Hoogte collegegeld 2017-2018

Op deze pagina vind je informatie over de hoogte van je collegegeld in studiejaar 2017-2018.

Let op: de tarieven op deze pagina gelden zowel voor voltijd- als voor deeltijd- of duale opleidingen aan De Haagse Hogeschool.

Wettelijk collegegeld 2017-2018: € 2.006

Voldoe je aan het nationaliteitsvereiste [1] én heb je niet eerder een graad behaald aan een hogeschool of universiteit in Nederland [2]? Dan betaal je het wettelijk collegegeldtarief.

Instellingscollegegeld 2017-2018: € 7.900

Voldoe je niet aan een of meer voorwaarden voor het wettelijk tarief? Dan betaal je het instellingstarief [3], conform artikel 7.46 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

De hoogte van het instellingscollegegeld wordt jaarlijks door het College van Bestuur vastgesteld na advies van de Hogeschoolraad. De criteria waarop De HHs de hoogte van het instellingscollegegeld baseert zijn:

  • het wettelijk collegegeld en de rijksbijdrage die de hogeschool anders had ontvangen;
  • waarborgen van toegankelijkheid;
  • eenvoud en transparantie (zoveel mogelijk 1 tarief).

[1] Dit houdt in dat je de nationaliteit bezit van een land dat deel uitmaakt van de Europese Unie (EU) , of van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Suriname of Zwitserland. Je valt ook onder de nationaliteitsvereiste als je op basis van je verblijfsvergunning in aanmerking komt voor Studiefinanciering.

[2] Dit houdt in dat je aan het begin van je bacheloropleiding nog geen bachelor- of masterdiploma hebt behaald aan een bekostigde hogeschool of universiteit in Nederland. Uitzondering: je hoeft niet aan deze voorwaarde te voldoen als je je voor de eerste keer inschrijft voor een opleiding in de gezondheidszorg of het onderwijs*. Extra uitzondering voor 2016-2017: Indien je in het verleden een graad in het Onderwijs hebt gehaald en nu een Gezondheidsopleiding wilt doen heb je recht op het wettelijk collegegeldtarief in het studiejaar 2016-2017. Of indien je in het verleden een graad in de Gezondheidszorg hebt gehaald en nu een Onderwijsopleiding wilt doen, dan heb je ook recht op het wettelijk collegegeldtarief in het studiejaar 2016-2017. Let op: vanaf 2017-2018 betaal je weer het hoge instellingstarief.

*De volgende opleidingen, aangeboden door de Haagse Hogeschool, vallen onder de gezondheidszorg: HBO-V, Huidtherapie, Management in de Zorg (wordt uitgefaseerd) en Voeding en Diëtetiek. Onder het onderwijs vallen de HALO en de PABO.
Op deze website vind je een overzicht van alle opleidingen in Nederland. Hier kun je vinden of jouw vooropleiding onder de gezondheidszorg of het onderwijs valt.

[3] In sommige specifieke gevallen is het instellingstarief vastgesteld op een ander bedrag. Deze gevallen worden in het onderstaande schema vermeld.

Met het onderstaande schema kun je stap voor stap bepalen hoeveel collegegeld je aan De Haagse Hogeschool (HHs) moet betalen voor het studiejaar 2017-2018.

Wat als mijn gegevens (tussentijds) wijzigen?

De hoogte van het collegegeld is gebaseerd op de bij De HHs bekende gegevens. Mochten relevante gegevens veranderen, dan wordt de hoogte van het collegegeld dienovereenkomstig aangepast.

Ontwikkeling collegegeldtarieven

Wettelijk collegegeld

Studiejaar2015-20162016-20172017-2018
Wettelijk collegegeldtarief:€ 1.951€ 1.984€ 2.006

De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld.

Instellingscollegegeld

Studiejaar2017-20182018-20192019-2020
Verwacht instellingstarief:€ 7.900€ 8.050€ 8.090*

*Let op: dit bedrag is onder voorbehoud en moet nog vastgesteld worden door het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool.

Disclaimer

Aan deze pagina en de pagina's waarnaar verwezen wordt kunnen geen rechten worden ontleend.
Laatste wijziging: 26 januari 2018.

Contact met Centrale Studenten Inschrijving

Heb je nog vragen die niet beantwoord zijn? Neem dan contact op met de medewerkers van de Centrale Studenten Inschrijving.