Hoogte collegegeld 2016-2017

Op deze pagina vind je informatie over de hoogte van je collegegeld in studiejaar 2016-2017.

Pijl-Tips Let op: de tarieven op deze pagina gelden zowel voor voltijd- als voor deeltijd- of duale opleidingen aan De Haagse Hogeschool (HHs).

Wettelijk collegegeld 2016-2017: € 1.984

Voldoe je aan het nationaliteitsvereiste [1] én heb je niet eerder een graad behaald aan een hogeschool of universiteit in Nederland [2]? Dan betaal je het wettelijk collegegeldtarief.

Instellingscollegegeld 2016-2017: € 7.900

Voldoe je niet aan een of meer voorwaarden voor het wettelijk tarief? Dan betaal je het instellingstarief [3], conform artikel 7.46 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

De hoogte van het instellingscollegegeld wordt jaarlijks door het College van Bestuur vastgesteld na advies van de Hogeschoolraad. De criteria waarop de HHs de hoogte van het instellingscollegegeld baseert zijn:

 • het wettelijk collegegeld en de rijksbijdrage die de hogeschool anders had ontvangen;
 • waarborgen van toegankelijkheid;
 • eenvoud en transparantie (zoveel mogelijk 1 tarief).

[1] Dit houdt in dat je de nationaliteit bezit van een land dat deel uitmaakt van de Europese Unie (EU) , of van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Suriname of Zwitserland. Je valt ook onder de nationaliteitsvereiste als je op basis van je verblijfsvergunning in aanmerking komt voor Studiefinanciering.

[2] Dit houdt in dat je aan het begin van je bacheloropleiding nog geen bachelor- of masterdiploma hebt behaald aan een bekostigde hogeschool of universiteit in Nederland. Uitzondering: je hoeft niet aan deze voorwaarde te voldoen als je je voor de eerste keer inschrijft voor een opleiding in de gezondheidszorg of het onderwijs. Extra uitzondering voor 2016-2017: Indien je in het verleden een graad in het Onderwijs hebt gehaald en nu een Gezondheidsopleiding wilt doen heb je recht op het wettelijk collegegeldtarief in het studiejaar 2016-2017. Of indien je in het verleden een graad in de Gezondheidszorg hebt gehaald en nu een Onderwijsopleiding wilt doen, dan heb je ook recht op het wettelijk collegegeldtarief in het studiejaar 2016-2017. Let op: vanaf 2017-2018 betaal je weer het hoge instellingstarief.

[3] In sommige specifieke gevallen is het instellingstarief vastgesteld op een ander bedrag. Deze gevallen worden in het onderstaande schema vermeld.

Met het onderstaande schema kun je stap voor stap bepalen hoeveel collegegeld je aan De Haagse Hogeschool (HHs) moet betalen voor het studiejaar 2016-2017.

Stap A

Heb je de nationaliteit van een EU-lidstaat of van Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Suriname of Zwitserland?

 1. Ja.
 2. - Ga verder naar stap B.

 3. Nee, maar de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF betaalt mijn collegegeld.
 4. - Ga verder naar stap B.

 5. Nee, maar ik heb één van de verblijfsvergunningen uit dit overzicht.
 6. - Let op: je moet een kopie van je verblijfsvergunning (voor- en achterkant) opsturen naar de Centrale Studenten Inschrijving. Deze verblijfsvergunning dient geldig te zijn in de gehele maand september 2016.­
  - Ga verder naar stap B.

 7. Nee, maar ik ontvang in de maand september 2016 studiefinanciering van DUO.
 8. - Let op: je moet een kopie van een Bericht Studiefinanciering van DUO opsturen naar de Centrale Studenten Inschrijving. Uit dit Bericht Studiefinanciering moet blijken dat je in de maand september 2016 studiefinanciering van DUO ontvangt.
  - Ga verder naar stap B.

 9. Nee, en ik voldoe niet aan de criteria onder stap A2, A3 of A4.
 10. - Je betaalt het instellingstarief van € 7.900.

Stap B

Heb je in of na studiejaar 1991-1992 een bachelor- of mastergraad (of een gelijkwaardige graad zoals een HBO-eindgetuigschrift, kandidaatsdiploma of WO-doctoraal) behaald aan een bekostigde onderwijsinstelling in Nederland?

Pijl-Tips Let op: graden behaald bij niet-bekostigde opleidingen tellen niet mee. Als je niet zeker weet of een opleiding wel of niet bekostigd is, kun je dit opzoeken in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Neem bij twijfel contact op met de Centrale Studenten Inschrijving!

 1. Nee.
 2. - Ga verder naar stap C.

 3. Ja, ik volg in studiejaar 2016-2017 een opleiding in het onderwijs of de gezondheidszorg en mijn eerder behaalde graad was niet in het onderwijs of de gezondheidszorg (meer informatie). Zie ook de uitzonderingen hierboven!
 4. - Ga verder naar stap C.

 5. Ja, ik ben aan mijn huidige opleiding begonnen voordat ik mijn eerdere graad behaalde en ik ben tussentijds niet gestopt.
 6. - Ga verder naar stap C.

 7. Ja, en ik voldoe niet aan de criteria onder stap B2 en B3.
 8. - Je betaalt het instellingstarief van € 7.900.

Stap C

Je betaalt een bedrag ter hoogte van het wettelijk collegegeld: € 1.984.

Wat als mijn gegevens (tussentijds) wijzigen?

De hoogte van het collegegeld is gebaseerd op de bij de HHs bekende gegevens. Mochten relevante gegevens veranderen, dan wordt de hoogte van het collegegeld dienovereenkomstig aangepast.

Ontwikkeling collegegeldtarieven

Studiejaar2014-20152015-20162016-2017
Wettelijk collegegeldtarief:€ 1.906€ 1.951€ 1.984

De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld. Op dit moment is het wettelijk collegegeldtarief voor studiejaar 2017-2018 nog niet bekend.

Instellingscollegegeld

Studiejaar2017-20182018-20192019-2020
Verwacht instellingstarief:€ 7.970€ 8.040€ 8.090
 

Pijl-Tips Let op: deze bedragen zijn onder voorbehoud en moeten voor de komende studiejaren nog vastgesteld worden door het College van Bestuur van de HHs.

Disclaimer

Aan deze pagina en de pagina's waarnaar verwezen wordt kunnen geen rechten worden ontleend.  - laatste wijziging: 25 mei 2016 -

Contact met Centrale Studenten Inschrijving

Heb je nog vragen die niet beantwoord zijn? Neem dan contact op met de medewerkers van de Centrale Studenten Inschrijving.