Betalingsformulieren

Betaling van het collegegeld gaat via een digitale machtiging in Studielink. Als dit onverhoopt echt niet lukt, neem dan contact op met de medewerkers van de Centrale Studenten Inschrijving.

Betaalt je werkgever je collegegeld? Download dan hier het formulier garantieverklaring.

Let op: je dient zelf je persoonsgegevens en het te betalen collegegeldbedrag in te vullen. Uiteraard controleren wij het ingevulde bedrag. Mocht blijken dat je een onjuist bedrag hebt aangekruist, dan zullen wij dit corrigeren.  Op deze pagina kun je de hoogte van het collegegeld vinden.

Betalingsformulieren studiejaar 2017-2018

Betalingsformulieren studiejaar 2016-2017

Contact met Centrale Studenten Inschrijving

Heb je nog vragen die niet beantwoord zijn? Neem dan contact op met de medewerkers van de Centrale Studenten Inschrijving.