Hoogte collegegeld 2018-2019

Op deze pagina vind je informatie over de hoogte van je collegegeld in studiejaar 2018-2019.

Let op: De tarieven op deze pagina gelden zowel voor voltijd- als voor deeltijd- of duale opleidingen aan De Haagse Hogeschool.

Wettelijk collegegeld 2018-2019: € 2.060

Voldoe je aan het nationaliteitsvereiste [1] én heb je niet eerder een graad behaald aan een hogeschool of universiteit in Nederland [2]? Dan betaal je het wettelijk collegegeldtarief.

Let op: In het regeerakkoord is afgesproken dat voor bepaalde categorieën studenten die in 2018-2019 instromen in het hoger onderwijs, het collegegeld gehalveerd wordt. Meer informatie vind je op de website van de rijksoverheid en in de infographic. Lees ook de veelgestelde vragen over dit onderwerp en bekijk een filmpje over de maatregel.

Let op: Het Verenigd Koninkrijk gaat de Europese Unie (EU) verlaten. Voor studenten met een Britse nationaliteit geldt vooralsnog het wettelijke tarief zolang het Verenigd Koninkrijk nog in de EU zit. Deze situatie zal hetzelfde blijven tot nader bericht.  

Gehalveerd wettelijk collegegeld 2018-2019: € 1.030

Kom je in aanmerking voor het wettelijk collegegeld en sta je in 2018-2019 voor het eerst ingeschreven voor een bachelor- of associate degreeopleiding? Dan betaal je in je eerste jaar het gehalveerde tarief. Start je in 2018-2019 met een lerarerenopleiding (PABO of HALO) dan heb je twee jaar recht op het gehalveerde tarief. Let op, na deze periode betaal je weer het volledige wettelijk collegegeld.  Meer informatie vind je op de website van de rijksoverheid en in de infographic. Lees ook de veelgestelde vragen over dit onderwerp en bekijk een filmpje over de maatregel.

Instellingscollegegeld 2018-2019: € 8.050

Voldoe je niet aan een of meer voorwaarden voor het wettelijk tarief? Dan betaal je het instellingstarief, conform artikel 7.46 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

De hoogte van het instellingscollegegeld wordt jaarlijks door het College van Bestuur vastgesteld na advies van de Hogeschoolraad. De criteria waarop De HHs de hoogte van het instellingscollegegeld baseert zijn:

  • het wettelijk collegegeld en de rijksbijdrage die de hogeschool anders had ontvangen;
  • waarborgen van toegankelijkheid;
  • eenvoud en transparantie (zoveel mogelijk 1 tarief).

[1] Dit houdt in dat je de nationaliteit bezit van een land dat deel uitmaakt van de Europese Unie (EU) , of van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Suriname of Zwitserland. Je valt ook onder de nationaliteitsvereiste als je op basis van je verblijfsvergunning in aanmerking komt voor Studiefinanciering.

[2] Dit houdt in dat je aan het begin van je bacheloropleiding nog geen bachelor- of masterdiploma hebt behaald aan een bekostigde hogeschool of universiteit in Nederland. Of dat je aan het begin van je associate degree opleiding nog geen associate degree, bachelor- of mastergraad hebt behaald. Uitzondering: je hoeft niet aan deze voorwaarde te voldoen als je je voor de eerste keer inschrijft voor een opleiding in de gezondheidszorg of het onderwijs*.

*De volgende opleidingen, aangeboden door De Haagse Hogeschool, vallen onder de gezondheidszorg: HBO-V, Huidtherapie en Voeding en Diëtetiek. Onder het onderwijs vallen de HALO en de PABO.
Op deze website vind je een overzicht van alle opleidingen in Nederland. Hier kun je vinden of jouw vooropleiding onder de gezondheidszorg of het onderwijs valt.

Wat als mijn gegevens (tussentijds) wijzigen?

De hoogte van het collegegeld is gebaseerd op de bij De HHs bekende gegevens. Mochten relevante gegevens veranderen, dan wordt de hoogte van het collegegeld dienovereenkomstig aangepast.

Met onderstaande schema kun je stap voor stap bepalen hoeveel collegegeld je aan De Haagse Hogeschool (HHs) moet betalen voor het studiejaar 2018-2019.

Ontwikkeling collegegeldtarieven

Wettelijk collegegeld

Studiejaar →
2016-2017
2017-20182018-2019
Wettelijk collegegeldtarief:
€1.984€2.006€2.060

De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld.

lnstellingscollegegeld

Studiejaar →
2017-20182018-20192019-2020
Instellingstarief:€7.900€8.050€8.090*

*Dit bedrag is onder voorbehoud en moet nog vastgesteld worden door het College van Bestuur van De HHs.

Contact met Centrale Studenten Inschrijving

Heb je nog vragen die niet beantwoord zijn? Neem dan contact op met de medewerkers van de Centrale Studenten Inschrijving.

Disclaimer

Aan deze pagina en de pagina's waarnaar verwezen wordt kunnen geen rechten worden ontleend.
Laatste wijziging: 13 juli 2018.