Herinschrijving

 

Als je studeert bij De Haagse Hogeschool moet je je elk jaar opnieuw inschrijven, ofwel herinschrijven. Dit gaat geheel digitaal via Studielink. Vanaf eind mei kan je je herinschrijving regelen. Je krijgt hierover per e-mail bericht.

Kijk hieronder voor meer uitleg over wat je moet doen als je wil herinschrijven, of als je je juist niet wil herinschrijven.

 

Ik wil mij herinschrijven

Je kunt je herinschrijving (vanaf juni) als volgt regelen:

  • Log in op Studielink;
  • Klik bij "Mijn To Do lijst" op de optie "Regel je herinschrijving";
  • Controleer de gegevens en klik op "Bevestigen";
  • Hou via Studielink onder "Mijn opleidingen (Status)"      en via "Mijn ontvangen berichten" de status van je herinschrijvingsverzoek      in de gaten.

Op Studielink kun je via "Mijn opleidingen (Status)" en via "Mijn ontvangen berichten" de status van je herinschrijvingsverzoek in de gaten houden.

Pijl-Tips Let op: doe nooit een nieuw inschrijfverzoek als je je wilt herinschrijven!

Pijl-Tips Let op: je kunt pas aan het onderwijs en/of tentamens deelnemen als je volledig bent ingeschreven. Zorg dus dat je je herinschrijving tijdig hebt geregeld; bij voorkeur vóór 1 juli, maar uiterlijk op 31 augustus. Vanaf 1 september vervalt het recht op (her)inschrijving. Dit heeft ook gevolgen voor je eventuele studiefinanciering, studentenreisproduct en/of verblijfsvergunning.

Pijl-Tips Let op: ook als je alles voor je herinschrijving al hebt geregeld (het herinschrijvingsverzoek en de digitale machtiging voor de betaling van het collegegeld), kan het zijn dat je nog niet volledig bent ingeschreven. De reden hiervoor kan zijn dat je opleiding jouw Bindend Studie Advies (BSA) nog niet in Osiris heeft geregistreerd. Dit geldt ook voor studenten die hun propedeuse al behaald hebben.

Ik wil mij niet herinschrijven

Als je je niet wil herinschrijven voor het volgende studiejaar, omdat je bent afgestudeerd of omdat je om een andere reden wil stoppen met je opleiding, kun je je opleiding per 31 augustus beëindigen. Dit regel je als volgt:

  • Klik bij "Mijn To Do lijst" op de optie "Regel je herinschrijving";
  • Klik op de knop "ik wil niet herinschrijven";
  • Controleer de gegevens en bevestig dat je je niet wil herinschrijven.

Je zult per 31 augustus worden uitgeschreven voor de betreffende opleiding en je ontvangt geen herinneringen meer over herinschrijving voor het komende studiejaar.

 

Kijk op Afstuderen voor meer informatie over (wat je moet regelen bij) afstuderen. Kijk op Uitschrijven of uitschrijving annuleren voor meer informatie over (wat je moet regelen bij) uitschrijving. Kijk op Overstappen naar een andere opleiding of een opleiding erbij wat je in die gevallen moet doen.

Contact met Centrale Studenten Inschrijving

Heb je nog vragen die niet beantwoord zijn? Neem dan contact op met de medewerkers van de Centrale Studenten Inschrijving.