Incasso collegegeld 2015-2016

Incasso collegegeld 2015-2016

Tijdens het invullen van de (digitale) machtiging kun je kiezen voor incasso in 1 of in 9 termijnen.

Pijl-Tips Let op: betaling in meerdere termijnen is alleen mogelijk voor studenten met een bankrekening uit een SEPA land!

Pijl-Tips Let op: betaalt je werkgever je collegegeld? Dan hoef je geen digitale machtiging af te geven. Gebruik in plaats daarvan de garantieverklaring, die je kunt vinden op www.hhs.nl/betalingsformulieren.

Op deze pagina kun je vinden hoeveel collegegeld je aan De Haagse Hogeschool moet betalen voor het studiejaar 2015-2016.

In de onderstaande overzichten vind je de incassodata en -bedragen.

Septemberinstroom studiejaar 2015-2016

Incasso in 1 termijn

Als je kiest voor incasso in 1 termijn, dan wordt het volledige collegegeldbedrag afgeschreven rond 25 september 2015.

Incasso in 9 termijnen

Als je kiest voor incasso in 9 termijnen, dan kun je in de onderstaande tabel vinden op welke datum welk bedrag wordt afgeschreven. Kijk hiervoor in de kolom behorende bij het voor jou geldende (totale) collegegeldbedrag voor studiejaar 2015-2016.

Collegegeldbedrag → 
Incassodata
€ 1.951€ 7.900
25 september 2015*€ 240,76€ 901,76
26 oktober 2015€ 216,78€ 877,78
25 november 2015€ 216,78€ 877,78
23 december 2015€ 216,78€ 877,78
25 januari 2016€ 216,78€ 877,78
24 februari 2016€ 216,78€ 877,78
24 maart 2016€ 216,78€ 877,78
25 april 2016€ 216,78€ 877,78
24 mei 2016€ 216,78€ 877,78

* De eerste termijn is inclusief € 24,- administratiekosten.

Let op: Wijziging incasso beleid

Voor het collegejaar 2015-2016 wordt op de incassodatum alleen het bovengenoemde termijn bedrag geïncasseerd.

Afschrijving collegegeld

Om er zeker van te zijn dat De Haagse Hogeschool het verschuldigde bedrag kan incasseren, moet je ervoor zorgen dat:

 • er voldoende saldo op je rekening staat;
 • je rekening niet geblokkeerd is voor automatische incasso’s;
 • je tijdens je inschrijving niet van bankrekening verandert zonder dit tijdig door te geven aan De Haagse Hogeschool. Kijk voor meer informatie over hoe je dit kunt regelen onder het kopje 'Wijzigen rekeningnummer'.

Wanneer je een betalingsachterstand oploopt, kan dat vervelende consequenties hebben. Kijk voor meer informatie hierover onder het kopje 'Betalingsachterstand'). Zorg er dus altijd voor dat je aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

Wijzigen rekeningnummer

Je kunt op twee manieren een wijziging van je rekeningnummer doorgeven:

 • Maak gebruik van de Overstapservice van de Nederlandse Vereniging van Banken. Je nieuwe rekeningnummer wordt dan automatisch aan De Haagse Hogeschool doorgegeven.
 • Nadat wij de nieuwe gegevens via je bank hebben ontvangen, zullen we je vragen opnieuw een machtiging in te leveren.
 • Als je geen gebruik maakt van de Overstapservice, kun je een nieuw betalingsformulier invullen en opsturen aan de Centrale Studenten Inschrijving. Op dit formulier kun je aangeven dat het om een wijziging van het rekeningnummer gaat.

Het is helaas nog niet mogelijk om gedurende een studiejaar een wijziging van je rekeningnummer door te geven via Studielink.

Betalingsachterstand

 • Bij een betalingsachterstand ontvang je via e-mail een waarschuwing van onze studentdebiteurenadministratie. Hierin wordt verzocht om de betalingsachterstand zelf binnen 6 dagen over te maken.
 • Is je betaling binnen 6 dagen niet ontvangen dan krijg je een tweede waarschuwing.
 • Als de betalingsachterstand ouder is dan 50 dagen, sturen we je een ingebrekestelling. Hierin wordt je gewaarschuwd voor de mogelijke consequentie van gedwongen uitschrijving. Ook geven wij de dienst Facilitaire zaken en IT opdracht om je inlogaccount af te sluiten. Je zult je dan niet meer kunnen inschrijven voor tentamens of examens. Pas wanneer de betaling van het totaal openstaand bedrag heeft plaatsgevonden, zal de dienst Facilitaire zaken en IT je account deblokkeren.
 • Als de betalingsachterstand ouder is dan 70 dagen, dan zal de gehele vordering van het collegegeld uit handen worden gegeven aan ons incassobureau Faircasso. De daaraan verbonden (buiten)gerechtelijke kosten alsmede de rente zullen in dat geval geheel voor jouw rekening komen.
 • Mocht je niet in één keer kunnen betalen, neem dan direct contact op met de studentdebiteurenadministratie via telefoonnummer 070-4458863 of e-mail collegegeld@hhs.nl. Er is altijd een oplossing te vinden ook als je meerdere schulden hebt

Zorg dus dat je ten tijde van elke incassotermijn voldoende saldo op je rekening hebt staan.

Vragen?

Heb je nog vragen over het incasseren van je collegegeld, stuur dan een e-mail (onder vermelding van je studentnummer) aan de studentdebiteurenadministratie (collegegeld@hhs.nl).

Disclaimer

Aan deze pagina en de pagina's waarnaar verwezen wordt kunnen geen rechten worden ontleend. - laatste wijziging: 01 oktober 2015 -

Contact met Centrale Studenten Inschrijving

Heb je nog vragen die niet beantwoord zijn? Neem dan contact op met de medewerkers van de Centrale Studenten Inschrijving.