Aanvragen documenten

Collegekaart

Ben je je collegekaart kwijt? Kom dan langs bij de balie van CSI (Ovaal 1.02). Het aanvragen van een nieuwe collegekaart kost € 15,-. Dit moet je ter plekke pinnen.

Is je collegekaart gestolen? Als je dit met een proces-verbaal kunt aantonen, kun je kosteloos een nieuwe collegekaart aanvragen.

Geen collegekaart ontvangen?

Ben je volledig ingeschreven en heb je nog geen collegekaart ontvangen voor het huidige studiejaar? Meld dit dan voor 15 oktober bij de Centrale Studenten Inschrijving.

Pijl-Tips Let op: als je dit pas na deze datum meldt, kun je alleen tegen betaling een nieuwe collegekaart aanvragen!

Bewijs van inschrijving

Wil je een (extra) bewijs van inschrijving, stuur dan een e-mail naar csi@hhs.nl en vermeld hierin je naam, studentnummer, adres, het studiejaar waarover je een bewijs van inschrijving nodig hebt en de taal waarin het bewijs van inschrijving moet zijn opgesteld (Nederlands of Engels).

Bewijs Betaald Collegegeld (BBC)

Als je ook aan een andere hogeschool of universiteit in Nederland studeert, en je betaalt collegegeld* aan De Haagse Hogeschool, kun je een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) aanvragen zodat je maar één keer collegegeld hoeft te betalen. Stuur hiervoor een e-mail naar csi@hhs.nl en vermeld hierin je naam, studentnummer, adres, het studiejaar waarover je een BBC nodig hebt, en voor welke hogeschool of universiteit het BBC bestemd is.

*Let op: dit geldt niet als je het instellingstarief in plaats van het wettelijke tarief betaalt! Kijk op www.hhs.nl/collegegeld voor meer informatie over de verschillende collegegeldsoorten.

Contact met Centrale Studenten Inschrijving

Heb je nog vragen die niet beantwoord zijn? Neem dan contact op met de medewerkers van de Centrale Studenten Inschrijving.