Afstuderen

Ben je afgestudeerd aan De Haagse Hogeschool? Gefeliciteerd!

Als je bent afgestudeerd, dan wordt je inschrijving niet automatisch beëindigd. Je blijft ingeschreven tot het einde van het studiejaar en moet over die periode ook collegegeld betalen. Wil je niet ingeschreven blijven staan, dan moet je je uitschrijven in Studielink. Op deze pagina lees je hoe je dit regelt.

Let hierbij wel goed op de volgende zaken:

  • Je moet ingeschreven zijn op de datum die op je getuigschrift komt te staan. De datum op het getuigschrift is de datum van de vergadering waarin de examencommissie heeft vastgesteld dat je bent geslaagd. Deze datum hoeft dus niet gelijk te zijn aan de datum waarop je getuigschrift aan je wordt uitgereikt.
  • Uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Je kunt je dus niet laten uitschrijven met ingang van een datum in het verleden. Je eerste uitschrijfmogelijkheid is altijd de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand. Voorbeeld: je doet op 7 april een verzoek tot uitschrijving. De vroegste uitschrijfdatum is dan 1 mei. 
  • Als je verwacht af te studeren, doe dan alvast een verzoek tot uitschrijving via Studielink (ook al heb je nog geen officiële bevestiging gehad van de examencommissie). Zorg dat je het hokje aanvinkt, dat je je wilt uitschrijven omdat je gaat afstuderen. De uitschrijving wordt pas verwerkt wanneer je afstuderen definitief is.
  • Ligt je afstudeerdatum in de maanden juni, juli of augustus? Dan heb je geen recht op vrijstelling of teruggave van een deel van het collegegeld. Je hoeft dan dus geen uitschrijfverzoek in te dienen, omdat je inschrijving toch per 1 september wordt beëindigd.
  • Als je wordt uitgeschreven, heb je geen recht meer op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Zorg dat je tijdig deze zaken stopzet. Meer informatie hierover vind je op de site van DUO.
  • Tip: wil je in de toekomst een vervolgstudie gaan doen, dan wil je vast vrijstellingen aanvragen. Sla dan de vakbeschrijvingen die nu op Blackboard staan voor jezelf op, voordat je bent uitgeschreven.

Uitzonderingen:

 Pijl-Tips Heb je voor dit studiejaar een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) ontvangen van De Haagse Hogeschool (omdat je ook nog aan een andere universiteit of hogeschool studeert)? Dan kun je pas tussentijds worden uitgeschreven voor je opleiding aan De Haagse Hogeschool als je het originele BBC of een bewijs van uitschrijving van de andere instelling waar je studeerde bij de Centrale Studenten Inschrijving inlevert. Vermeld hierbij ook per welke datum je uitgeschreven wilt worden.

Pijl-Tips Schrijf je je uit per 1 juli of 1 augustus? Dan heb je geen recht op restitutie.

Contact met Centrale Studenten Inschrijving

Heb je nog vragen die niet beantwoord zijn? Neem dan contact op met de medewerkers van de Centrale Studenten Inschrijving.