Veelgestelde vragen
Werken

Werken_2

Aanwezigheid

Voor medewerkers geldt;
 • Kom alleen naar werk als het echt niet anders kan.
 • Gemiddeld genomen zijn de helft van het aantal werkplekken beschikbaar.
 • Stem af met je team en leidinggevende hoe de werkplekken worden verdeeld.
 • Vergader zoveel mogelijk online.
 • Houd geen videocalls in open ruimtes die door meerdere mensen worden gebruikt.
 • Houd rekening met elkaar en blijf met elkaar in gesprek
 • Maak gebruik van hulp en ondersteuning die wordt aangeboden (HRBP, vitaal en verbonden gids.
 • Neem binnen de gestelde kaders je eigen verantwoordelijkheid en ruimte. We gaan ervan uit dat alle collega’s dat doen.
Medewerkers die niet kunnen of willen, maar wel aanwezig moeten zijn, dienen dit af te stemmen met hun leidinggevende.  
Er zijn bepaalde onderwijsactiviteiten die nu geroosterd worden op school. Bij de roostering is gekeken naar de maximaal toegestane bezetting per lokaal. 

Wij mogen nog steeds fysiek onderwijs geven, en hechten daar ook ontzettend veel waarde aan. Om dit fysieke onderwijs (en soms ook voor online-onderwijs) aan te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat sommige collega’s naar de hogeschool komen. Het gaat daarbij om de collega’s die voor die klassen staan, maar ook collega’s die het onderwijs ondersteunen en collega’s die onderwijs gerelateerde taken uitvoeren.

Voor alle collega’s voor wie dit niet opgaat, en voor alle activiteiten die niet direct onderwijs gerelateerd zijn, geldt dus: werk vanuit huis.  

Of jouw takenpakket het noodzakelijk maakt om op de hogeschool aanwezig te zijn, bepaal je zoals altijd in goed overleg met je team en je leidinggevende.  
Als je fysiek aanwezig moet zijn op De Haagse Hogeschool, maar dat niet wil of kan, bespreek de mogelijke alternatieven met je leidinggevende.
In principe geldt dat thuiswerken ook voor onderzoekers de norm is. Sommige onderzoeken kunnen niet vanuit huis worden verricht. In dat geval is het aan de onderzoeker samen met de direct leidinggevende om te bepalen of het mogelijk of wenselijk is dat het onderzoek aan De Haagse Hogeschool voortgezet wordt. Onderzoek dat op andere locaties moet worden uitgevoerd is afhankelijk van de richtlijnen van die specifieke locatie.
Belangrijk om te melden is dat het werk gewoon door gaat. We hanteren daarbij het uitgangspunt kom alleen naar werk als het echt niet anders kan. Is thuiswerken niet mogelijk? Neem dan contact op met je leidinggevende. 

Werkplek (op hogeschool en thuis)

 • Werkplekken die niet gebruikt mogen worden zijn bestickerd
 • Kies voor werkplekken die zo ver mogelijk uit elkaar liggen.
 • Er worden geen stoelen weggehaald
 • Leen geen attributen uit zoals whiteboard markers etc
 • Medewerkers worden voorzien van hygiënemiddelen om zelf voor en na gebruik de werkplek schoon te maken. Deze zijn op te halen bij faculteitsbureaus en secretariaten
 • Loop zo min mogelijk door een bezet onderwijsruimte
 • Deel geen hand-outs of documenten uit, doe dit online
Je kunt je DAM-gelden inzetten om je thuiswerkplek in te richten. Dit geldt zowel voor meubilair als ondersteunende randapparatuur. Kijk op Medewerkersnet voor de voorwaarden en meer informatie.
Onder bepaalde omstandigheden mag dit, mits deze ook weer in goede staat weer terugkomt naar De Haagse zodra alles weer is genormaliseerd. Dit moet wel geregistreerd worden. Overleg en maak hier afspraken over met je leidinggevende. Gebruik hiervoor het formulier dat we ook gebruiken voor medewerkers die IT-apparatuur naar huis meenemen. 
Nee, dat kan helaas niet. Hoewel de Belastingdienst mogelijk in deze periode wat meer coulant is, is het systeem nog niet zo ingericht dat we dit goed kunnen verwerken. Je kunt declaraties en bonnen wel opsturen per post. Stuur ze naar de unit Services, gebouw Poseidon. Je kunt de declaratie ook via de mail, mits voorzien van de handtekening van de declarant en leidinggevende/budgethouder, versturen aan declaratiedesk@hhs.nl .
Ja, dat kan; een nieuwe medewerker kan contact opnemen (070-4457777) met de IT frontoffice. De frontoffice verifieerd het mobiele nummer van de medewerker. Daarna ontvangt de medewerker per sms zijn inloggegevens. 
Ja medewerkers die door de Corona maatregel ‘thuiswerken’ en aantoonbaar zakelijk bellen met hun privé mobiel krijgen de ‘meerkosten’ (buiten de bundel) vergoed en kunnen deze declareren. Je vult hiervoor een declaratieformulier ‘voorgeschoten kosten’ in en laat deze ondertekenen door je budgethouder. Het getekende declaratieformulier wordt inclusief de specificatie waar zichtbaar is dat er meerkosten (buiten je bundel) zijn gemaakt door jouw budgethouder ingeleverd via declaratiedesk@hhs.nl.
Ja maar alleen als je geen mobiele telefoon van De HHs hebt en aantoonbaar is dat je de telefoon voor 90% zakelijk gebruikt.

