Incasso collegegeld 2018-2019

Op deze pagina vind je meer informatie over de incasso van het collegegeld voor het studiejaar 2018-2019.  Voor de incasso van het collegegeld maakt De Haagse Hogeschool gebruik van een digitale machtiging in Studielink.

Meer informatie over de hoogte van het collegegeld voor het studiejaar 2018-2019 vind je op deze pagina.

Termijnen

Als je De Haagse Hogeschool machtigt voor het incasseren van je collegegeld, kun je in de meeste gevallen kiezen voor incasso in 1 termijn of 9 termijnen.

Incasso in 1 termijn

Als je kiest voor incasso in 1 termijn, dan wordt het volledige collegegeldbedrag afgeschreven rond dinsdag 25 september 2018.

Incasso in 9 termijnen

Als je kiest voor incasso in 9 termijnen, dan vind je in de onderstaande tabel op welke datum welk bedrag wordt afgeschreven. 

Let op: betaling in 9 termijnen is alleen mogelijk voor studenten met een bankrekening uit een SEPA land.  

Incassodata                                                                                                                     

 

 

Wettelijk collegegeld

€ 2,060

Gehalveerd
wettelijk collegegeld 
€ 1,030  

Instellingscollegegeld

€ 8,050

25 september 2018*€ 252,88* € 138,48€ 918,48*
25 oktober 2018€ 228,89 € 114,44€ 894,44
26 november 2018€ 228,89 € 114,44€ 894,44
24 december 2018€ 228,89 € 114,44€ 894,44
25 januari 2019€ 228,89 € 114,44€ 894,44
25 februari 2019€ 228,89 € 114,44€ 894,44
25 maart 2019€ 228,89 € 114,44€ 894,44
25 april 2019€ 228,89 € 114,44€ 894,44
27 mei 2019€ 228,89 € 114,44€ 894,44

* De eerste termijn is inclusief € 24,00 administratiekosten.

Incasseren

Om er zeker van te zijn dat De Haagse Hogeschool het verschuldigde bedrag kan incasseren, moet je ervoor zorgen dat:

  • er voldoende saldo op je rekening staat;
  • je rekening niet geblokkeerd is voor automatische incasso’s;
  • je tijdens je inschrijving niet van bankrekening verandert zonder dit tijdig door te geven aan De Haagse Hogeschool.

Wijzigen rekeningnummer

Je kunt op twee manieren een wijziging van je rekeningnummer doorgeven:

  • Maak gebruik van de Overstapservice van de Nederlandse Vereniging van Banken. Je nieuwe rekeningnummer wordt dan automatisch aan De Haagse Hogeschool doorgegeven. Nadat wij de nieuwe gegevens via je bank hebben ontvangen, zullen we je vragen opnieuw een machtiging in te leveren.
  • Ook kun je een nieuw machtigingsformulier invullen en opsturen aan de Centrale Studenten Inschrijving. Op dit formulier geef je aan dat het om een wijziging van het rekeningnummer gaat.

Het is helaas nog niet mogelijk om gedurende een studiejaar een wijziging van je rekeningnummer door te geven via Studielink.

Betalingsachterstand

Wanneer je een betalingsachterstand oploopt, heeft dit de volgende consequenties:

  • Bij een betalingsachterstand van één termijn ontvang je een waarschuwing van onze debiteurenadministratie.
  • Zorg voor directe betaling van de achterstand of neem contact op met onze studentdebiteurenadministratie (collegegeld@hhs.nl).
  • Als je een betalingsachterstand van twee termijnen hebt, sturen we je een aanmaning. Hierin word je gewaarschuwd voor de mogelijke consequenties van gedwongen uitschrijving. Ook geven wij, bij uitblijven van de betaling, de dienst FZ&IT opdracht om je inlogaccount te blokkeren. Je kunt je dan niet meer inschrijven voor tentamens of examens. Pas wanneer betaling van de totale openstaande vordering heeft plaatsgevonden, zal de dienst FZ&IT je account deblokkeren.
  • Mochten er drie termijnen achtereen niet kunnen worden geïncasseerd, dan zal de gehele vordering van het collegegeld uit handen worden gegeven bij ons incasso bureau. De daaraan verbonden (buiten)gerechtelijke kosten alsmede de rente zullen in dat geval geheel voor jouw rekening komen. Bovendien word je uitgeschreven als student aan De Haagse Hogeschool. Je hebt dan geen recht meer op het volgen van onderwijs en het afleggen van tentamens. Ook kan dit gevolgen hebben voor je recht op studiefinanciering en je studenten OV-chipkaart.

Vragen?

Heb je nog vragen over een betalingsachterstand of het incasseren van je collegegeld, stuur dan een e-mail (onder vermelding van je studentnummer) aan de studentdebiteurenadministratie: collegegeld@hhs.nl of bel naar 070-4458863.

Heb je nog vragen over het wijzigen van je betaalwijze, neem dan contact op met de medewerkers van de Centrale Studenten Inschrijving via het contactformulier.

Disclaimer

Aan deze pagina en de pagina's waarnaar verwezen wordt kunnen geen rechten worden ontleend.
Laatste wijziging: 13 juli 2018