Betalingsformulieren

Betaling van het collegegeld gaat via een digitale machtiging in Studielink.

Let op: je dient zelf je persoonsgegevens en het te betalen collegegeldbedrag in te vullen. Uiteraard controleren wij het ingevulde bedrag. Mocht blijken dat je een onjuist bedrag hebt aangekruist, dan zullen wij dit corrigeren.  Op deze pagina kun je de hoogte van het collegegeld vinden.

Betalingsformulieren studiejaar 2018-2019

Eenmalige machtiging

Garantieverklaring

Betaalt je werkgever je collegegeld? Dan hoef je geen machtiging af te geven. Vul in plaats daarvan samen een garantieverklaring in.

Betalingsformulieren studiejaar 2017-2018

Eenmalige machtiging

Garantieverklaring

Betaalt je werkgever je collegegeld? Dan hoef je geen machtiging af te geven. Vul in plaats daarvan samen een garantieverklaring in.

Contact met Centrale Studenten Inschrijving

Heb je nog vragen die niet beantwoord zijn? Neem dan contact op met de medewerkers van de Centrale Studenten Inschrijving.