Inschrijfprocedure nieuwe studenten

Op deze pagina lees je hoe je je kan aanmelden voor het studiejaar 2019-2020. Meestal geldt dat je je aanmelding via Studielink vóór 1 mei moet hebben gedaan. Lees meer informatie over de belangrijke deadlines.

Toelatingseisen
Voordat je je gaat aanmelden moet je nakijken of je aan de wettelijke toelatingseisen voldoet. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Doe het dus zorgvuldig en op tijd. Bij de opleiding van je keuze vind je de specifieke toelatingseisen van die studie. Er kan niet worden afgeweken van de officiële toelatingseisen van je opleiding.

Als je niet in het bezit bent van een diploma dat toelating biedt tot de opleiding van je keuze, is het in sommige gevallen mogelijk om via een toelatingsonderzoek alsnog aan de toelatingseisen te voldoen. Kijk voor meer informatie hierover op onze pagina met toelatingseisen en -advies.

Alleen de Centrale Studenten Inschrijving kan uitspraken doen over je toelaatbaarheid op basis van de officiële regels. Aan toezeggingen en mededelingen van anderen over je toelaatbaarheid kan je geen rechten ontlenen.

Inschrijfstappen

Een DigiD is je persoonlijke wachtwoord waarmee je kunt inloggen bij de overheid. Je hebt een DigiD nodig om je voor je studie te kunnen aanmelden in Studielink.
Ga naar www.digid.nl en volg de stappen om een persoonlijke DigiD aan te vragen. Dit doe je natuurlijk alleen als je nog geen DigiD hebt. Anders kun je deze stap overslaan.

Ben je je DigiD-gebruikersnaam en/of -wachtwoord vergeten? Vraag dan een nieuwe DigiD aan. Na aanvraag van een DigiD duurt het ongeveer 5 werkdagen voordat je de inloggegevens per brief thuisgestuurd krijgt.

  Pijl-Tips Als je niet in Nederland woont, dan kun je geen DigiD aanvragen. Je kunt dan in Studielink een account maken zonder DigiD

Aanmelden voor je opleiding doe je in Studielink. Daarvoor moet je een paar stappen zetten.
a.    Maak een account aan in Studielink.
b.    Controleer je vooropleiding.
c.    Doe een inschrijvingsverzoek

2a. Maak een Studielinkaccount aan

Je maakt eerst een account in Studielink aan. Dat doe je door in te loggen met je DigiD. Woon je niet in Nederland dan kun je rechtstreeks inloggen via Studielink. De eerste keer dat je inlogt moet je je contactgegevens invullen. Volg daarbij de instructies. Houd je paspoort of identiteitskaart bij de hand en neem de gevraagde gegevens daarvan over. Let ook op het gebruik van hoofd– en kleine letters.Het is belangrijk dat je Studielink regelmatig checkt, want hier staat belangrijke informatie voor je. Bijvoorbeeld je to-do’s: de volgende stap die je moet zetten tijdens het aanmeldproces.

2b Controleer je vooropleiding of voeg deze toe

Je hebt je account gemaakt. Nu moet je controleren of je vooropleiding goed in Studielink staat. Staat die er niet dan moet je hem zelf toevoegen. Zorg ervoor dat je alle gevraagde informatie invult.
 • Selecteer de button "Mijn vooropleidingen".
 • Indien je vooropleiding hier al staat aangegeven, controleer dan of de gegevens kloppen (verwachte diploma datum en diploma behaald). Pas ze zo nodig aan door te klikken op de betreffende vooropleiding.
 • Indien je vooropleiding niet staat aangegeven, voeg deze dan toe door middel van de knop "Vooropleiding toevoegen" (zichtbaar bij "Mijn vooropleidingen").        
  • Geef aan of je het diploma al hebt behaald of nog gaat behalen.
  • Vul de (verwachte) diplomadatum in.
  • Geef aan dat je je diploma in Nederland hebt behaald of gaat behalen.
  • Vul het niveau van je vooropleiding in. 
   Pijl-Tips Indien je voor HAVO/VWO met profiel hebt gekozen: selecteer het juiste profiel:
   • Heb je in 2009 of later je HAVO diploma gehaald? Kies dan bij profiel 'HAVO NIEUW'. Kies anders 'HAVO OUD'.
   • Heb je in 2010 of later je VWO diploma gehaald? Kies dan bij profiel 'VWO NIEUW'. Kies anders 'VWO OUD'.
   Pijl-Tips Indien je voor MBO hebt gekozen: selecteer de juiste opleiding.
  • Vul de plaats, de naam en het adres van de onderwijsinstelling (waar je het diploma hebt behaald of zult halen) in.
  • Indien je voor HAVO/VWO hebt gekozen: vul je vakken in, en - indien bekend - de behaalde resultaten. Neem de vakken en cijfers over die op je eindcijferlijst (komen te) staan (het cijfer van je profielwerkstuk wordt niet in Studielink geregistreerd en het is in Studielink niet mogelijk om een los combinatiecijfer in te voeren).
  • Indien de resultaten nog niet bekend zijn op het moment dat je je vooropleiding toevoegt, vul deze dan in zodra dit wel het geval is.
  • Bevestig de gegevens. 

Heb je een buitenlandse vooropleiding?

