Tussentijdse inschrijving

Voor nieuwe studenten is de inschrijving voor studiejaar 2017-2018 gesloten. Alléén in zeer uitzonderlijke gevallen kun je nog een inschrijfverzoek indienen. Dat kan alleen met toestemming van je de faculteitsdirecteur. Houd er rekening mee dat inschrijving in de meeste gevallen niet meer mogelijk is. Inschrijving met terugwerkende kracht is nooit mogelijk.

Let op: je kunt je niet meer inschrijven via Studielink. Om je in te schrijven moet je een aantal formulieren/documenten tegelijkertijd inleveren. Hieronder vind je een overzicht.

Let op: je inschrijfpakket moet voor het einde van de ingangsmaand van je inschrijving door de Centrale Studenten Inschrijving ontvangen zijn. Later ingeleverde of onvolledige pakketten worden niet in behandeling genomen.

Recht op volgen van onderwijs

Als je inschrijving nog niet compleet is, heb je geen recht op het volgen van onderwijs. Zorg dat je daarom zo snel mogelijk alles inlevert, om zo min mogelijk lessen te missen.

Overzicht in te leveren documenten

Welk document?Aandachtspunten
InschrijfformulierVul dit formulier volledig in.
Toestemmingsformulier opleidingDit formulier moet je laten tekenen door de Faculteitsdirecteur. Ga hiervoor langs bij de administratie van je opleiding.
Machtigingsformulier
of
Garantieverklaring Werkgever
Vul één van deze formulieren in, afhankelijk van wie het collegegeld betaalt. De garantieverklaring gebruik je alleen als je werkgever het collegegeld betaalt. In alle andere gevallen gebruik je de eenmalige machtiging. Op www.hhs.nl/collegegeld vind je meer informatie over (de hoogte van het) collegegeld. 
Gewaarmerkte kopie van je diploma en cijferlijstEen gewaarmerkte kopie is een kopie met daarop een originele stempel en handtekening van de onderwijsinstelling waar het diploma behaald is. Heb je geen gewaarmerkte kopieën, dan moet je de originele documenten bij de
Centrale Studenten Inschrijving laten zien.
Kopie van je paspoort of identiteitskaart
(geen rijbewijs!)
Dit document moet geldig zijn tijdens de gehele ingangsmaand van je inschrijving.

 

En indien van toepassing:

  • Kopie van je Nederlands verblijfsvergunning - dit document moet geldig zijn tijdens de gehele ingangsmaand van je inschrijving.
  • Als je een buitenlands diploma hebt: Bewijsstukken die aantonen dat je de taal waarin de opleiding wordt gegeven (Nederlands of Engels) voldoende beheerst. Lees meer over de taaleisen.
  • Bewijs betaald collegegeld (alleen als je al bij een andere hogeschool of universiteit het wettelijke collegegeld betaalt).

 

Let op: alle genoemde documenten moeten tegelijkertijd bij de Centrale Studenten Inschrijving ingeleverd worden. Incomplete pakketten kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Contact met Centrale Studenten Inschrijving

Heb je nog vragen die niet beantwoord zijn? Neem dan contact op met de medewerkers van de Centrale Studenten Inschrijving