(Online) onderwijs en toetsen

Op de site van De Haagse Blend staat veel informatie over het geven van onderwijs vanuit huis.  

Wil je meer lezen over blended learning in het algemeen, kijk dan ook nog eens verder op de site van De Haagse Blend
In dit artikel op intranet vind je tips voor het inrichten van onderwijs op 1,5 meter afstand.
Op intranet bij het thema Toetsing staat veel informatie en diverse tips en richtlijnen.
Het is niet uit te sluiten dat de afwijkingen op het OER en OLP aanleiding zijn voor discussie. Alle afwijkende maatregelen zijn echter uitvoerig gecheckt met het juridisch team en met de examencommissies. Lees hier welke wijzigingen zijn doorgevoerd. 
De overstap van fysiek naar meer digitaal is een belangrijke ontwikkeling voor hoe wij ons onderwijs aanbieden. Al langer werd er gekeken naar manieren om meer Blended Learning mogelijk te maken. In de afgelopen periode is daar al vooruitgang in geboekt. Wij willen deze voortgang niet alleen vasthouden, maar verstevigen en uitbouwen.   

Er is al veel informatie en expertise beschikbaar over Blended Learning. Klik hier voor de pagina op Medewerkersnet. En/of neem contact op met de onderwijsadviseurs van OKC.

Online thuiswerken

We hebben vanuit het Office 365 Team binnen Educational Services een site waarop heel veel informatie te vinden is over het gebruik van Office 365 (inclusief Teams).

Daarop vind je ook een pagina met de optie om een kwartiertje in te plannen met iemand uit ons team voor vragen/advies bij het gebruik van Office 365:
Op het intranet lees je hoe De Haagse Hogeschool jou kan ondersteunen een balans te vinden tussen werk en privé.
Vitaal Werken heeft alles te maken met competent, productief, gemotiveerd en fit aan het werk zijn en blijven. Juist nu, in coronatijd, is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Op intranet vind je tips om vitaal te blijven werken
Het is vooral van belang dat je in deze situatie contact houdt met je leidinggevende en zo mogelijk collega’s. Mocht je extra ondersteuning wensen dan voorziet De Haagse hierin. Onze vaste Bedrijfsmaatschappelijk werker (Valerie Graglia van GIMD) biedt persoonlijke hulpverlening en begeleiding ‘op afstand’. Vul samen met je leidinggevende het Livvit online aanvraagformulier in. De bedrijfsmaatschappelijk werker neemt binnen een paar dagen telefonisch of per mail contact met je op.

Kijk voor meer informatie over Livvit ook op intranet

Binding met studenten en studentenwelzijn

Op Medewerkersnet vind je informatie die je kan ondersteunen bij het begeleiden van studenten, zowel op inhoudelijk vlak als persoonlijk vlak. 
We weten dat de binding met de studenten heel belangrijk is. Daar wordt ook rekening mee gehouden met de roostering. Daarnaast kijken we wat er mogelijk is met betrekking tot de (online) introductieactiviteiten, wetende dat fysieke evenementen voorlopig niet toegestaan zijn. Het advies aan de opleidingen is om ook zelf te zoeken naar (online) activiteiten binnen de gestelde kaders die de onderlinge binding vergroot en niet alleen de focussen op onlineonderwijs.

Ter inspiratie hierbij een artikel Online binding creëren - hoe doen we dat? met een aantal voorbeelden hoe je aan binding kunt werken in het onderwijs.

Voor alle evenementen en bijeenkomsten, met uitzondering van P-uitreikingen en diplomeringen, geldt dat deze alleen in digitale vorm door kunnen gaan. Fysieke evenementen en bijeenkomsten zijn niet mogelijk. Zie voor meer informatie over diplomeringen en P-uitreikingen het kopje Studeren > Stage en afstuderen op deze informatiepagina. 

Reizen voor werk

 • Binnen of buitenlandreizen zijn niet toegestaan
 • Groepsovernachtingen of kampen zijn niet toegestaan