 • Selecteer de button "Vooropleiding toevoegen" (zichtbaar onder "Mijn To Do lijst") of de link "Vooropleiding toevoegen" (zichtbaar bij "Mijn vooropleidingen").
 • Geef aan of je het diploma al hebt behaald of nog gaat behalen.
 • Vul de (verwachte) diplomadatum in.
 • Geef aan in welk land je je diploma hebt behaald of gaat behalen.
 • Selecteer het juiste diploma. Staat het diploma niet in de lijst, selecteer dan "Overige" en vul handmatig de naam van de opleiding in.
 • Bevestig de gegevens.
Pijl-Tips Als je jouw vooropleiding niet in Nederland hebt afgerond, of in Nederland een internationaal diploma hebt behaald, maakt De Haagse Hogeschool gebruik van OSIRIS Aanmelding voor het verwerken van jouw aanmelding. Je ontvangt per e-mail de inloggegevens voor OSIRIS Aanmelding. We vragen je om via OSIRIS Aanmelding jouw documenten aan te leveren. Lees meer informatie over de deadlines voor het aanleveren van informatie.

2c Doe een inschrijvingsverzoek

Na het toevoegen van je vooropleiding kun je starten met het indienen van een verzoek tot inschrijving voor de opleiding van je keuze.
 • Selecteer de button "Verzoek tot inschrijving" (zichtbaar onder "Mijn To Do Lijst" of de link "Nieuwe inschrijving toevoegen" (zichtbaar bij "Mijn Opleidingen").
 • Kies bij "Studiejaar" voor "Studiejaar 01-09-2019 / 31-08-2020".
 • Kies bij "Onderwijsinstelling" voor "Hogeschool".
 • Kies bij "Soort opleiding" voor "Bachelor- of andere niet master opleiding".
 • Laat "Start in eerste jaar" op "ja" staan.

Pijl-Tips Let op: Als je in een hoger jaar wilt instromen, dan moet je je in Studielink ook gewoon aanmelden voor het eerste studiejaar. Neem daarna contact op met met de (examencommissie van de) opleiding van je keuze en vraag of je in een hoger jaar mag instromen. Als je deze toestemming krijgt, dan zal je opleiding dit doorgeven aan de Centrale Studenten Inschrijving.

 • Kies bij "Onderwijsinstelling" voor "De Haagse Hogeschool" (te vinden bij de 'D' van 'De Haagse Hogeschool').
 • Selecteer de opleiding van je keuze.
 • Selecteer (indien nodig/mogelijk) de plaats en/of de opleidingsvorm van je keuze.
 • Klik op "Bevestigen opleiding".
 • Kies onder "Instroommoment" op "Bevestigen instroommoment".
 • Vul alle vragen in onder 'Opleiding specifieke vragen (De Haagse Hogeschool)'.
 • Vink onderaan de pagina het hokje naast 'Ik bevestig dat ik mij wil inschrijven voor deze opleiding' aan.
 • Klik onderaan de pagina op "Bevestigen".

   

Je verzoek tot inschrijving wordt nu verstuurd en in behandeling genomen door De Haagse Hogeschool. Op je "Mijn Studielink pagina" kun je via "Mijn ontvangen berichten" en via "Mijn opleidingen (Status)" de voortgang van je verzoek in de gaten houden.

De studiekeuzecheck (SKC) is verplicht bij alle voltijdopleidingen maar ook bij een aantal duale opleidingen. De Studiekeuzecheck is een online vragenlijst om te checken of je je goed hebt georiënteerd op je opleiding en of er een match is tussen jullie. De studiekeuzecheck is een advies. Je kunt niet worden afgewezen op basis van de SKC. Je moet de Studiekeuzecheck uiterlijk 31 mei hebben ingevuld.
Meer informatie over de Studiekeuzecheck is te vinden op www.hhs.nl/studiekeuzecheck.

Als je je hebt aangemeld voor een opleiding met Selectie & Plaatsing volg je een selectieproces dat er per opleiding anders uit ziet.

Als je gaat studeren dan betaal je collegegeld. Hiervoor moet je een machtiging afgeven via Studielink. Je kunt dan kiezen of je in één keer wilt betalen of in 9 termijnen. Je kunt ook aangeven dat iemand anders je collegegeld betaalt. Op www.hhs.nl/collegegeld vind je meer informatie over de hoogte van het collegegeld en de incassodata en -termijnen.

Je krijgt vanaf half juni 2019 een bericht van De Haagse Hogeschool. Hierin staat wat je nog moet regelen om je inschrijving compleet te maken. Het kan ook zijn dat je niets meer hoeft te doen.

In de zomermaanden krijg je van je opleiding informatie over roosters, boekenlijsten en andere praktische zaken.

Let op: het ontvangen van deze informatie betekent niet dat je inschrijving compleet is. Over de status van je inschrijving ontvang je bericht van de Centrale Studenten Inschrijving.

Definitieve inschrijving
Als je inschrijving helemaal in orde is, staat er op Studielink onder "Mijn opleidingen" bij "Status" van de opleiding van je keuze voor studiejaar 2019-2020 'Ingeschreven'. In Studielink zie je de laatste stand van zaken. Log daarom regelmatig in om te kijken of alles klopt.

Contact met Centrale Studenten Inschrijving
Heb je nog vragen die niet beantwoord zijn? Neem dan contact op met de medewerkers van de Centrale Studenten Inschrijving.