Herinschrijving

Als je studeert bij De Haagse Hogeschool moet je je elk jaar opnieuw inschrijven, ofwel herinschrijven. Herinschrijving (inclusief de digitale machtiging voor de betaling van het collegegeld) gaat geheel digitaal, via Studielink.

Pijl-Tips Let op: doe nooit een nieuw inschrijfverzoek als je je wilt herinschrijven!

Pijl-Tips Let op: vanaf eind mei kan je je herinschrijving regelen voor dezelfde opleiding waarvoor je in het huidige studiejaar ingeschreven staat. Je zal per e-mail bericht ontvangen wanneer je je herinschrijving kan regelen.

Pijl-Tips Let op: je kunt pas aan het onderwijs en/of tentamens deelnemen als je volledig bent ingeschreven. Zorg dus dat je je herinschrijving tijdig hebt geregeld; bij voorkeur vóór 1 juli, maar uiterlijk op 31 augustus.

Vanaf 1 september vervalt het recht op (her)inschrijving. Dit heeft ook gevolgen voor je eventuele studiefinanciering en studentenreisproduct (OV-Chipkaart).

Kijk hieronder bij de situatie die op jou van toepassing is voor uitleg over hoe je dit kunt regelen.

Ik wil mij herinschrijven

Je kunt je herinschrijving (vanaf juni) als volgt regelen:

 • Log in op Studielink;
 • Klik bij "Mijn To Do lijst" op de optie "Regel je herinschrijving";
 • Controleer de gegevens en klik op "Bevestigen";
 • Regel de betaling van je collegegeld door middel van een digitale machtiging.

Op Studielink kun je via "Mijn opleidingen (Status)" en via "Mijn ontvangen berichten" de status van je herinschrijvingsverzoek in de gaten houden.

Pijl-Tips Let op: ook als je alles voor je herinschrijving al hebt geregeld (het herinschrijvingsverzoek en de digitale machtiging voor de betaling van het collegegeld), kan het zijn dat je nog niet volledig bent ingeschreven. De reden hiervoor kan zijn dat je opleiding jouw positieve of aangehouden Bindend Studie Advies (BSA) nog niet in Osiris heeft geregistreerd. Dit geldt ook voor studenten die hun propedeuse al behaald hebben.

Ik wil mij niet herinschrijven

Als je je niet wil herinschrijven voor het volgende studiejaar, omdat je bent afgestudeerd of omdat je om een andere reden wil stoppen met je opleiding, kun je je opleiding per 31 augustus beëindigen. Dit regel je als volgt:

 • Log in op Studielink;
 • Klik bij "Mijn To Do lijst" op de optie "Regel je herinschrijving";
 • Klik op de knop "ik wil niet herinschrijven";
 • Controleer de gegevens en bevestig dat je je niet wil herinschrijven.

Je zult per 31 augustus worden uitgeschreven voor de betreffende opleiding en je ontvangt geen herinneringen meer over herinschrijving voor het komende studiejaar.

Pijl-Tips Kijk op Afstuderen voor meer informatie over (wat je moet regelen bij) afstuderen.

Pijl-Tips Kijk op Uitschrijven of uitschrijving annuleren voor meer informatie over (wat je moet regelen bij) uitschrijving.

Ik wil een tweede opleiding gaan volgen (naast mijn huidige opleiding)

Als je wilt doorgaan met de opleiding waar je nu mee bezig bent, en er een tweede opleiding bij wilt volgen, moet je de volgende twee dingen doen:

 • Regel je herinschrijving voor de opleiding waar je nu al voor ingeschreven staat vanaf de tweede week van juni;
 • Doe uiterlijk 31 mei 2017 een nieuw inschrijfverzoek voor de tweede opleiding die je wil volgen. Ga naar aanmelden voor 1 mei voor meer informatie. Je moet dan ook uiterlijk 31 mei de Studiekeuzecheck hebben gedaan.

Ik wil veranderen van opleidingsvorm

Wil je komend jaar een andere opleidingsvorm (bijvoorbeeld voltijd i.p.v. deeltijd) gaan volgen? Volg dan de volgende stappen:

 • Geef eerst aan dat je je niet wilt herinschrijven voor de opleiding (en/of opleidingsvorm) die je op dit moment volgt;
 • Doe vervolgens een nieuw inschrijfverzoek voor de opleidingsvorm die je in plaats daarvan wilt volgen.
Collegegeld

Pijl-Tips Kijk op www.hhs.nl/collegegeld voor meer informatie over (de hoogte van) het collegegeld.

Pijl-Tips Kijk op www.hhs.nl/digitalemachtiging voor meer informatie hoe je de betaling van je collegegeld via Studielink kunt regelen.

Disclaimer

Aan deze pagina en de pagina's waarnaar verwezen wordt kunnen geen rechten worden ontleend. - laatste wijziging: 2 mei 2016 -

Contact met Centrale Studenten Inschrijving

Heb je nog vragen die niet beantwoord zijn? Neem dan contact op met de medewerkers van de Centrale Studenten Inschrijving.