Betalingsformulieren

Betaling van het collegegeld gaat via een digitale machtiging in Studielink.

Let op: je dient zelf je persoonsgegevens en het te betalen collegegeldbedrag in te vullen. Uiteraard controleren wij het ingevulde bedrag. Mocht blijken dat je een onjuist bedrag hebt aangekruist, dan zullen wij dit corrigeren.  Op deze pagina kun je de hoogte van het collegegeld vinden.

Betalingsformulieren studiejaar 2017-2018

Indien je een garantieverklaring werkgever invult, hoef je niet in Studielink aan te geven hoe je wilt betalen.

Betalingsformulieren studiejaar 2016-2017

Contact met Centrale Studenten Inschrijving

Heb je nog vragen die niet beantwoord zijn? Neem dan contact op met de medewerkers van de Centrale Studenten Inschrijving.