Overzicht van verblijfsvergunningen

If you hold one of the following Dutch residence permits, and if you meet the other criteria, you will qualify for the statutory tuition fee.

Type: II: Regulier onbepaalde tijd (Ordinary permanent residence permit; type II)

Type III: Asiel bepaalde tijd (Asylum temporary residence permit; type III)

Type IV: Asiel onbepaalde tijd (Asylum permanent residence permit; type IV)

Type V: EU langdurig ingezetene

Type EU/EER : verblijfskaart voor gemeenschapsonderdaan

Type FAM-EU/EER : verblijfskaart voor familieleden van een gemeenschapsonderdaan

Type I :Regulier bepaalde tijd, (Ordinary temporary residence permit type I) subject to one of the following restrictions as stated on your residence permit:

 • alleenstaande minderjarige vreemdeling
 • verblijf ter adoptie of als pleegkind
 • wedertoelating
 • verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken
 • op grond van ministerieel besluit
 • de vervolging van mensenhandel (B9)
 • speciale regeling 2007 (het generaal pardon)
 • verband houdend met tijdelijke humanitaire gronden of hiermee
 • verband houdende niet-humanitaire gronden
 • kinderpardon
 • voortgezet verblijf als gevolg van een van de bovenstaande beperkingen
 • op grond van Vreemdelingencirculaire B2
 • of op grond van art. 8 EVRM (Europees verdrag voor de rechten van de mens)
 • verblijf in verband met gezinshervorming (inclusief verblijf bij partner) of gezinsuitbreiding *
 • verblijf bij familielid*
 • voortgezet verblijf**

*Note: only under certain conditions!

*In order to find out if this applies to you, we need you to show us a copy of your own residence permit (front and back) and copies of the residence permit (front and back) or Dutch ID (not a driver’s license!) of the person with whom you are staying in the context of family reunification or family formation. Instead, you can also show us an official letter of DUO proving you receive a study grant (‘Bericht Studiefinanciering Toelage” starting September 2017’).

** In order to find out if this applies to you, we need you to show us a copy of your own residence permit (front and back) and copies of your last expired residence permit (front and back). Instead, you can also show us an official letter of DUO proving you receive a study grant (‘Bericht Studiefinanciering Toelage” starting September 2017’).