheid, kun je bellen naar het noodnummer van De Haagse 070-4457679.

Studievoortgang, vertraging en BSA

Dat moet per situatie worden bekeken. De hogeschool spant zich in om negatieve effecten op de studievoortgang zo veel mogelijk te voorkomen. Omdat dit een internationale calamiteit is, volgen wij hierin ook het advies van het Ministerie van OC&W. Als je studievertraging dreigt op te lopen, meld je dan bij je Studie Loopbaan Begeleider. Houd er echter rekening mee dat dit een ongebruikelijke situatie is, waardoor ze je vraag mogelijk niet onmiddellijk kunnen beantwoorden.
Het Ministerie van OC&W heeft de instellingen verzocht het uitbrengen van een afwijzend bindend studieadvies uit te stellen naar het tweede studiejaar. De Haagse Hogeschool volgt dat advies, en heeft besloten daarbij de norm van 50 EC (en eventuele kwalitatieve eisen) aan te houden. Voor onze studenten betekent dit het volgende:

 In 2019-2020 voor het eerst ingeschreven voor je opleiding?  Heb je minder dan 50 studiepunten behaald, dan krijg je een uitgesteld advies. We raden je wel aan goed na te denken over of je de studie wil vervolgen en hierover in gesprek te gaan met de mentor / slb’er. Heb je de norm van 50 studiepunten inclusief de eventuele kwalitatieve eisen gehaald, dan krijg je een positief advies.
 Voor het studiejaar 2019-2020 een uitgesteld bsa gekregen door persoonlijke omstandigheden in 2018-2019?  We bekijken of je ook zonder de corona-perikelen een nbsa zou hebben gekregen. Bijvoorbeeld omdat de toetsen die je nog moest halen al voor 16 maart (de ingangsdatum van de maatregelen) waren. Als je zonder de corona-perikelen een nbsa gekregen zou hebben, krijg je die nu ook. Anders krijg je een uitgesteld advies.
 In 2019-2020 voor het eerst ingeschreven voor je opleiding, maar tussen 1 februari en nu uitgeschreven?  Normaal gesproken zou je een negatief bindend studieadvies hebben gekregen. Maar nu krijg je een uitgesteld advies vanwege de corona-perikelen.
 In 2019-2020 voor het eerst ingeschreven voor je opleiding, maar voor 1 februari uitgeschreven?  Voor jou verandert er niets. Je krijgt ook nu geen (uitgesteld) advies.

Overweeg je om je vanwege de huidige situatie uit te schrijven? Denk dan goed na over de consequenties. Uitschrijven heeft gevolgen voor o.a. het recht op studiefinanciering en je verblijfsrecht in Nederland (als de HHs een verblijfsvergunning voor je heeft aangevraagd). Als je bent uitgeschreven kan je ook geen beroep doen op de extra financiële ondersteuning die DUO vanwege corona aanbiedt. Kortom, we raden je af om vanwege de situatie alsnog voor dit jaar uit te schrijven.

Internationale studenten

Het besluit om terug te gaan naar jouw thuisland, ligt bij jou. Check of er in je thuisland reisbeperkingen gelden voor reizigers vanuit NL. Ga bij je opleiding na wat de eventuele onderwijskundige consequenties zijn. Dat moet per situatie worden bekeken. 

LET OP: De Haagse Hogeschool biedt weer beperkte onderwijsactiviteiten. In je rooster zie je of dit ook voor jou geldt. Bij vragen neem je contact op met je opleiding. 

Ondersteuning voor studenten

Op het Studentennet staat veel informatie over studiefinanciering, financiële regelingen van De Haagse, zoals het Profileringsfonds, beurzen en handige links naar instanties die adviseren op het gebied van geldzaken en geldzorgen. Kijk op het Studentennet voor meer informatie.

Op de website van het Ministerie van OCW is onder meer de volgende informatie te vinden: Studenten kunnen ook in financiële problemen komen doordat hun inkomen van bijvoorbeeld een bijbaan nu wegvalt, terwijl kosten van bijvoorbeeld de huur doorlopen. DUO spant zich maximaal in om studenten te helpen en zal waar mogelijk rekening houden met hun persoonlijke situatie. Studenten kunnen bij DUO gebruik maken van de leenmogelijkheden en hun lening verhogen. Zo nodig met terugwerkende kracht vanaf het begin van het collegejaar. Daarnaast kunnen studenten collegegeldkrediet aanvragen. Dit kunnen studenten zelf regelen via mijnDUO. We raden je ook aan om dit te bespreken met je decaan. 

Ook oud-studenten met een studieschuld kunnen problemen ondervinden bij hun terugbetalingen, doordat inkomsten nu weggevallen zijn. Zij kunnen hun terugbetaling opschorten door hun aflossingsvrije periode in te zetten, wat voor maximaal 5 jaar gedurende de tergbetaalperiode mogelijk is. Als deze periode al is gebruikt of als de oud-student al een betalingsregeling heeft afgesloten, zal DUO coulant omgaan met de situatie. 

Als je een betalingsregeling wilt treffen voor je collegegeld dan is dat mogelijk. Neem dan contact via e-mail op met: collegegeld@hhs.nl
Nee. Wellicht besluit het ministerie van OCW op een gegeven moment om hier wel een aanpassing in te doen, maar vooralsnog verzorgt De Haagse gewoon nog onderwijs en is het volledige collegegeld dus verschuldigd. Het feit dat onderwijs nu online in plaats van fysiek wordt aangeboden (en met verschillende vormen van onlinesupport) verandert daar niets aan. Ondanks de situatie blijft het ons doel om goede kwaliteit onderwijs te leveren voor een fair bedrag. Als je het gevoel hebt dat je opleiding onvoldoende tools of support biedt om aan jouw onderwijskundige behoefte te voldoen, neem dan contact op met je SLB’er of mentor.
Kijk voor meer informatie op de site van DUO.
Studeren is niet altijd een makkelijke weg naar de eindstreep. Mocht je wat hulp kunnen gebruiken, dan is dat echt niet gek. Bijvoorbeeld omdat het studeren in tijden van corona lastig voor je is, of als je studeren moet combineren met topsport of ouderschap, als je het Nederlands nog niet goed beheerst of als je een functiebeperking hebt. Maar ook als je niet lekker in je vel zit of twijfelt of je wel de juiste studie hebt gekozen. De Haagse Hogeschool biedt jou graag wat extra ondersteuning.
Kijk op Studentennet voor alle mogelijkheden. 
Je bent niet de enige. Lees dit artikel voor tips om de verbinding aan te gaan met anderen, binnen de grenzen van de COVID-19 maatregelen.
In deze tijden staan de studentenpsychologen voor je klaar om naar jouw verhaal en/of hulpvraag te luisteren. Mocht je juist in deze periode van thuisverblijf klem komen te zitten, overlopen, pieken in angst of spanning, een bodem missen of je geïsoleerd voelen, voor jou bieden de studentenpsychologen een online steunplek waar je je verhaal kan delen. Via de link op het Studentennet kun je een eenmalig Support-Session met een van hen boeken.