Incasso collegegeld 2017-2018

Als je De Haagse Hogeschool machtigt voor het incasseren van je collegegeld, kun je kiezen voor incasso in 1 of meerdere termijnen.

Let op: betaling in meerdere termijnen is alleen mogelijk voor studenten met een bankrekening uit een SEPA land!

In onderstaande overzichten vind je de incassodata en –bedragen voor het studiejaar 2017-2018.

Incasso in 1 termijn

Als je kiest voor incasso in 1 termijn, dan wordt het volledige collegegeldbedrag afgeschreven rond 25 september 2017.

Incasso in 9 termijnen

Als je kiest voor incasso in 9 termijnen, dan vind je in de onderstaande tabel op welke datum welk bedrag wordt afgeschreven. 

Collegegeldbedrag →

Incassodata ↓

€ 2.006,-€ 7.900,-
25 september 2017*
€ 246,88
€ 901,76
25 oktober 2017
€ 222,89
€ 877,78
27 november 2017
€ 222,89
€ 877,78
22 december 2017
€ 222,89
€ 877,78
25 januari 2018
€ 222,89
€ 877,78
26 februari 2018
€ 222,89
€ 877,78
26 maart 2018
€ 222,89
€ 877,78
25 april 2018
€ 222,89
€ 877,78
25 mei 2018
€ 222,89
€ 877,78

* De eerste termijn is inclusief € 24,00 administratiekosten.

Zorg ervoor dat de incasso lukt

Om er zeker van te zijn dat De Haagse Hogeschool het verschuldigde bedrag kan incasseren, moet je ervoor zorgen dat:

  • er voldoende saldo op je rekening staat;
  • je rekening niet geblokkeerd is voor automatische incasso’s;
  • je tijdens je inschrijving niet van bankrekening verandert zonder dit tijdig door te geven aan De Haagse Hogeschool.

Wijzigen rekeningnummer

Je kunt op twee manieren een wijziging van je rekeningnummer doorgeven:

  • Maak gebruik van de Overstapservicevan de Nederlandse Vereniging van Banken. Je nieuwe rekeningnummer wordt dan automatisch aan De Haagse Hogeschool doorgegeven. Nadat wij de nieuwe gegevens via je bank hebben ontvangen, zullen we je vragen opnieuw een machtiging in te leveren.
  • Ook kun je een nieuw machtigingsformulierinvullen en opsturen aan de Centrale Studenten Inschrijving. Op dit formulier geefje aandat het om een wijziging van het rekeningnummer gaat. 

Het is helaas nog niet mogelijk om gedurende een studiejaar een wijziging van je rekeningnummer door te geven via Studielink.

Betalingsachterstand

Wanneer je een betalingsachterstand oploopt, heeft dit de volgende consequenties:

  • Bij een betalingsachterstand van één termijn ontvang je een waarschuwing van onze debiteurenadministratie.
  • Zorg voor directe betaling van de achterstand of neem contact op met onze studentdebiteurenadministratie (collegegeld@hhs.nl).
  • Als je een betalingsachterstand van twee termijnen hebt, sturen we je een aanmaning. Hierin word je gewaarschuwd voor de mogelijke consequenties van gedwongen uitschrijving. Ook geven wij, bij uitblijven van de betaling, de dienst FZ&IT opdracht om je inlogaccount te blokkeren. Je kunt je dan niet meer inschrijven voor tentamens of examens. Pas wanneer betaling van de totale openstaande vordering heeft plaatsgevonden, zal de dienst FZ&IT je account deblokkeren.
  • Mochten er drie termijnen achtereen niet kunnen worden geïncasseerd, dan zal de gehele vordering van het collegegeld uit handen worden gegeven bij ons incasso bureau. De daaraan verbonden (buiten)gerechtelijke kosten alsmede de rente zullen in dat geval geheel voor jouw rekening komen. Bovendien word je uitgeschreven als student aan De Haagse Hogeschool. Je hebt dan geen recht meer op het volgen van onderwijs en het afleggen van tentamens. Ook kan dit gevolgen hebben voor je recht op studiefinanciering en je studenten OV-chipkaart.

Vragen?

Heb je nog vragen over het incasseren van je collegegeld, stuur dan een e-mail (onder vermelding van je studentnummer) aan de studentdebiteurenadministratie: collegegeld@hhs.nl

Disclaimer

Aan deze pagina en de pagina's waarnaar verwezen wordt kunnen geen rechten worden ontleend. - laatste wijziging: 08 augustus 2017 -

Contact met Centrale Studenten Inschrijving

Heb je nog vragen die niet beantwoord zijn? Neem dan contact op met de medewerkers van de Centrale Studenten Inschrijving.